EK ile başlayan kelimeler

Başında EK harfleri bulunan 184 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Eksperimantalizm

14 Harfli Kelimeler

Ekspansiyonist, Ekspansiyonizm

13 Harfli Kelimeler

Ekspresyonist, Ekspresyonizm

12 Harfli Kelimeler

Ekonometrist, Eksiçekerlik, Eksiklikleri, Ekstrasistol

11 Harfli Kelimeler

Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon

10 Harfli Kelimeler

Eklemlemek, Eklemlenme, Eklemliler, Eklemlilik, Eklentiler, Ekleştirme, Ekmekağacı, Ekmekçilik, Ekonometri, Eksiklenme, Eksiksizce, Eksilmemek, Eksiltilme, Ekskavatör, Eksperyans, Ekspresyon, Ekstrensek, Ekşimtırak, Ekşitilmek, Ekzotermik

9 Harfli Kelimeler

Ekalliyet, Ekilmemiş, Ekincilik, Eklektizm, Eklemleme, Ekleyerek, Ekolojist, Ekonomist, Ekonomizm, Ekopraksi, Eksantrik, Ekseriyet, Eksiltili, Eksiltmek, Eksperlik, Ekspertiz, Ekstrafor, Ekşikulak, Ekşitilme, Ekvatoral

8 Harfli Kelimeler

Ekinçsel, Ekinokok, Eklektik, Eklemeli, Eklemler, Eklemsiz, Eklenmek, Eklenmiş, Ekleşmek, Ekletmek, Ekmeklik, Ekmeksiz, Ekolojik, Ekonomik, Ekselans, Eksendeş, Ekseriya, Eksiklik, Eksiksiz, Eksilmek, Eksilmiş, Eksiltme, Ekşimcek, Ekşitmek, Ektirmek, Ektoderm, Ekümenik

7 Harfli Kelimeler

Ekasire, Ekeylem, Ekilmek, Ekilmiş, Ekinlik, Ekinoks, Ekinsel, Ekipman, Eklemek, Eklemli, Eklenen, Eklenik, Eklenme, Eklenti, Eklesil, Ekleşme, Ekletme, Ekmekçi, Ekolali, Ekoloji, Ekonomi, Eksicik, Eksicil, Eksikli, Eksilen, Eksiliş, Eksilme, Eksilti, Eksinti, Eksport, Ekspoze, Ekspres, Ekstrem, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşimsi, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Ekvator

6 Harfli Kelimeler

Ekabir, Ekalim, Ekarte, Ekecek, Ekelik, Ekenek, Ekilme, Ekinci, Ekinti, Ekleme, Ekolog, Ekosuz, Ekseri, Eksibe, Eksiği, Eksite, Eksiuç, Eksozt, Eksper, Ekstra, Ekstre, Ekşili, Ekşime

5 Harfli Kelimeler

Ekici, Ekili, Ekinç, Ekini, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekolu, Ekose, Ekran, Eksen, Ekser, Eksik, Eksin, Eksoz, Eksük, Ekşit

4 Harfli Kelimeler

Ekçe, Ekim, Ekin, Ekip, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Ekşi, Ekti

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Ekü

2 Harfli Kelimeler

Ek

Bazı EK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ekalim : iklimler, memleketler, mıntıkalar
ekecek : tohum
ekelik : deha, kıymet
ekenek : mezraa
ekinci : çiftçi, fellâh
ekinçsel : kültürel
eklektizm : seçmecilik
ekleme : eklenmiş, ilâve, ilhak, izafe, munzam
eklenen : zâid
eklenme : inzimam
eklenmek : beslemek, binmek, gelmek, inzimam etmek
eklenti : aksesuar
ekleştirmek : vurmak
ekmekçi : çetele
eko : yankı, yanku
ekolog : ekoloji uzmanı
ekolu : yankılı
ekonomist : iktisatçı, ekonomi uzmanı, evcimik, tecimen, tecimer
ekran : görüntülük, pano
ekser : enser
ekseriya : çoğunlukla, çokluk, genellikle, çoğun
eksi : nakıs, negatif, ekşi
eksiği : şaibeli
eksik : noksan, natamam, kusurlu, muallel, sakat

Bazı EK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ekmeksiz :

TDK:
1. sıfat Ekmeği olmayan
2. Yiyeceği olmayan
3. zarf Ekmek olmadan

ekspoze :
TDK:
isim "Sergilemek, gözler önüne sürmek" anlamındaki ekspoze etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

ekstra :
TDK:
1. sıfat En iyi, üstün nitelikli
"Ekstra un."
2. zarf Fazladan, alışılan ve gerekenden başka, ek olarak
"Ekstra yatak ücreti almadılar."

EK ile başlayan İlçe isimleri

Ekinözü (Kahramanmaraş)

EK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yavuz Ekinci Seti - 7 Kitap Takım - Yazar: Yavuz Ekinci
Hasan Melikzade Zerdabi ve Ekinci Gazetesi - Yazar: Okan Yeşilot

Kelime Bulma Motoru