AV ile başlayan kelimeler

Başında AV harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşma

12 Harfli Kelimeler

Avustralyalı

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avantüriyer, Avareleşmek, Avrupalılık, Avşarlanmak, Avuçlayarak, Avusturyalı

10 Harfli Kelimeler

Avantajsız, Avareleşme, Avşarlamak, Avundurmak, Avurtlamak, Avustralya

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Avundurma, Avurtlama, Avusturya, Avutulmak

8 Harfli Kelimeler

Avadancı, Avanakça, Avangard, Avangart, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avlatmak, Avlayıcı, Avrupalı, Avuçlama, Avutulma

7 Harfli Kelimeler

Avantaj, Avantür, Avcılık, Avlamak, Avlanma, Avlatma, Avokado, Avunmak, Avunmuş, Avurtlu, Avutmak, Avutucu

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Avanta, Avarca, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avınça, Avıngu, Avisto, Avlama, Avrupa, Avukat, Avunan, Avunma, Avuntu, Avutan, Avutma

5 Harfli Kelimeler

Avane, Avans, Avara, Avare, Avcıl, Avdet, Avene, Avgın, Avınç, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avsun, Avşar, Avuçu, Avunç, Avurt

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avam, Avan, Avar, Avaz, Avcı, Avlu, Avro, Avuç

2 Harfli Kelimeler

Av

Bazı AV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


av : karada, denizde, sayd, şikâr
aval : şaşkın
avane : kafadarlar, yardakçılar
avangard : avangart
avans : öndelik, peşinat
avantajsız : yararsız
avantüriyer : maceracı
avar : gösteriş, heybetlilik, dirençli, dayanıklı, abar
avara : kötü, işsiz, başıboş, bozuk
avarelik : işsizlik, başıboşluk, aylaklık, aylakçılık
avaz : nara, çığlık
avdet : dönüş, maad
avene : yardakçı, yardakçılar
avınç : avuntu, teselli
avlanma : istihsal yerleri
avlanmak : sayd
avlu : hanay, hayat, meydancı, sahn, teras
avokado : amerika armudu
avrupa : beyaz ırk, çulluk, diyar-ı küfr, eski dünya, kafkasya, kaya güvercini, kukumav, kurt, orman gülü

Bazı AV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


avanakça :

TDK:
zarf Avanak gibi, avanağa yakışır bir biçimde

avare :
TDK:
sıfat İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak
"Daha ne kadar sürdürebilecekti bu avare yaşamını?" - A. Kulin

avarya :
TDK:
1. isim, ticaret Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar
2. Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün

AV ile başlayan İlçe isimleri

Avcılar (İstanbul)
Avanos (Nevşehir)

Kelime Bulma Motoru