EK ile biten kelimeler

Sonunda EK harfleri bulunan 3449 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirmek, Kapitalistleştirmek

18 Harfli Kelimeler

Araplığıbenimsemek, Cesaretlendirilmek, Karikatürleştirmek, Yoksullarıbeslemek

17 Harfli Kelimeler

Başsağlığıdilemek, Belirginleştirmek, Biçimselleştirmek, Bilimselleştirmek, Bireyselleştirmek, Değerlendirememek, Dengesizleştirmek, Derecelendirilmek, Devletleştirilmek, Efsaneleştirilmek, Elektriklendirmek, Evrenselleştirmek, Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Karşılığınıvermek, Karşılığıverilmek, Kıymetlendirilmek, Kireçsizleştirmek, Kolektifleştirmek, Minyatürleştirmek, Parayıesirgememek, Profesyonelleşmek, Rasyonelleştirmek, Sıkıntıyıgidermek, Vazifelendirilmek, Yazıyazmayıbilmek

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Beceriksizleşmek, Biçimlendirilmek, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Homojenleştirmek, Kangrenleştirmek, Kapitalistleşmek, Kooperatifleşmek, Kömürleştirilmek, Merkezileştirmek, Mineralleştirmek, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Rutubetlendirmek, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Terbiyesizleşmek, Vergilendirilmek, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Alabandayıyemek, Askerileştirmek, Bedbinleştirmek, Bilinçlendirmek, Cazibeleştirmek, Çıngırağıçekmek, Çirkinleştirmek, Derecelendirmek, Derinleştirerek, Devletleştirmek, Dinginleştirmek, Düzgünleştirmek, Efsaneleştirmek, Ehlileştirilmek, Faşistleştirmek, Faydasınıgörmek, Formülleştirmek, Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerginleştirmek, Gıptasınıçekmek, Göçmenleştirmek, Güçsüzleştirmek, Gülünçleştirmek, Gümrüklendirmek, Güncelleştirmek, Heykelleştirmek, Hiddetlendirmek, Hikayeleştirmek, İlişkilendirmek, Kademelendirmek, Kadifeleştirmek, Keskinleştirmek, Kıymetlendirmek, Kıymetleştirmek, Kızıevlendirmek, Klorürlendirmek, Klorürleştirmek, Kolonileştirmek, Kuvvetlendirmek, Kuvvetleştirmek, Lezzetlendirmek, Makineleştirmek, Medenileştirmek, Merkezleştirmek, Mevzuubahsetmek, Modernleştirmek, Müstehcenleşmek, Müzminleştirmek, Neticelendirmek, Nitelendirilmek, Normalleştirmek, Ödevlendirilmek, Perçinleştirmek, Sabrınıtüketmek, Sanayileştirmek, Sembolleştirmek, Seviyesizleşmek, Seyrekleştirmek, Sistemleştirmek, Sosyalleştirmek, Süblimleştirmek, Şiddetlendirmek, Taksitlendirmek, Tavırlarıdüşmek, Tembelleştirmek, Termikleştirmek, Töhmetlendirmek, Türkçeleştirmek, Ufunetlendirmek, Ülküleştirilmek, Vazifelendirmek, Yüzsüzleştirmek, Zenginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Abideleştirmek, Aceleleştirmek, Ahenkleştirmek, Aktifleştirmek, Aldırışetmemek, Anarşistleşmek, Arkasıgelmemek, Arkasıkesilmek, Asgarımüşterek, Ayağınısürümek, Basitleştirmek, Başınıbeklemek, Başınıdinlemek, Belgelendirmek, Belirginleşmek, Biçimlendirmek, Biçimsizleşmek, Bilgilendirmek, Bireyleştirmek, Bölümlendirmek, Bütünleştirmek, Cazipleştirmek, Cehennemleşmek, Celallendirmek, Çekingenleşmek, Çekirdeklenmek, Çelikleştirmek, Çeşitlendirmek, Çetinleştirmek, Çetrefilleşmek, Çevikleştirmek, Çiçeklendirmek, Değerlendirmek, Dejenereleşmek, Derinleştirmek, Deyimleştirmek, Dişilleştirmek, Dramatikleşmek, Düzeysizleşmek, Ebedileştirmek, Elektriklenmek, Endüstrileşmek, Ergenleştirmek, Esmerleştirmek, Esnekleştirmek, Etkinleştirmek, Evcilleştirmek, Evrenselleşmek, Fakirleştirmek, Fiyatıdüşürmek, Fiyatıindirmek, Fosilleştirmek, Frenkleştirmek, Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gölgelendirmek, Görevlendirmek, Güçlendirilmek, Güzelleştirmek, Hafifleştirmek, Heveslendirmek, Hümanistleşmek, Hüzünlendirmek, Isteklendirmek, İdealleştirmek, İfadelendirmek, İlkelleştirmek, İsteklendirmek, İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İvedileştirmek, Kalenderleşmek, Kederlendirmek, Kemikleştirmek, Kesinleştirmek, Keyiflendirmek, Keyifsizlenmek, Kırtıpilleşmek, Kolektifleşmek, Kömürleştirmek, Kötümserleşmek, Kredilendirmek, Madenselleşmek, Melezleştirmek, Millileştirmek, Müesseseleşmek, Mürekkeplenmek, Müziklendirmek, Naftalinlenmek, Neftileştirmek, Okşarövgülemek, Operatörleşmek, Otomatikleşmek, Ölmezleştirmek, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Özdeşleştirmek, Özerkleştirmek, Özgünleştirmek, Özgürleştirmek, Parametrelemek, Pasifleştirmek, Pembeleştirmek, Projelendirmek, Proleterleşmek, Rasyonelleşmek, Resimlendirmek, Resmileştirmek, Sabitleştirmek, Sakinleştirmek, Sathileştirmek, Saygıgöstermek, Sevimsizleşmek, Silikleştirmek, Simgeleştirmek, Sinirlendirmek, Sivilleştirmek, Sivrileştirmek, Süphelendirmek, Sürdürümletmek, Sürüklendirmek, Şekillendirmek, Şenlendirilmek, Şereflendirmek, Şümullendirmek, Şüphelendirmek, Tabiileştirmek, Tariflendirmek, Tarihlendirmek, Tedirginleşmek, Tekelleştirmek, Temellendirmek, Temelleştirmek, Türküleştirmek, Umumileştirmek, Ücretlendirmek, Vergilendirmek, Verimsizleşmek, Yarıöfkelenmek, Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yetkilendirmek, Yiğitlendirmek, Yükümlendirmek, Yüreklendirmek

13 Harfli Kelimeler

Acemleştirmek, Alevlendirmek, Anormalleşmek, Arabeskleşmek, Asrileştirmek, Ateşlendirmek, Ateşpüskürmek, Belgeçerlemek, Bereketlenmek, Cemilendirmek, Cendereleşmek, Cerahatlenmek, Cesaretlenmek, Çerçevelenmek, Çerçeveletmek, Çeteleştirmek, Çiftleştirmek, Çingeneleşmek, Çözülemeyecek, Çürükçeleşmek, Değirmileşmek, Değiştirilmek, Değiştirmemek, Denkleştirmek, Derinleşmemek, Dertlendirmek, Dinamikleşmek, Dinamitlenmek, Dişileştirmek, Dizeleştirmek, Döndürümlemek, Dönüştürülmek, Edepsizleşmek, Edilgenleşmek, Ehlileştirmek, Elektriklemek, Eşitleştirmek, Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkisizleşmek, Evlendirilmek, Faizlendirmek, Federalleşmek, Filmleştirmek, Galvanizlemek, Geciktirilmek, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gizdökümlemek, Gönendirilmek, Görüştürülmek, Gösterimlemek, Gözlemleyerek, Gümbürdeyerek, Hararetlenmek, Hareketlenmek, Hidrojenlemek, Holdingleşmek, Ilgilendirmek, Irinlendirmek, İkirciklenmek, İlgilendirmek, İrinlendirmek, İsimlendirmek, Kabullenmemek, Kangrenleşmek, Kasavetlenmek, Kavileştirmek, Kaydınısilmek, Keçeleştirmek, Kelepçelenmek, Keratinleşmek, Kişileştirmek, Köleleştirmek, Kötüleştirmek, Kötürümleşmek, Kristalleşmek, Kurşunileşmek, Küreselleşmek, Laikleştirmek, Laubalileşmek, Liberalleşmek, Magazinleşmek, Mahallileşmek, Mahkemeleşmek, Menevişlenmek, Merkezileşmek, Mürekkeplemek, Naftalinlemek, Nazileştirmek, Neşelendirmek, Nihayetlenmek, Nitelendirmek, Nötrleştirmek, Oksijenlenmek, Ödevlendirmek, Ödüllendirmek, Öfkelendirmek, Ölçülendirmek, Ölümsüzleşmek, Önemsemeyerek, Örümceklenmek, Ötümsüzleşmek, Öyküleştirmek, Özelleştirmek, Parazitlenmek, Payelendirmek, Pekiştirilmek, Pipiriklenmek, Pirelendirmek, Polimerleşmek, Radikalleşmek, Raptiyelenmek, Renklendirmek, Rutubetlenmek, Sadeleştirmek, Sahileştirmek, Serserileşmek, Sertleştirmek, Sevimlileşmek, Sıkıntıvermek, Sırrınıçözmek, Sömürgeleşmek, Sürdürülmemek, Süreğenleşmek, Süründürülmek, Şehirlileşmek, Şiirleştirmek, Taharetlenmek, Tekdüzeleşmek, Tükürüklenmek, Türkleştirmek, Ülküleştirmek, Ümitlendirmek, Vazgeçirilmek, Vesveselenmek, Yelpazelenmek, Yenileştirmek, Yerbölümlemek, Yetiştirilmek, Yöreselleşmek, Yükseltgenmek

