AV ile başlayan kelimeler

Başında AV harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşma

12 Harfli Kelimeler

Avustralyalı

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avantüriyer, Avareleşmek, Avrupalılık, Avşarlanmak, Avuçlayarak, Avusturyalı

10 Harfli Kelimeler

Avantajsız, Avareleşme, Avşarlamak, Avundurmak, Avurtlamak, Avustralya

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Avundurma, Avurtlama, Avusturya, Avutulmak

8 Harfli Kelimeler

Avadancı, Avanakça, Avangard, Avangart, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avlatmak, Avlayıcı, Avrupalı, Avuçlama, Avutulma

7 Harfli Kelimeler

Avantaj, Avantür, Avcılık, Avlamak, Avlanma, Avlatma, Avokado, Avunmak, Avunmuş, Avurtlu, Avutmak, Avutucu

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Avanta, Avarca, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avınça, Avıngu, Avisto, Avlama, Avrupa, Avukat, Avunan, Avunma, Avuntu, Avutan, Avutma

5 Harfli Kelimeler

Avane, Avans, Avara, Avare, Avcıl, Avdet, Avene, Avgın, Avınç, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avsun, Avşar, Avuçu, Avunç, Avurt

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avam, Avan, Avar, Avaz, Avcı, Avlu, Avro, Avuç

2 Harfli Kelimeler

Av

Bazı AV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


av : karada, denizde, sayd, şikâr
aval : şaşkın
avan : vakit, zaman
avane : kafadarlar, yardakçılar
avangart : öncü, avangard
avans : öndelik, peşinat
avantacılık : çıkarcılık, beleşçilik, bedavacılık
avantadan : bedavadan, beleşten
avantajsız : yararsız
avara : kötü, işsiz, başıboş, bozuk
avare : işsiz, aylak, başıboş, başıboşluk, alabarda, boş gezenin boş kalfası, evsiz barksız, kaldırım mühendisi, nabekâr, serseri serseri
avarelik : işsizlik, başıboşluk, aylaklık, aylakçılık
avarız : kazalar, belâlar, engebeler, engeller, tümsekler, yüzey şekilleri
avaz : nara, çığlık
avcı : cebbar, orion, algu, alıcı, seyyâd

Bazı AV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


avareleşmek :

TDK:
nsz Aylaklık etmek

avdetî :
TDK:
sıfat, din b. (***) İslam dinine dönen (genellikle Musevi)

avlama :
TDK:
1. isim Avlamak işi
"Ne olacak, aklı sıra adamcağızı avlamaya çıkmış." - R. N. Güntekin
2. spor Voleybolda karşı oyuncuların boş bıraktığı ve yetişemeyeceği yere topu yavaşça indirip sayı kazanma

AV ile başlayan İlçe isimleri

Avcılar (İstanbul)
Avanos (Nevşehir)

AV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Avşar Kızı - Yazar: Fatma Avşar
Avşar Emmi - Yazar: Osman Yılmaz
Avrupalı Mevlevi - Yazar: Ali Erkan Kavaklı
Köy Enstitülü Avşar Kızı - Yazar: Bahar Dadaloğlu
Avşar Ağıdı - Yazar: Ersoy Yıldırım

Kelime Bulma Motoru