EK ile biten kelimeler

Sonunda EK harfleri bulunan 3449 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirmek, Kapitalistleştirmek

18 Harfli Kelimeler

Araplığıbenimsemek, Cesaretlendirilmek, Karikatürleştirmek, Yoksullarıbeslemek

17 Harfli Kelimeler

Başsağlığıdilemek, Belirginleştirmek, Biçimselleştirmek, Bilimselleştirmek, Bireyselleştirmek, Değerlendirememek, Dengesizleştirmek, Derecelendirilmek, Devletleştirilmek, Efsaneleştirilmek, Elektriklendirmek, Evrenselleştirmek, Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Karşılığınıvermek, Karşılığıverilmek, Kıymetlendirilmek, Kireçsizleştirmek, Kolektifleştirmek, Minyatürleştirmek, Parayıesirgememek, Profesyonelleşmek, Rasyonelleştirmek, Sıkıntıyıgidermek, Vazifelendirilmek, Yazıyazmayıbilmek

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Beceriksizleşmek, Biçimlendirilmek, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Homojenleştirmek, Kangrenleştirmek, Kapitalistleşmek, Kooperatifleşmek, Kömürleştirilmek, Merkezileştirmek, Mineralleştirmek, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Rutubetlendirmek, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Terbiyesizleşmek, Vergilendirilmek, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Alabandayıyemek, Askerileştirmek, Bedbinleştirmek, Bilinçlendirmek, Cazibeleştirmek, Çıngırağıçekmek, Çirkinleştirmek, Derecelendirmek, Derinleştirerek, Devletleştirmek, Dinginleştirmek, Düzgünleştirmek, Efsaneleştirmek, Ehlileştirilmek, Faşistleştirmek, Faydasınıgörmek, Formülleştirmek, Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerginleştirmek, Gıptasınıçekmek, Göçmenleştirmek, Güçsüzleştirmek, Gülünçleştirmek, Gümrüklendirmek, Güncelleştirmek, Heykelleştirmek, Hiddetlendirmek, Hikayeleştirmek, İlişkilendirmek, Kademelendirmek, Kadifeleştirmek, Keskinleştirmek, Kıymetlendirmek, Kıymetleştirmek, Kızıevlendirmek, Klorürlendirmek, Klorürleştirmek, Kolonileştirmek, Kuvvetlendirmek, Kuvvetleştirmek, Lezzetlendirmek, Makineleştirmek, Medenileştirmek, Merkezleştirmek, Mevzuubahsetmek, Modernleştirmek, Müstehcenleşmek, Müzminleştirmek, Neticelendirmek, Nitelendirilmek, Normalleştirmek, Ödevlendirilmek, Perçinleştirmek, Sabrınıtüketmek, Sanayileştirmek, Sembolleştirmek, Seviyesizleşmek, Seyrekleştirmek, Sistemleştirmek, Sosyalleştirmek, Süblimleştirmek, Şiddetlendirmek, Taksitlendirmek, Tavırlarıdüşmek, Tembelleştirmek, Termikleştirmek, Töhmetlendirmek, Türkçeleştirmek, Ufunetlendirmek, Ülküleştirilmek, Vazifelendirmek, Yüzsüzleştirmek, Zenginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Abideleştirmek, Aceleleştirmek, Ahenkleştirmek, Aktifleştirmek, Aldırışetmemek, Anarşistleşmek, Arkasıgelmemek, Arkasıkesilmek, Asgarımüşterek, Ayağınısürümek, Basitleştirmek, Başınıbeklemek, Başınıdinlemek, Belgelendirmek, Belirginleşmek, Biçimlendirmek, Biçimsizleşmek, Bilgilendirmek, Bireyleştirmek, Bölümlendirmek, Bütünleştirmek, Cazipleştirmek, Cehennemleşmek, Celallendirmek, Çekingenleşmek, Çekirdeklenmek, Çelikleştirmek, Çeşitlendirmek, Çetinleştirmek, Çetrefilleşmek, Çevikleştirmek, Çiçeklendirmek, Değerlendirmek, Dejenereleşmek, Derinleştirmek, Deyimleştirmek, Dişilleştirmek, Dramatikleşmek, Düzeysizleşmek, Ebedileştirmek, Elektriklenmek, Endüstrileşmek, Ergenleştirmek, Esmerleştirmek, Esnekleştirmek, Etkinleştirmek, Evcilleştirmek, Evrenselleşmek, Fakirleştirmek, Fiyatıdüşürmek, Fiyatıindirmek, Fosilleştirmek, Frenkleştirmek, Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gölgelendirmek, Görevlendirmek, Güçlendirilmek, Güzelleştirmek, Hafifleştirmek, Heveslendirmek, Hümanistleşmek, Hüzünlendirmek, Isteklendirmek, İdealleştirmek, İfadelendirmek, İlkelleştirmek, İsteklendirmek, İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İvedileştirmek, Kalenderleşmek, Kederlendirmek, Kemikleştirmek, Kesinleştirmek, Keyiflendirmek, Keyifsizlenmek, Kırtıpilleşmek, Kolektifleşmek, Kömürleştirmek, Kötümserleşmek, Kredilendirmek, Madenselleşmek, Melezleştirmek, Millileştirmek, Müesseseleşmek, Mürekkeplenmek, Müziklendirmek, Naftalinlenmek, Neftileştirmek, Okşarövgülemek, Operatörleşmek, Otomatikleşmek, Ölmezleştirmek, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Özdeşleştirmek, Özerkleştirmek, Özgünleştirmek, Özgürleştirmek, Parametrelemek, Pasifleştirmek, Pembeleştirmek, Projelendirmek, Proleterleşmek, Rasyonelleşmek, Resimlendirmek, Resmileştirmek, Sabitleştirmek, Sakinleştirmek, Sathileştirmek, Saygıgöstermek, Sevimsizleşmek, Silikleştirmek, Simgeleştirmek, Sinirlendirmek, Sivilleştirmek, Sivrileştirmek, Süphelendirmek, Sürdürümletmek, Sürüklendirmek, Şekillendirmek, Şenlendirilmek, Şereflendirmek, Şümullendirmek, Şüphelendirmek, Tabiileştirmek, Tariflendirmek, Tarihlendirmek, Tedirginleşmek, Tekelleştirmek, Temellendirmek, Temelleştirmek, Türküleştirmek, Umumileştirmek, Ücretlendirmek, Vergilendirmek, Verimsizleşmek, Yarıöfkelenmek, Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yetkilendirmek, Yiğitlendirmek, Yükümlendirmek, Yüreklendirmek