12 Harfli Kelimeler

Acayipleşmek, Acıçektirmek, Adileştirmek, Aklınıçelmek, Alaşağıetmek, Aldırışetmek, Anlayabilmek, Ardıkesilmek, Ardınıkesmek, Arkasıgelmek, Askerileşmek, Aşırıistemek, Aşırıüzülmek, Ateşkesilmek, Bağrınıezmek, Başdöndürmek, Başgöstermek, Bedbinleşmek, Beğenilmemek, Bencilleşmek, Benzeştirmek, Bezginleşmek, Bilinçlenmek, Bilinmeyerek, Bilmezlenmek, Biriktirrnek, Birleştirmek, Bitkinleşmek, Böbürlenerek, Bülbülleşmek, Büyüklenerek, Büyülttürmek, Cazibeleşmek, Cemaatleşmek, Cennetleşmek, Cömertleşmek, Çeğmellenmek, Çekicileşmek, Çemberlenmek, Çemberletmek, Çengellenmek, Çentiklenmek, Çerçevelemek, Çeyreklenmek, Çimdiklenmek, Çimlendirmek, Çirkefleşmek, Çirkinleşmek, Çökkünleşmek, Çölleştirmek, Değirmilemek, Değişmeyerek, Değiştirtmek, Dehşetlenmek, Demlendirmek, Densizlenmek, Densizleşmek, Depreştirmek, Dernekleşmek, Desteklenmek, Destekleşmek, Devleştirmek, Didikleyerek, Dikleştirmek, Dillendirmek, Dinamitlemek, Dinginleşmek, Dinlendirmek, Dinlenilecek, Dipçiklenmek, Dirseklenmek, Divaneleşmek, Dizelgelemek, Dizginlenmek, Dövdürtülmek, Dumanıvermek, Dürtüştürmek, Düşkünleşmek, Düşündürtmek, Edilgenlemek, Efsaneleşmek, Eleştirilmek, Endekslenmek, Endişelenmek, Eşgüdümlemek, Etiketlenmek, Ezberleyerek, Faşistleşmek, Fersizleşmek, Fihristlemek, Filarizlemek, Fingirdeşmek, Firketelemek, Formülleşmek, Garantilemek, Gayretlenmek, Genişleterek, Genleştirmek, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerginleşmek, Gevezelenmek, Gizlenilecek, Globalleşmek, Göçebeleşmek, Göçmenleşmek, Gönendirtmek, Görünmeyecek, Görüntülemek, Güçlendirmek, Güçleştirmek, Güçsüzleşmek, Gülünçleşmek, Gümbürdetmek, Gümrüklenmek, Gümüşileşmek, Gümüşüleşmek, Güncelleşmek, Gürbüzleşmek, Halsizleşmek, Hançerlenmek, Hapsettirmek, Hevenkleşmek, Hiçleştirmek, Hiddetlenmek, Hissettirmek, Iyileştirmek, İlgilenmemek, İlginçleşmek, İliştirilmek, İşaretlenmek, İşaretleşmek, İyileştirmek, Jelatinlemek, Kademelenmek, Kadifeleşmek, Kalkerleşmek, Kandilleşmek, Kanserleşmek, Kardeşlenmek, Kartelleşmek, Katalizlemek, Katmerleşmek, Kaydettirmek, Kekemeleşmek, Kelepçelemek, Kelimeleşmek, Kentlileşmek, Kerpiçleşmek, Keskinleşmek, Keskinletmek, Keşfettirmek, Kıymetlenmek, Kıymetleşmek, Kibirlenerek, Kireçsilemek, Klasikleşmek, Köklendirmek, Kökleştirmek, Körleştirmek, Kösteklenmek, Köyleştirmek, Kronikleşmek, Kuvvetlenmek, Küflendirmek, Kükürtlenmek, Kültürlenmek, Küskünleşmek, Kütleştirmek, Lezzetlenmek, Lifleştirmek, Makineleşmek, Medenileşmek, Merdanelemek, Merkezlenmek, Merkezleşmek, Mermerleşmek, Mesnetlenmek, Miskinleşmek, Mitleştirmek, Modasıgeçmek, Modernleşmek, Morfinlenmek, Müşkülleşmek, Müzevirlemek, Müzminleşmek, Naklettirmek, Nankörleşmek, Nemlendirmek, Nesnelleşmek, Neticelenmek, Neticeleşmek, Netleştirmek, Normalleşmek, Oksijenlemek, Ötümlüleşmek, Parsellenmek, Parselletmek, Pekleştirmek, Peltekleşmek, Perçinlenmek, Perçinleşmek, Pestilleşmek, Peşrevlenmek, Peynirleşmek, Pratikleşmek, Pürçeklenmek, Pürtüklenmek, Püsküllenmek, Püskürtülmek, Raptiyelemek, Röntgenlemek, Sabredememek, Saçlarıörmek, Salıverilmek, Samimileşmek, Sanayileşmek, Sanısıvermek, Sansürlenmek, Sarımercimek, Seçkinleşmek, Sembolleşmek, Serbestlemek, Serpiştirmek, Sersemleşmek, Sersemletmek, Seslendirmek, Sessizleşmek, Seyrekleşmek, Seyreltilmek, Silkindirmek, Sislendirmek, Sistemleşmek, Sistirelemek, Siyanürlemek, Sosyalleşmek, Söyleyememek, Sözlendirmek, Sterilleşmek, Süblimleşmek, Sümsükleşmek, Süngerleşmek, Sürtükleşmek, Sürtüştürmek, Süslendirmek, Sütlendirmek, Süzgünleşmek, Şenlendirmek, Şerbetlenmek, Şiddetlenmek, Şimşeklenmek, Şirketleşmek, Şirretleşmek, Şüphelenerek, Tedariklemek, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembihlenmek, Terbiyelemek, Tertiplenmek, Testerelemek, Tezleştirmek, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirmek, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Torpillenmek, Trajikleşmek, Tutulabilmek, Tükürüklemek, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Tüylendirmek, Ufunetlenmek, Üleştirilmek, Üzengilenmek, Vazelinlemek, Verniklenmek, Yabanileşmek, Yaşayabilmek, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yerleştirmek, Yetkinleşmek, Yönlendirmek, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek, Zannettirmek, Zenginleşmek, Zevzeklenmek, Zincirlenmek, Ziyadeleşmek

