AV ile başlayan kelimeler

Başında AV harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşma

12 Harfli Kelimeler

Avustralyalı

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avantüriyer, Avareleşmek, Avrupalılık, Avşarlanmak, Avuçlayarak, Avusturyalı

10 Harfli Kelimeler

Avantajsız, Avareleşme, Avşarlamak, Avundurmak, Avurtlamak, Avustralya

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Avundurma, Avurtlama, Avusturya, Avutulmak

8 Harfli Kelimeler

Avadancı, Avanakça, Avangard, Avangart, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avlatmak, Avlayıcı, Avrupalı, Avuçlama, Avutulma

7 Harfli Kelimeler

Avantaj, Avantür, Avcılık, Avlamak, Avlanma, Avlatma, Avokado, Avunmak, Avunmuş, Avurtlu, Avutmak, Avutucu

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Avanta, Avarca, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avınça, Avıngu, Avisto, Avlama, Avrupa, Avukat, Avunan, Avunma, Avuntu, Avutan, Avutma

5 Harfli Kelimeler

Avane, Avans, Avara, Avare, Avcıl, Avdet, Avene, Avgın, Avınç, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avsun, Avşar, Avuçu, Avunç, Avurt

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avam, Avan, Avar, Avaz, Avcı, Avlu, Avro, Avuç

2 Harfli Kelimeler

Av

Bazı AV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


av : karada, denizde, sayd, şikâr
avan : vakit, zaman
avanak : aptal, bön, angaz, enayi
avangard : avangart
avangart : öncü, avangard
avantadan : bedavadan, beleşten
avantajsız : yararsız
avantür : macera, serüven
avantüriyer : maceracı
avara : kötü, işsiz, başıboş, bozuk
avarelik : işsizlik, başıboşluk, aylaklık, aylakçılık
avaz : nara, çığlık
avcı : cebbar, orion, algu, alıcı, seyyâd
avene : yardakçı, yardakçılar
avınç : avuntu, teselli
avıngu : avunç, teselli
avize : şamdanlı, lâmbalı, billûr, avize imalatçısı
avokado : amerika armudu
avrat : kadın, karı, eş, zenne, hatun

Bazı AV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


avara :

TDK:
1. isim Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma
2. ünlem Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut
3. denizcilik Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması

avareleşmek :
TDK:
nsz Aylaklık etmek

avcılık :
TDK:
1. isim Avcının yaptığı iş
2. Avcı olma durumu

AV ile başlayan İlçe isimleri

Avcılar (İstanbul)
Avanos (Nevşehir)

AV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Siyah Avuntu - Yazar: Neval Savak
Avara Kasnak - Yazar: Ferit Edgü
İnternette Balık Avlama - Yazar: Nasreen Akhtar

Kelime Bulma Motoru