AT ile başlayan kelimeler

Başında AT harfleri bulunan 188 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Ateşbacayısarmak

13 Harfli Kelimeler

Ateşlendirmek, Ateşpüskürmek, Atmasyonculuk

12 Harfli Kelimeler

Atatürkçülük, Atefleksiyon, Ateşkesilmek, Ateşlendirme, Atıştırmalık

11 Harfli Kelimeler

Atlandırmak, Atlıkarınca, Atomizasyon

10 Harfli Kelimeler

Ataraksiya, Atasözleri, Ateşbasmak, Ateşçıkmak, Ateşlenmek, Ateşlenmiş, Ateşletmek, Ateşleyici, Ateşperest, Ateşvermek, Atılganlık, Atıştırmak, Atlandırma, Atlanılmak, Atlatılmak, Atletizmde, Atmasyoncu, Atmosferik, Atraksiyon

9 Harfli Kelimeler

Atardamar, Atarkanal, Atatürkçü, Ateşalmak, Ateşçilik, Ateşlemek, Ateşlenme, Ateşletme, Ateşlilik, Atgözlüğü, Atımcılık, Atışbilim, Atıştırma, Atkılamak, Atkuyruğu, Atlanılma, Atlatılma, Atlayarak, Atomculuk

8 Harfli Kelimeler

Atacılık, Ataerkil, Ataklığı, Ataşelik, Atbalığı, Ateşleme, Atfetmek, Atıcılık, Atıksuya, Atıl­gan, Atılımcı, Atkılama, Atlambaç, Atlangıç, Atlanmak, Atlantik, Atlatmak, Atletizm, Atmasyon, Atmosfer, Attırmak, Atversin

7 Harfli Kelimeler

Ataerki, Ataklık, Atalmış, Atanmak, Atasözü, Atatürk, Atavizm, Atçılık, Aterina, Ateşbaz, Ateşkes, Ateşlik, Ateşsiz, Atfetme, Atılgan, Atılğan, Atılmak, Atılmış, Atımlık, Atışmak, Atiklik, Atlamak, Atlanma, Atlatma, Atletik, Atriyum, Atropin, Attırma

6 Harfli Kelimeler

Atabay, Atabeg, Atabek, Atabey, Atacık, Atadan, Ataklı, Atalan, Atalar, Atalık, Atamak, Ataman, Atanma, Atarlı, Atavik, Ateist, Ateizm, Atelye, Ateşçi, Ateşin, Ateşli, Ateşte, Athena, Atıgay, Atılan, Atılım, Atılış, Atılma, Atımcı, Atışma, Atilay, Atilla, Atkılı, Atlama, Atları, Atmaca, Atomal, Atomcu, Atomik, Atonal, Atölye

5 Harfli Kelimeler

Atala, Atama, Atari, Ataşe, Ateme, Atfen, Atgıç, Atıcı, Atılı, Atlas, Atlet, Atlığ, Atmak, Atman, Atmık, Atmış, Atsak, Attar

4 Harfli Kelimeler

Ataç, Atağ, Atak, Atan, Ataş, Atay, Atçı, Ateh, Ateş, Atıf, Atığ, Atık, Atıl, Atım, Atın, Atıp, Atış, Atik, Atkı, Atlı, Atma, Atol, Atom, Atuk

3 Harfli Kelimeler

Ata, Ate, Ati, Atm

2 Harfli Kelimeler

At

Bazı AT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


atak : atılım, akın, saldırı, saldırış, hücum, hamle, cüretkâr, cür'etkâr, geveze, yalancı, çapın, dadaş, yahiryaman, yırtıcı
ataklığı : süngüsü düşük
atala : tanınmış
atalan : ünlü, meşhur, adlı, adalan, adaldı, adalır, adalmış, adanır, abdan, adıktı, adın, adıvar, angış, anlı, ataklı, atalmış, atıgay, atıl, atış, atsak, balgay, çaptuğ, çava, çavaş, ilig, iliğ, kıynak, külüg, külük, soysal, tanıl, tanıp, tanır, üge

Bazı AT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


at :

TDK:
1. isim Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül
2. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş

atmak :
TDK:
1. -i, -e Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak
"Taşı suya atmak."
2. Bir şeyi yere doğru bırakmak
3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek
4. -e, nsz Koymak
"Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz." - B. Felek
5. Rastgele bir kenara koymak
6. -den, nsz Uzatmak
"Vapurdan iskeleye attılar."
7. Bir yerden başka bir yere taşımak
"Hazır araba varken eşyayı eve atalım."
8. nsz Sille, tokat vurmak
9. nsz Top, tüfek vb. silahları patlatmak
10. nsz Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak
"Ona üç kurşun attı, vuramadı."
11. -e, nsz Geri bırakmak, ertelemek
"Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar."
12. Örtmek
"Sırtına bir şal attı."
13. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek
"Suçu onun üzerine attılar."
14. -i, -den Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak
15. -i İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak
"Bu lüzumsuz eşyayı atmalı."
16. -i Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek
"Şapka inkılabıyla fesi attık."
17. -i Çıkarmak, dışarıya vermek
"Yabancı cisimleri vücut atar."
18. -i Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak
"Köprüyü dinamitle attılar."
19. -i Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak
"Pamuğu atmak."
20. nsz Çatlamak
21. nsz Yırtılmak
22. -den Yapışık olduğu yerden ayrılmak
23. nsz Kalp, nabız vurmak, çarpmak
"Kalbi hızlı hızlı atıyor."
24. -i Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak
"Sıcak basınca sırtındaki ceketi attı."
25. -den, -i Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak
26. -i Değerini eksiltmek
27. nsz Göndermek, yollamak
"Mektup atmak."
28. -den Terk etmek
29. Götürmek
"Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış." - A. İlhan
30. nsz Söylemek
"Gazel attı."
31. nsz Yalan veya abartmalı söz söylemek
"Gene atmaya başladı."
32. nsz Bilmeden, kestirerek söylemek
"Bilgi yarışmasında attı ama tutturamadı."
33. nsz İçki içmek
"Şimdi arzu buyrulursa dostluğumuzu takviye için şöyle bir iki kadeh atalım." - N. Hikmet

atom :
TDK:
1. isim, kimya Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
2. Yaprakları üst üste sarılı topak marul
3. felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri

AT ile başlayan İlçe isimleri

Atkaracalar (Çankırı)
Atabey (Isparta)
Ataşehir (İstanbul)
Atakum (Samsun)

AT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bronz Atlı - Yazar: Paullina Simons
Beyaz Atlı - Yazar: Ahmed Günbay...
Bu Atlı Geçide Gider - Yazar: Mustafa Necati...
Dünyadan Bir Atlı Geçti - Yazar: Bekir Yıldız
Atlı Han - Yazar: Ziya Kozanoğlu
Bin Atlı Akınlarda Çocuklar - Yazar: Hilmi Tezgör
Anlamın Atlı Arabaları - Yazar: Özer Burgaz

AT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 10: Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti.
ALİ İMRAN - 183: «Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin yiyeceği (yakıp kor edeceği) bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti» diyenlere şöyle de: Size, benden önce mucizelerle, (özellikle) dediğiniz (mucize) ile nice peygamberler geldi. Eğer doğru insanlar iseniz, ya onları niçin öldürdünüz?  .
LOKMAN - 21: Onlara «Allah'ın indirdiğine uyun» dendiğinde: Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan, onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse!.

Kelime Bulma Motoru