11 Harfli Kelimeler

Abideleşmek, Acemileşmek, Affettirmek, Aksettirmek, Aktifleşmek, Alenileşmek, Asabileşmek, Aşağıdüşmek, Aşağıgörmek, Aşırıgitmek, Avareleşmek, Ayağıdüşmek, Azmettirmek, Badikleşmek, Bahsedilmek, Barizleşmek, Basitleşmek, Başınıeğmek, Bebekleşmek, Becelleşmek, Becerememek, Bediileşmek, Bedirlenmek, Bedirleşmek, Beğendirmek, Beğenilecek, Beğenilerek, Beklenilmek, Bekletilmek, Belgelenmek, Belirlenmek, Belirleşmek, Belirtilmek, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsetmek, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzinlemek, Beslenilmek, Bestelenmek, Beterleşmek, Betimlenmek, Bezdirilmek, Biçimlenmek, Bildirilmek, Bildirişmek, Bileştirmek, Bilgilenmek, Bilmezlemek, Bindirilmek, Birdemlemek, Biriktirmek, Birleşilmek, Bitiştirmek, Bitkileşmek, Boşgeçirmek, Böbürlenmek, Böceklenmek, Bölekleşmek, Bölümlenmek, Bölüştürmek, Briketlemek, Bücürleşmek, Bütünlenmek, Bütünleşmek, Bütünletmek, Büyüklenmek, Büyüyememek, Cazipleşmek, Cebelleşmek, Celallenmek, Cephelenmek, Cepheleşmek, Cezbelenmek, Ciddileşmek, Cilvelenmek, Cilveleşmek, Cimrileşmek, Cisimlenmek, Cisimleşmek, Cücüklenmek, Cücükleşmek, Çekimsenmek, Çekiştirmek, Çelikleşmek, Çelmelenmek, Çemberlemek, Çengellemek, Çentiklemek, Çepellenmek, Çerezlenmek, Çeşitlenmek, Çeşnilenmek, Çetinleşmek, Çevikleşmek, Çevrelenmek, Çeyizlenmek, Çeyreklemek, Çiçeklenmek, Çiçekleşmek, Çiftelenmek, Çifteleşmek, Çimdiklemek, Çipilleşmek, Çirişlenmek, Çirkinsemek, Çivitlenmek, Çizgilenmek, Çizgileşmek, Çiziktirmek, Çömleklemek, Çöreklenmek, Çözümlenmek, Çözündürmek, Defnedilmek, Değerlenmek, Değiştirmek, Değneklemek, Demetlenmek, Demetletmek, Demirleşmek, Denetlenmek, Dengelenmek, Derecelemek, Derinleşmek, Derinletmek, Derpişetmek, Desteklemek, Destelenmek, Devindirmek, Devredilmek, Devşirilmek, Deyimleşmek, Didiklenmek, Dikenleşmek, Dilendirmek, Dilimlenmek, Dingildemek, Dipçiklemek, Dirgenlemek, Dirseklemek, Dişeğilemek, Dizginlemek, Dopinglemek, Döndürülmek, Dönüştürmek, Dövdürülmek, Dövüştürmek, Düğmelenmek, Düğümlenmek, Dünürleşmek, Dürtüklemek, Dürtüşlemek, Düşündürmek, Düşünülerek, Düzelememek, Düzeltilmek, Düzenlenmek, Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eğlendirmek, Eklemlenmek, Ekleştirmek, Eksiklenmek, Eksiltilmek, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Enezeleşmek, Engellenmek, Enginleşmek, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Esirgememek, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etiketlemek, Etkinleşmek, Evcilleşmek, Evlendirmek, Ezberlenmek, Ezberletmek, Fakirleşmek, Felfellemek, Fertiklemek, Feshedilmek, Feyizlenmek, Filizlenmek, Fingirdemek, Fitillenmek, Fosilleşmek, Frenkleşmek, Garipleşmek, Gazellenmek, Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçgeçlemek, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gerektirmek, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Giydirilmek, Gizlenilmek, Göbeklenmek, Gölgelenmek, Gönderilmek, Gönendirmek, Gönüllenmek, Görevlenmek, Görgülenmek, Görünçlemek, Görüştürmek, Gösterilmek, Gövdelenmek, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözettirmek, Gözlemlemek, Gübrelenmek, Gücendirmek, Güderilemek, Güdükleşmek, Gümbürdemek, Gümrüklemek, Gümüşlenmek, Gümüşletmek, Güncellemek, Güneşlenmek, Güneşletmek, Güreştirmek, Güvendirmek, Güvenilerek, Güzelleşmek, Haberleşmek, Hafifleşmek, Hafifletmek, Hançerlemek, Hapsedilmek, Harekelemek, Hasetlenmek, Haşinleşmek, Hedeflenmek, Helalleşmek, Helmelenmek, Heveslenmek, Hikayelemek, Hissedilmek, Hizipleşmek, Hoşgörmemek, Hoşgörünmek, Hödükleşmek, Höpürdetmek, Hüngürdemek, Hüzünlenmek, Istemeyerek, İçlendirmek, İfritleşmek, İğrendirmek, İlintilemek, İlkelleşmek, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmrendirmek, İnceleyerek, İndirgenmek, İpliklenmek, İskillenmek, İsteklenmek, İstemeyerek, İstiflenmek, İşaretlemek, İşkillenmek, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, Jurnallemek, Kabullenmek, Kademelemek, Kafirleşmek, Kahpelenmek, Kahpeleşmek, Kahreylemek, Karşıgelmek, Katledilmek, Kavilleşmek, Kaybedilmek, Kaydedilmek, Kederlenmek, Kementlemek, Kemikleşmek, Kendimsemek, Kenetlenmek, Kepeklenmek, Kertiklemek, Keseklenmek, Kesinleşmek, Kestirilmek, Keşfedilmek, Keşikleşmek, Keyiflenmek, Kibirlenmek, Kilitlenmek, Kilitletmek, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Klişeleşmek, Komikleşmek, Köhneleşmek, Kökenlenmek, Kömürleşmek, Köpeklenmek, Köpekleşmek, Köprülenmek, Köpüklenmek, Körüklenmek, Kösteklemek, Kutsileşmek, Küçükleşmek, Küçümsenmek, Kükürtlemek, Külçeleşmek, Küngüldemek, Küngürdemek, Küşümlenmek, Kütükleşmek, Kütürdetmek, Lağvedilmek, Legalleşmek, Lehimlenmek, Lehimletmek, Lingirdemek, Lütfeylemek, Maddeleşmek, Maddileşmek, Maskelenmek, Melezleşmek, Merhemlemek, Merkezlemek, Methedilmek, Mevzilenmek, Meyvelenmek, Millileşmek, Muzipleşmek, Mühürlenmek, Mühürletmek, Müjdelenmek, Nakledilmek, Nasiplenmek, Nazikleşmek, Nefeslenmek, Neftileşmek, Nefyedilmek, Neşredilmek, Neşterlemek, Niteleyerek, Niyetlenmek, Nöbetleşmek, Oksitlenmek, Okuyabilmek, Öfkelenerek, Ölçüştürmek, Önemsememek, Örgütlenmek, Örneklenmek, Özdeşleşmek, Özdeştirmek, Özerkleşmek, Özgünleşmek, Özgürleşmek, Özleştirmek, Paketlenmek, Paketletmek, Parafelemek, Parkeletmek, Parsellemek, Partileşmek, Pasifleşmek, Pehpehlemek, Pekiştirmek, Peltelenmek, Pelteleşmek, Pembeleşmek, Pençelenmek, Pençeleşmek, Pençeletmek, Perçinlemek, Perdelenmek, Pergellemek, Pintileşmek, Pürüzlenmek, Pütürlenmek, Reddedilmek, Reddeylemek, Rendelenmek, Resimleşmek, Resmileşmek, Rezilleşmek, Rimellenmek, Ruziklenmek, Sabitleşmek, Sabreylemek, Sahiplenmek, Sahnelenmek, Sakinleşmek, Sansürlemek, Sarhoşetmek, Sathileşmek, Sebeplenmek, Sektirmemek, Semerlenmek, Semizlenmek, Semizleşmek, Semizletmek, Senetleşmek, Sepetlenmek, Sergilenmek, Serinlenmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sersemlemek, Seslemlemek, Severlenmek, Sevindirmek, Seyredilmek, Seyreylemek, Sezindirmek, Sezinletmek, Sihirlenmek, Sildirilmek, Silikleşmek, Silkelenmek, Simgeleşmek, Sindirilmek, Sineklenmek, Sinirlenmek, Sinsileşmek, Siperlenmek, Sirkelenmek, Sirkeleşmek, Sivilleşmek, Sivrileşmek, Söğüştürmek, Söndürülmek, Sövüştürmek, Söylemsemek, Söylenilmek, Söyletmemek, Streslenmek, Suflileşmek, Surdinlemek, Süflileşmek, Sülfürlemek, Süngülenmek, Süngüleşmek, Sünnetlemek, Süphelenmek, Sürgülenmek, Sürgületmek, Sürmelenmek, Sürüklenmek, Sürükletmek, Süründürmek, Sürüştürmek, Süzgeçlemek, Şandellemek, Şehirleşmek, Şekerlenmek, Şekerleşmek, Şekillenmek, Şerbetlemek, Şereflenmek, Şükreylemek, Şüphelenmek, Tabiileşmek, Tasniflemek, Teftişetmek, Tekelleşmek, Tekerlenmek, Tekmelenmek, Tekmillemek, Tembihlemek, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizletmek, Tenekelemek, Tepindirmek, Terazilemek, Tertiplemek, Tetikleşmek, Teyellenmek, Tezgenlemek, Tiksinilmek, Tilkileşmek, Tingildemek, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Tirşeleşmek, Titizlenmek, Titizleşmek, Titremlemek, Torpillemek, Tökezlenmek, Törpülenmek, Tümörlenmek, Tümörleşmek, Türküleşmek, Tütsülenmek, Ürkekleşmek, Üsteleyerek, Üstünleşmek, Üstüpülemek, Üzengilemek, Vahşileşmek, Vazgeçilmek, Vazgeçirmek, Vazgeçmemek, Veriştirmek, Verniklemek, Vitrinlemek, Yarıüzülmek, Yedekleşmek, Yeğinleşmek, Yeleklenmek, Yelkenlemek, Yelpirdemek, Yemişlenmek, Yenişememek, Yerelleşmek, Yerleşilmek, Yerlileşmek, Yestehlemek, Yeşillenmek, Yetiştirmek, Yiğitlenmek, Yiğitleşmek, Yöneltilmek, Yüceltilmek, Yüklenilmek, Yükletilmek, Yükümlenmek, Yüreklenmek, Yüzdürülmek, Yüzeyleşmek, Zannedilmek, Zanneylemek, Zehirlenmek, Zikredilmek, Zincirlemek, Zindeleşmek

10 Harfli Kelimeler

Acemleşmek, Addedilmek, Affedilmek, Affetmemek, Affeylemek, Ahitleşmek, Akdedilmek, Aklıgitmek, Aksilenmek, Aksileşmek, Alevlenmek, Apseleşmek, Aragezinek, Arşivlemek, Asrileşmek, Ateşlenmek, Ateşletmek, Ateşvermek, Ayrıdüşmek, Azledilmek, Badiklemek, Başıdönmek, Beğenilmek, Beğenmemek, Bekleyerek, Belgelemek, Belgilemek, Beliklemek, Belinlemek, Belirlemek, Belitlemek, Bengilemek, Benildemek, Benimsemek, Benzeterek, Berelenmek, Bestelemek, Betelenmek, Betimlemek, Beyazsinek, Bezeklemek, Bezemlemek, Bezirlemek, Biberlemek, Bibliyotek, Biçemlemek, Bildirerek, Bilmeyerek, Birikişmek, Bitirilmek, Bitümlemek, Böcelenmek, Bölümlemek, Börttürmek, Bürgülemek, Bütçelemek, Bütünlemek, Büyüksemek, Büyülenmek, Büyütülmek, Büzgülemek, Canıçekmek, Cemilenmek, Cenkleşmek, Ciltlenmek, Ciltletmek, Cüceleşmek, Çağıgeçmek, Çarkıfelek, Çekiçlemek, Çekimlemek, Çekinilmek, Çekinmemek, Çeliklemek, Çelmelemek, Çemenlemek, Çeneleşmek, Çepellemek, Çeşitlemek, Çeşnilemek, Çeteleşmek, Çevrelemek, Çevrilemek, Çevrilerek, Çeyizlemek, Çıkagelmek, Çiçeklemek, Çiçeksimek, Çiftelemek, Çiftlenmek, Çiftleşmek, Çirişlemek, Çitilenmek, Çivilenmek, Çiviletmek, Çivitlemek, Çizgilemek, Çözümlemek, Çürütülmek, Darbelemek, Debelenmek, Defedilmek, Değerlemek, Değişmemek, Delilenmek, Delimsirek, Demetlemek, Demirlemek, Denetilmek, Denetlemek, Deneylemek, Dengelemek, Denklenmek, Denkleşmek, Dertlenmek, Dertleşmek, Desenlemek, Destelemek, Devrederek, Didiklemek, Dikizlemek, Diktirtmek, Dilimlemek, Dinçlenmek, Dinçleşmek, Dinlememek, Dinleyerek, Direnlemek, Diriğetmek, Dirileşmek, Dişileşmek, Dökümlemek, Döşetilmek, Dövdürtmek, Duruvermek, Düdüklemek, Düğmelemek, Düğümlemek, Dürümlemek, Düşünmemek, Düşünülmek, Düşürülmek, Düzenlemek, Edeplenmek, Eğlenilmek, Ehlileşmek, Eklemlemek, Eksilmemek, Ekstrensek, Ekşitilmek, Eleştirmek, Elvermemek, Emiştirmek, Emredilmek, Emreylemek, Emzirilmek, Enciklemek, Engellemek, Enselenmek, Erginlemek, Erinleşmek, Eriştirmek, Ertelenmek, Eseflenmek, Esenleşmek, Esindirmek, Esinlenmek, Esirgenmek, Eskileşmek, Eskitilmek, Estirilmek, Eşekleşmek, Eşitlenmek, Eşitleşmek, Eterleşmek, Etkilenmek, Etkileşmek, Etkinlemek, Evinlenmek, Evleklemek, Eyerlenmek, Ezberlemek, Ezgilenmek, Filizlemek, Fiskelemek, Fitillemek, Fitnelemek, Frenlenmek, Frezelemek, Garipsemek, Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçilmemek, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Genişlemek, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Giderilmek, Girenlemek, Girişilmek, Göçürülmek, Göğüslemek, Gölgelemek, Göndertmek, Gönyelemek, Görünmemek, Görüşmemek, Görüşülmek, Göstertmek, Götürülmek, Gözetilmek, Gözetlemek, Gübrelemek, Gübürdemek, Gücemlemek, Gücenilmek, Gücümsemek, Güdümlemek, Gülümsemek, Gülüşülmek, Gümüşlemek, Güneşlemek, Güreşilmek, Gürüldemek, Güvelenmek, Güvenilmek, Güvenmemek, Haddelemek, Hafiflemek, Hafifsemek, Hainleşmek, Halelenmek, Harelenmek, Heceletmek, Hedeflemek, Hereklemek, Herslenmek, Hilallemek, Ilgilenmek, Istenilmek, İğdişetmek, İğnelenmek, İğrenilmek, İlerletmek, İlgilenmek, İliklenmek, İliştirmek, İlkeleşmek, İlmeklemek, İlmiklemek, İmgelenmek, İmrenilmek, İncelenmek, İnceletmek, İncitilmek, İndirgemek, İndirilmek, İndüklemek, İnildetmek, İrinlenmek, İstenilmek, İstiflemek, İşittirmek, İşletilmek, İtiştirmek, İzletilmek, Kafeslemek, Karagevrek, Karaleylek, Kaseletmek, Kaşelenmek, Kaşeletmek, Katileşmek, Kavileşmek, Keçelenmek, Keçeleşmek, Keçileşmek, Kefenlemek, Keleplemek, Kemerlemek, Kemirilmek, Kemrelemek, Kenetlemek, Kentleşmek, Kepçelemek, Keselenmek, Keseletmek, Kesilmemek, Kilitlemek, Kireçlemek, Kirişlemek, Kistleşmek, Kişileşmek, Klikleşmek, Koyuvermek, Köleleşmek, Köpeklemek, Körüklemek, Köşeklemek, Kötülenmek, Kötüleşmek, Kötümsemek, Kredilemek, Küçüksemek, Küçümsemek, Kümelenmek, Kümeleşmek, Kündelemek, Kürelenmek, Kütürdemek, Laikleşmek, Lehimlemek, Lekelenmek, Listelemek, Madiklemek, Marizlemek, Maskelemek, Mavileşmek, Melezlemek, Menedilmek, Mujdelemek, Mühimsemek, Mührelemek, Mühürlemek, Müjdelemek, Naniklemek, Nefeslemek, Neşelenmek, Nikellemek, Nitelenmek, Nötrleşmek, Oksitlemek, Öbeklenmek, Öbekleşmek, Öfkelenmek, Öğrenilmek, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Öldürmemek, Öldürülmek, Önemsenmek, Öngörülmek, Örgütlemek, Örneklemek, Örneksemek, Örselenmek, Özdeşlemek, Özelleşmek, Özendirmek, Özetlenmek, Özetlersek, Özümlenmek, Özümsenmek, Paketlemek, Paniklemek, Parkelemek, Peçelenmek, Pençelemek, Perdelemek, Pineklemek, Pirelenmek, Pişirilmek, Plaselemek, Poşetlemek, Preslenmek, Püskürtmek, Raşelenmek, Rendelemek, Renklenmek, Resimlemek, Restleşmek, Rimellemek, Sadeleşmek, Sahileşmek, Sahnelemek, Sakinlemek, Salıvermek, Sekilenmek, Semeleşmek, Semerlemek, Semizlemek, Sendelemek, Sepetlemek, Sepilenmek, Sergilemek, Serinlemek, Serpelemek, Serptirmek, Sertlenmek, Sertleşmek, Seveklemek, Sevilmemek, Sev-in-mek, Sevmeyecek, Seyreltmek, Sezinlemek, Sikkelemek, Siklememek, Sildirtmek, Silkelemek, Silktirmek, Simgelemek, Sinirlemek, Sivriltmek, Sivrisinek, Söğüşlemek, Sömürülmek, Sönümlemek, Söylememek, Söylenecek, Söyleyerek, Sümkürtmek, Süngülemek, Süpürülmek, Sürçtürmek, Süregelmek, Sürgülemek, Sürmelemek, Sürüklemek, Şakullemek, Şekerlemek, Şeritlemek, Şifrelemek, Şiniklemek, Şistleşmek, Şişelenmek, Şişirilmek, Şulelenmek, Tanelenmek, Tazelenmek, Tazeleşmek, Tekerlemek, Tekmelemek, Temizlemek, Tepelenmek, Tepeletmek, Tepiklemek, Tepirlemek, Terslenmek, Tersleşmek, Teveklemek, Teyellemek, Tiksinerek, Tirildemek, Titreterek, Titreyerek, Tökezlemek, Törpülemek, Töskürtmek, Tüketilmek, Tüneklemek, Türkleşmek, Türkülemek, Tütsülemek, Üleştirmek, Ümitlenmek, Üstelenmek, Üstünsemek, Vazedilmek, Vergilemek, Yapabilmek, Yarışetmek, Yayıvermek, Yedeklemek, Yedirilmek, Yeğnilemek, Yeğniltmek, Yeğnisemek, Yeleklemek, Yelelenmek, Yenilenmek, Yenileşmek, Yeniletmek, Yenilmemek, Yetişilmek, Yetişmemek, Yinelenmek, Yineletmek, Yitirilmek, Yönetilmek, Yükleyerek, Yükselerek, Yükseltmek, Yürütülmek, Zedelenmek, Zehirlemek, Zevklenmek, Ziftlenmek

9 Harfli Kelimeler

Acıvermek, Adıgeçmek, Afişlemek, Akkelebek, Aklıermek, Aprelemek, Arabellek, Asileşmek, Ateşlemek, Bahsetmek, Bahşetmek, Başgelmek, Başvermek, Beklenmek, Bekleşmek, Bekletmek, Belertmek, Belirtmek, Bellenmek, Belletmek, Benlenmek, Benzeşmek, Benzetmek, Berelemek, Berkinmek, Berkitmek, Bertilmek, Beselemek, Beslenmek, Besletmek, Betelemek, Bezdirmek, Bezelemek, Biçtirmek, Bildirmek, Bilememek, Bindirmek, Binilecek, Birleşmek, Bitlenmek, Boşvermek, Böğürtmek, Böldürmek, Bönleşmek, Börtülmek, Büktürmek, Büyülemek, Büyültmek, Büzdürmek, Büzülerek, Cebretmek, Cehdetmek, Cevretmek, Cezbetmek, Ciharıyek, Ciltlemek, Cinlenmek, Cinleşmek, Çekelemek, Çekememek, Çekinerek, Çektirmek, Çemkirmek, Çemrenmek, Çenilemek, Çentilmek, Çevirtmek, Çevrilmek, Çevrinmek, Çiftlemek, Çiğdüşmek, Çiğleşmek, Çiğnenmek, Çiğnetmek, Çillenmek, Çimdirmek, Çimlenmek, Çiselemek, Çitilemek, Çivilemek, Çizdirmek, Çizginmek, Çöğdürmek, Çökeltmek, Çökertmek, Çöktürmek, Çölleşmek, Çömeltmek, Çöplenmek, Çözdürmek, Dahletmek, Debretmek, Dedirtmek, Defnetmek, Değdirmek, Değişerek, Dehlenmek, Dehletmek, Deldirmek, Delirtmek, Demlenmek, Denklemek, Denşirmek, Deprenmek, Depreşmek, Dercetmek, Derlenmek, Deşelemek, Devleşmek, Devretmek, Devrilmek, Devşirmek, Diklenmek, Dikleşmek, Diktirmek, Dillenmek, Dilleşmek, Dincelmek, Dindirmek, Dingildek, Dinlenmek, Dinletmek, Direnerek, Diriltmek, Dişlenmek, Dişletmek, Dizdirmek, Dizelemek, Dizilemek, Dizilerek, Döktürmek, Döllenmek, Döndürmek, Dönelemek, Dörtlemek, Dövdürmek, Dürtülmek, Dürtüşmek, Düşgelmek, Düşünerek, Düşürtmek, Düvesimek, Düzeltmek, Düzlenmek, Düzleşmek, Düzletmek, Edinilmek, Efelenmek, Efeleşmek, Eğitilmek, Eğriltmek, Ekleyerek, Eksiltmek, Emdirtmek, Emeklemek, Emzirtmek, Engelemek, Eniklemek, Enselemek, Erişilmek, Eritilmek, Ertelemek, Esenlemek, Esinlemek, Esirgemek, Esneyerek, Eşelenmek, Eşitlemek, Eteklemek, Eterlemek, Etkilemek, Evetlemek, Eyerlemek, Ezdirtmek, Farzetmek, Fasletmek, Fehmetmek, Fenlenmek, Feshetmek, Fethetmek, Fidelemek, Fingirdek, Fişlenmek, Fitlenmek, Flitlemek, Frenlemek, Gadretmek, Gasbetmek, Gasletmek, Gaspetmek, Gebertmek, Gecelemek, Geçirtmek, Gemlenmek, Gencelmek, Genleşmek, Gerdirmek, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevretmek, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gidememek, Gidertmek, Giydirmek, Gizlenmek, Göçertmek, Göçürtmek, Göllenmek, Gölleşmek, Gömülemek, Göndermek, Gördürmek, Görememek, Göresimek, Göstermek, Götürtmek, Gözlenmek, Gözletmek, Gusletmek, Güçlenmek, Güçleşmek, Güçsünmek, Güdelemek, Güdülemek, Güldürmek, Gümletmek, Günülemek, Gürleşmek, Güvenecek, Güvenerek, Haccetmek, Haczetmek, Hakketmek, Hallenmek, Halleşmek, Halletmek, Hamdetmek, Hamletmek, Hapsetmek, Haptetmek, Harpetmek, Hasretmek, Hatmetmek, Hazfetmek, Hazletmek, Hazmetmek, Hazzetmek, Hecelemek, Hicvetmek, Hinleşmek, Hislenmek, Hissetmek, Hoşgörmek, Höykürmek, Hükmetmek, Iğnelemek, Ilerlemek, Incelemek, Irileşmek, Isteyerek, Iyileşmek, İçerlemek, İçirilmek, İfildemek, İğnelemek, İğrenerek, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İlerlemek, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İliklemek, İlişilmek, İmgelemek, İncelemek, İnceltmek, İndirtmek, İneklemek, İnildemek, İnleyerek, İplememek, İrdelemek, İrileşmek, İrkiltmek, İstememek, İsteyerek, İşitilmek, İteklemek, İtelenmek, İyileşmek, İzleyerek, Kahretmek, Karasinek, Karelemek, Kastetmek, Kaşelemek, Katletmek, Kavletmek, Kaybetmek, Kaydetmek, Keçelemek, Kefelemek, Kekelemek, Kelleşmek, Kertilmek, Kesbetmek, Keselemek, Keskenmek, Kestirmek, Keşfetmek, Keyfetmek, Kinlenmek, Kirlenmek, Kirletmek, Koyvermek, Kökertmek, Köklenmek, Kökleşmek, Köpülemek, Köpürerek, Köpürtmek, Köreltmek, Körlenmek, Körleşmek, Körletmek, Köskelmek, Kösnülmek, Köşelemek, Kötülemek, Köyleşmek, Köysülmek, Közleşmek, Kremlemek, Küçültmek, Küflenmek, Küfletmek, Küfretmek, Küllenmek, Kümelemek, Kürelemek, Küstürmek, Kütleşmek, Kütletmek, Leffetmek, Lekelemek, Liflenmek, Lifleşmek, Lüpletmek, Lütfetmek, Mahvetmek, Massetmek, Meshetmek, Methetmek, Meyletmek, Mezcetmek, Millenmek, Mimlenmek, Minelemek, Mitleşmek, Nakletmek, Nakşetmek, Nakzetmek, Nasbetmek, Nazmetmek, Nefyetmek, Nemlenmek, Nemletmek, Neşretmek, Netleşmek, Nezretmek, Nicelemek, Nişaburek, Nitelemek, Nötrlemek, Nüksetmek, Okeylemek, Olabilmek, Olagelmek, Ödünlemek, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Ökselemek, Öksürtmek, Ölçtürmek, Öldürtmek, Öncelemek, Önemsemek, Örselemek, Örttürmek, Örüklemek, Övgülemek, Öykülemek, Özenilmek, Özetlemek, Özgülemek, Özümlemek, Özümsemek, Parelemek, Peçelemek, Pekleşmek, Pepelemek, Pesleşmek, Peylenmek, Piçleşmek, Pislenmek, Pisletmek, Pişirtmek, Pörtlemek, Preslemek, Püfkürmek, Püskürmek, Raksetmek, Raptetmek, Recmetmek, Reddetmek, Rekzetmek, Renklemek, Resmetmek, Rezelemek, Sabretmek, Sarıçiçek, Seçtirmek, Seğirtmek, Sekilemek, Sektirmek, Semirtmek, Sepelemek, Sepilemek, Serdetmek, Serdirmek, Serpilmek, Sertelmek, Seslenmek, Sesletmek, Setretmek, Sevdirmek, Sevinerek, Sevketmek, Seyirtmek, Seyrelmek, Seyretmek, Sezdirmek, Sırretmek, Siftinmek, Siktirmek, Sildirmek, Silkinmek, Sindirmek, Sinematek, Sislenmek, Sivrilmek, Sobelemek, Söğdürmek, Söktürmek, Söndürmek, Sövdürmek, Söylenmek, Söyleşmek, Söyletmek, Sözlenmek, Sözleşmek, Sümkürmek, Sündürmek, Süprülmek, Süpürtmek, Sürdürmek, Sürtülmek, Sürtünmek, Sürtüşmek, Süslenmek, Süsletmek, Sütlenmek, Süzdürmek, Süzülerek, Şakketmek, Şeneltmek, Şenlenmek, Şişelemek, Şişirtmek, Şişlenmek, Şükretmek, Tanelemek, Tayyetmek, Tazelemek, Tekesemek, Tekleşmek, Telesimek, Tellenmek, Tengirlek, Tepelemek, Teprenmek, Tepreşmek, Tepsermek, Terketmek, Terletmek, Tersinmek, Terslemek, Tezleşmek, Tiksinmek, Tipilemek, Tipleşmek, Titreşmek, Titretmek, Tizleşmek, Töskürmek, Tüllenmek, Tümlenmek, Tümselmek, Tüttürmek, Tüydürmek, Tüylenmek, Üleşilmek, Üretilmek, Ürpertmek, Üstelemek, Üstlenmek, Ütülenmek, Üzülmemek, Vakfetmek, Vazgeçmek, Vazgelmek, Vehmetmek, Verdirmek, Yeğlenmek, Yeğnilmek, Yeldirmek, Yellenmek, Yeltenmek, Yemlenmek, Yenilemek, Yerleşmek, Yeşertmek, Yinelemek, Yönelerek, Yöneltmek, Yüceltmek, Yüklenmek, Yükletmek, Yükselmek, Yüksünmek, Yürüyerek, Yüzdürmek, Yüzlenmek, Yüzleşmek, Zammetmek, Zannetmek, Zedelemek, Zehretmek, Zemmetmek, Ziftinmek, Ziftlemek, Zikretmek, Zulmetmek

8 Harfli Kelimeler

Addetmek, Affetmek, Ahdetmek, Ahzetmek, Akdetmek, Aklevrek, Aksetmek, Aşyermek, Atfetmek, Azletmek, Azmetmek, Başeğmek, Başyemek, Becermek, Beğenmek, Bekinmek, Bekitmek, Beklemek, Belenmek, Belermek, Beletmek, Belirmek, Bellemek, Benzemek, Berkimek, Besermek, Beslemek, Beşlemek, Bezenmek, Bezetmek, Bezilmek, Bezlemek, Biçilmek, Bilenmek, Bileşmek, Biletmek, Bilinmek, Bilişmek, Bilmemek, Binilmek, Binişmek, Birikmek, Birlemek, Bitirmek, Bitişmek, Bitlemek, Bitmemek, Bizlemek, Bozördek, Böğürmek, Bölünmek, Bölüşmek, Börkenek, Bükülmek, Bükünmek, Bürümcek, Bürümçek, Bürünmek, Büyütmek, Büzülmek, Büzüşmek, Cemetmek, Ceplemek, Çekilmek, Çekinmek, Çekirdek, Çekişmek, Çelişmek, Çemremek, Çevirmek, Çiğnemek, Çimlemek, Çişetmek, Çitilmek, Çitişmek, Çitlemek, Çiylemek, Çizilmek, Çöğüncek, Çöğünmek, Çökelmek, Çökermek, Çökmemek, Çöküşmek, Çömelmek, Çözülmek, Çözünmek, Çözüşmek, Çürütmek, Deddelek, Dedirmek, Defetmek, Deflemek, Değinmek, Değirmek, Değişmek, Değmemek, Dehlemek, Dekdelek, Delepmek, Delinmek, Delirmek, Demincek, Demlemek, Denenmek, Denilmek, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Deşilmek, Devinmek, Devirmek, Devitmek, Dibelcek, Didinmek, Didişmek, Dikelmek, Dikilmek, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenek, Diplemek, Direnmek, Direşmek, Diretmek, Dirilmek, Diskotek, Dişlemek, Ditilmek, Dizilmek, Dizlemek, Döğünmek, Döğüşmek, Dökülmek, Dökünmek, Döllemek, Dönelmek, Dönenmek, Dönülmek, Dönüşmek, Döşenmek, Döşetmek, Dövülmek, Dövünmek, Dövüşmek, Düğürcek, Dümbelek, Dürülmek, Dürüşmek, Düşlemek, Düşünmek, Düşürmek, Düzelmek, Düzlemek, Düzülmek, Düzüşmek, Ebelemek, Edememek, Eğdirmek, Eğelemek, Eğirtmek, Eğlenmek, Eğleşmek, Eğrilmek, Eğritmek, Eklenmek, Ekleşmek, Ekletmek, Eksilmek, Ekşimcek, Ekşitmek, Ektirmek, Ellenmek, Elleşmek, Elvermek, Emdirmek, Emretmek, Emzirmek, Erdirmek, Ergitmek, Ergürmek, Eskitmek, Esnetmek, Esritmek, Estirmek, Eşelemek, Eşlenmek, Eşleşmek, Eştirmek, Etlenmek, Ettirmek, Evelemek, Evirtmek, Evlenmek, Ezdirmek, Faşetmek, Felfelek, Fişlemek, Fitlemek, Gebermek, Gecikmek, Geçilmek, Geçinmek, Geçirmek, Geçişmek, Gedilmek, Geğirmek, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Genelmek, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Gicişmek, Gidermek, Gidilmek, Gidişmek, Girilmek, Girişmek, Gitmemek, Giyilmek, Giyinmek, Gizlemek, Göçermek, Göçürmek, Göğermek, Gölermek, Göllemek, Gömülmek, Gönenmek, Görelmek, Görmemek, Görülmek, Görünmek, Görüşmek, Götürmek, Gövermek, Göynümek, Göyünmek, Gözetlek, Gözetmek, Gözlemek, Gözükmek, Gücenmek, Güdülmek, Gülencek, Gülünmek, Gülüşmek, Gümbedek, Gümlemek, Günlemek, Güreşmek, Gürlemek, Gürpedek, Güvenmek, Güzlemek, Hiçlemek, Hümermek, Imrenmek, Incinmek, Itlenmek, İçirtmek, İçlenmek, İğrenmek, İğrilmek, İğritmek, İkilemek, İlkörnek, İmrenmek, İncelmek, İncinmek, İncitmek, İndirmek, İnilemek, İnletmek, İpilemek, İrkilmek, İslenmek, İspendek, İstenmek, İstetmek, İşlenmek, İşletmek, İtelemek, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek, İvdirmek, İzlenmek, İzletmek, Kalambek, Kalembek, Kartotek, Katetmek, Kemirdek, Kemirmek, Kesilmek, Kesinmek, Kesişmek, Keşlemek, Killemek, Kişnemek, Kitlemek, Köhnemek, Köklemek, Köpürmek, Körelmek, Kösnümek, Köstebek, Közlemek, Küçülmek, Kükremek, Küllemek, Kürnemek, Küsüşmek, Kütlemek, Küttedek, Liflemek, Löklemek, Meleşmek, Mendirek, Menetmek, Mercimek, Metlemek, Mimlemek, Müslemek, Müşterek, Nezelmek, Öçlenmek, Ödememek, Öğrenmek, Öğretmek, Öğürtmek, Öksürmek, Ölçermek, Ölçülmek, Ölçünmek, Ölçüşmek, Öldürmek, Öngörmek, Önlenmek, Öptürmek, Ördürmek, Örelemek, Örklemek, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örtülmek, Örtünmek, Örtüşmek, Öttürmek, Övünerek, Öykünmek, Özlenmek, Özleşmek, Özletmek, Pekişmek, Pekitmek, Pencüyek, Peşlemek, Peylemek, Pislemek, Pişirmek, Pörsümek, Püflemek, Pürümbek, Refetmek, Seçilmek, Seğirmek, Seğremek, Semirmek, Serilmek, Seslemek, Sevilmek, Sevinmek, Sevişmek, Sevmemek, Sezilmek, Sezinmek, Sezmemek, Sikişmek, Silinmek, Siplemek, Sivişmek, Söğülmek, Söğüşmek, Sökülmek, Sölpümek, Sömürmek, Sövülmek, Sövüşmek, Söylemek, Südremek, Süpürmek, Sürterek, Sürülmek, Sürünmek, Sürütmek, Süslemek, Süzülmek, Şenelmek, Şiflemek, Şişinmek, Şişirmek, Şişlemek, Tabetmek, Tekerlek, Teklemek, Telesmek, Tellemek, Tepilmek, Tepinmek, Tepişmek, Tepkimek, Tergemek, Terlemek, Tezlemek, Tiplemek, Titremek, Tökezmek, Tükenmek, Tüketmek, Tükürmek, Tümlemek, Tüplemek, Türetmek, Uzuneşek, Üçleşmek, Üflenmek, Ünlenmek, Ünletmek, Ürkütmek, Ürpermek, Üslenmek, Üstenmek, Ütülemek, Üzülerek, Vadetmek, Vazetmek, Verilmek, Vermemek, Yedilmek, Yedirmek, Yeğlemek, Yekinmek, Yellemek, Yelsemek, Yemlemek, Yencilek, Yenilmek, Yenişmek, Yenlicek, Yerilmek, Yerinmek, Yeşermek, Yetinmek, Yetirmek, Yetişmek, Yetmemek, Yitirmek, Yivlemek, Yönelmek, Yönetmek, Yönsemek, Yücelmek, Yüklemek, Yükünmek, Yülünmek, Yüpürmek, Yürünmek, Yürütmek, Yüzlemek, Yüzülmek, Zemberek, Zencirek

7 Harfli Kelimeler

Ailecek, Aleşmek, Aşermek, Belemek, Bertmek, Beserek, Bezemek, Biçenek, Bilemek, Bilerek, Börtmek, Büğelek, Büğemek, Bürümek, Büvelek, Büyücek, Büyümek, Civelek, Çekecek, Çentmek, Çilemek, Çisemek, Çizecek, Çizenek, Çökelek, Çökerek, Çürümek, Dahilek, Delecek, Denemek, Deşenek, Dilemek, Diremek, Dişemek, Diyecek, Diyerek, Dökerek, Dönerek, Dörttek, Döşemek, Dürtmek, Düşünek, Düzemek, Düzenek, Edilmek, Edinmek, Eğilmek, Eğinmek, Eğirmek, Eğitmek, Eğlemek, Ekilmek, Eklemek, Ekşimek, Elenmek, Eleşmek, Ellemek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Enenmek, Engerek, Eprimek, Ergimek, Erincek, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskimek, Eslemek, Esnemek, Esrimek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Etkimek, Evermek, Evirmek, Evsemek, Eyitmek, Eylemek, Ezilmek, Fototek, Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gerilek, Gezerek, Gezinek, Gidenek, Giderek, Giyecek, Göbelek, Görenek, Gözemek, Gözenek, Gözüpek, Gülerek, Hökelek, Içermek, Ilenmek, Inlemek, İçerlek, İçermek, İçilmek, İçirmek, İçitmek, İıenmek, İlenmek, İlerlek, İletmek, İlişmek, İmlemek, İncerek, İnilmek, İnlemek, İplemek, İslemek, İstemek, İşenmek, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İtilmek, İtişmek, İzlemek, Kelebek, Kepenek, Kertmek, Kesecek, Kesenek, Kökirek, Küçürek, Küremek, Kürümek, Mamelek, Melemek, Mübarek, Ödenmek, Ödeşmek, Ödetmek, Öğünmek, Öğürmek, Öğütmek, Ölmemek, Ölümsek, Ölünmek, Önermek, Önlemek, Öpülmek, Öpüşmek, Örtemek, Örtenek, Örülmek, Örümcek, Ötürmek, Ötüşmek, Övülmek, Övünmek, Özenmek, Özlemek, Peçenek, Pleybek, Pörtlek, Seçenek, Seçerek, Sepelek, Serpmek, Sevecek, Severek, Silecek, Silkmek, Sürçmek, Sürtmek, Sürümek, Teginek, Tezürek, Tiftmek, Tünemek, Türemek, Üçlemek, Üflemek, Üfürmek, Üleşmek, Ünlemek, Üretmek, Ürkerek, Ürüşmek, Üşenmek, Üşü-mek, Üşürmek, Üşüşmek, Üşütmek, Ütülmek, Üveymek, Üzülmek, Verecek, Verenek, Yeğinek, Yepelek, Yererek, Yetenek, Yetişek, Yiyecek, Yülümek, Yürümek

6 Harfli Kelimeler

Atabek, Beğrek, Belcek, Beldek, Bellek, Benzek, Beslek, Beyrek, Bezmek, Biçmek, Biftek, Bilmek, Binmek, Birçek, Bitmek, Böbrek, Bölmek, Börçek, Bösmek, Bükmek, Büzmek, Çekçek, Çekmek, Çelmek, Çelpek, Çeltek, Çemrek, Çeyrek, Çiğnek, Çimçek, Çimmek, Çitmek, Çizmek, Çöğmek, Çökmek, Çömlek, Çömmek, Çördek, Çözmek, Değmek, Değnek, Delmek, Denmek, Dermek, Dernek, Destek, Deşmek, Deynek, Diğnek, Dikmek, Dillek, Dilmek, Dinmek, Dirsek, Dişlek, Ditmek, Divlek, Dizlek, Dizmek, Döğmek, Dökmek, Dönmek, Dövmek, Düğmek, Dümtek, Dürmek, Düşmek, Düvlek, Düzmek, Efelek, Ekecek, Ekenek, Elemek, Enemek, Erimek, Erişek, Eşelek, Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezmek, Gıccek, Girmek, Gitmek, Giymek, Göçmek, Göğçek, Gökçek, Gömlek, Gömmek, Gördek, Görmek, Göymek, Göynek, Gülmek, Güncek, Gürlek, Gütmek, Güzlek, Hendek, Hepyek, Hoptek, Işemek, Iterek, İçecek, İçetek, İlinek, İpotek, İrkmek, İşemek, İtenek, İterek, Kepmek, Kesmek, Keşkek, Kösmek, Köstek, Köynek, Küsmek, Levrek, Leylek, Mahrek, Mercek, Mertek, Meslek, Münfek, Ödemek, Ödenek, Ölçmek, Örtlek, Örtmek, Övünek, Özemek, Peltek, Peylek, Pişmek, Pürçek, Seçmek, Sekmek, Seksek, Sermek, Sevmek, Seyrek, Sezmek, Sikmek, Silmek, Sinmek, Siymek, Söğmek, Sökmek, Sönmek, Sövmek, Sünmek, Sürmek, Süsmek, Süymek, Süzmek, Şeşyek, Şimşek, Şippek, Şişmek, Tegrek, Temtek, Tepmek, Ternek, Tigrek, Titrek, Tümbek, Tümsek, Tünmek, Tütmek, Tüymek, Üremek, Ürkmek, Ürümek, Üşümek, Üzerek, Vermek, Yedmek, Yeğrek, Yekrek, Yeksek, Yelmek, Yeltek, Yenmek, Yermek, Yetmek, Yeyrek, Yindek, Yitmek, Yüğnek, Yüksek, Yüzmek, Zevzek, Zeybek, Zeyrek

5 Harfli Kelimeler

Aytek, Bebek, Belek, Benek, Bezek, Bilek, Binek, Bişek, Bitek, Böcek, Bölek, Börek, Bülek, Çekek, Çelek, Çenek, Çiçek, Çilek, Çimek, Çökek, Çörek, Demek, Denek, Dibek, Dilek, Dinek, Direk, Dizek, Dölek, Dönek, Döşek, Düyek, Ebrek, Eğlek, Eğmek, Ekmek, Elcek, Elçek, Eldek, Elmek, Emcek, Emçek, Emmek, Encek, Erkek, Ermek, Ernek, Eslek, Esmek, Esnek, Eşlek, Eşmek, Eşşek, Etmek, Evcek, Evlek, Evmek, Ezmek, Felek, Firek, Fişek, Geçek, Gedek, Gelek, Gerek, Gıjek, Göbek, Göcek, Gölek, Gövek, Güdek, Gülek, Hanek, Herek, Itmek, İçmek, İçrek, İğmek, İlmek, İmlek, İnmek, İstek, İşlek, İtmek, İvmek, İzlek, Kefek, Kelek, Kepek, Kesek, Kopek, Köbek, Köçek, Köpek, Köşek, Kötek, Külek, Kürek, Leçek, Medek, Melek, Merek, Ödlek, Öğmek, Öğrek, Ölçek, Ölmek, Öpmek, Ördek, Örmek, Örnek, Ötmek, Övmek, Özbek, Özdek, Pesek, Petek, Pişek, Selek, Senek, Sepek, Seyek, Sinek, Siyek, Sübek, Sümek, Sünek, Sürek, Süyek, Süzek, Şebek, Şelek, Şişek, Tefek, Telek, Temek, Terek, Tevek, Tezek, Tübek, Tüfek, Tünek, Ünlek, Ürkek, Üstek, Üşmek, Ütmek, Üzmek, Yedek, Yelek, Yemek, Yetek, Yibek, Yürek

4 Harfli Kelimeler

Elek, Emek, Enek, Erek, Eşek, Etek, Grek, Inek, İmek, İnek, İpek, Öbek, Ödek, Önek, Örek, Özek, Ürek

3 Harfli Kelimeler

Bek, Çek, Dek, Fek, Kek, Pek, Sek, Şek, Tek, Uek, Yek

2 Harfli Kelimeler

Ek

Bazı EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aklınıçelmek : niyetinden, ayartmak
çiftlemek : ikilemek
defedilmek : haydalanmak
derinleştirmek : kaynaşmak, tamik etmek
didiklemek : üzmek, gagalamak, araştırmak, didik didik didik didik etmek
dirilmek : iyileşmek
düşürmek : değerini, azaltmak, uğratmak, fiyatınıindirmek, çelmek, dökmek, indirmek, sıyırmak
eğriltmek : eğritmek, ta'kif, yamıltmak
etkilenmek : feyzalmak, içine işlemek, müteessir olmak
gerçekleştirmek : yapmak, görüntülemek, hazırlamak, sahileştirmek
göyünmek : göynümek
gürlek : çağlayan
güvenmek : bel bağlamak, emin olmak, emniyet etmek, gözü tutmak, güven duymak, güveni olmak, inanmak, itimat beslemek, itimat etmek, sığınmak, yaslanmak
iterek : itiş kakış, tıkmak
kıymetlenmek : değerlenmek
mezcetmek : katıştırmak
nasiplenmek : sebeplenmek, nasibini almak
ödenek : tahsisat, karşılık

Bazı EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


çekmek :

TDK:
1. -i, -e Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek
"Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı." - R. N. Güntekin
2. Taşıtı bir yere bırakmak, koymak
3. Germek
"İpi çekmek."
4. İçine almak, emmek
5. Bir yerden başka bir yere taşımak
"Ekini tarladan çekmek."
6. Bir amaçla ortadan kaldırmak
"Piyasadaki parayı çekmek."
7. Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak
"Elindeki tabancayı tetiğine basmak için yeni çekivermiş gibiydi." - T. Buğra
8. Atmak, vurmak
"Dayak çekmek. Şut çekmek."
9. Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak
10. Güç durumlara dayanmak, katlanmak
"Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. Sekiz yaşından beri çekiyordum." - P. Safa
11. Tartıda ağırlığı olmak
"Tartsaydınız kırk, kırk beş kilodan fazla çekmezdi." - P. Safa
12. Döşemek
"Kablo çekmek."
13. Herhangi bir engel kurmak
"Derenin kış yaz kurumayan suları böğürtlen fidanlarını yükseltmiş, iki tarafa yemiş dolu bir koyu çit çekmiş." - R. H. Karay
14. Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak
"Birisi niyet çeksin de biz de bir lokma bir şey yiyelim diye bekleşiyorlar." - S. F. Abasıyanık
15. İmbik yardımı ile elde etmek
"İspirto çekmek. Gül yağı çekmek."
16. Çizgi durumunda uzatmak
17. Aynısını yazmak veya çizmek
"Yazıyı temize çekmek. Kopya çekmek."
18. Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak
"Bardak çekmek."
19. Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak
20. Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek
"Fotoğraf çekmek. Film çekmek."
21. Taşıma gücü olmak
"Bu araba 500 kilodan çok yük çekmez."
22. Öğütmek
"Kahve çekmek."
23. Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak
24. Hoşa gitmek, sarmak
25. Kaçan ilmeği örmek
"Çorap çekmek."
26. Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak
"Beni Konya Lezzet Lokantasına götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti." - H. E. Adıvar
27. Bir duyguyu içinde yaşatmak
"Ona yanıyorum, onun hasretini çekiyorum." - R. H. Karay
28. Yürütmek, sürmek
"Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın." - Y. K. Beyatlı
29. -e Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek
"Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur." - T. Buğra
30. Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak
"Sorguya çekmek."
31. -i, -e Herhangi bir anlama almak
"Bak, sözümü nereye çekti!"
32. -i, -e Örtmek, giymek
"Yorganınızı başınıza çeker ve uykunuza devam edersiniz." - R. H. Karay
33. -i, -e Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek
34. Yol, ay sürmek
"Sevmediğim ayların çoğu otuz bir çeker, uzundur." - B. Felek
35. nsz Daralıp kısalmak
"Kumaşı yıkayınca çekti."
36. Asmak
"Açıkta durduk. Demir attık. Kayığa tehlike bayrakları çektik." - Halikarnas Balıkçısı
37. Boya, badana vb. sürmek
38. Yollamak
"Çektikleri telgrafı babasıyla annesi, bakalım, alabilecekler mi?" - A. İlhan
39. Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak
"Tulumba, suyu iyi çekiyor. Baca iyi çekiyor."
40. Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek
41. fizik Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı
42. teknik Vericiden gelen dalgaları algılayarak televizyon, radyo, telefon vb. aygıtlarla bağlantı kurmak
43. İçki içmek
"Çok kimse rakısını bağında çekiyordu." - F. R. Atay

denek :
TDK:
isim Üzerinde deney yapılan canlı veya şey
"Yeni denek adaylarıyla uğraşmak onun göreviydi." - O. Aysu

getirmek :
TDK:
1. -e Gelmesini sağlamak
"Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar." - R. N. Güntekin
2. -de Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak
3. -i Erişmek veya eriştiğini sanmak
"Baharı getirdik."
4. nsz İleri sürmek
"Örnek getirmek."
5. nsz Sebep olmak, ortaya çıkarmak
"Bu rüzgâr kar getirir."
6. -i İletmek, bildirmek
"Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi." - O. S. Orhon
7. nsz Sağlamak
"Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse..." - Ö. Seyfettin
8. Bir makama atamak veya seçmek
9. yardımcı fiil Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar
"Ateh getirmek. Nedamet getirmek."

EK ile biten İlçe isimleri

Göynücek (Amasya)
Erdek (Balıkesir)
Hendek (Sakarya)
Karapürçek (Sakarya)
Erfelek (Sinop)
Gemerek (Sivas)
Çemişgezek (Tunceli)
Pertek (Tunceli)
Siverek (Şanlıurfa)
Çekerek (Yozgat)
Devrek (Zonguldak)
Ermenek (Karaman)

EK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 37: (Resûlüm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, Allah'tan kork! diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lâyık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.
AHZAP - 50: Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Kelime Bulma Motoru