13 Harfli Kelimeler

Acemleştirmek, Alevlendirmek, Anormalleşmek, Arabeskleşmek, Asrileştirmek, Ateşlendirmek, Ateşpüskürmek, Belgeçerlemek, Bereketlenmek, Cemilendirmek, Cendereleşmek, Cerahatlenmek, Cesaretlenmek, Çerçevelenmek, Çerçeveletmek, Çeteleştirmek, Çiftleştirmek, Çingeneleşmek, Çözülemeyecek, Çürükçeleşmek, Değirmileşmek, Değiştirilmek, Değiştirmemek, Denkleştirmek, Derinleşmemek, Dertlendirmek, Dinamikleşmek, Dinamitlenmek, Dişileştirmek, Dizeleştirmek, Döndürümlemek, Dönüştürülmek, Edepsizleşmek, Edilgenleşmek, Ehlileştirmek, Elektriklemek, Eşitleştirmek, Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkisizleşmek, Evlendirilmek, Faizlendirmek, Federalleşmek, Filmleştirmek, Galvanizlemek, Geciktirilmek, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gizdökümlemek, Gönendirilmek, Görüştürülmek, Gösterimlemek, Gözlemleyerek, Gümbürdeyerek, Hararetlenmek, Hareketlenmek, Hidrojenlemek, Holdingleşmek, Ilgilendirmek, Irinlendirmek, İkirciklenmek, İlgilendirmek, İrinlendirmek, İsimlendirmek, Kabullenmemek, Kangrenleşmek, Kasavetlenmek, Kavileştirmek, Kaydınısilmek, Keçeleştirmek, Kelepçelenmek, Keratinleşmek, Kişileştirmek, Köleleştirmek, Kötüleştirmek, Kötürümleşmek, Kristalleşmek, Kurşunileşmek, Küreselleşmek, Laikleştirmek, Laubalileşmek, Liberalleşmek, Magazinleşmek, Mahallileşmek, Mahkemeleşmek, Menevişlenmek, Merkezileşmek, Mürekkeplemek, Naftalinlemek, Nazileştirmek, Neşelendirmek, Nihayetlenmek, Nitelendirmek, Nötrleştirmek, Oksijenlenmek, Ödevlendirmek, Ödüllendirmek, Öfkelendirmek, Ölçülendirmek, Ölümsüzleşmek, Önemsemeyerek, Örümceklenmek, Ötümsüzleşmek, Öyküleştirmek, Özelleştirmek, Parazitlenmek, Payelendirmek, Pekiştirilmek, Pipiriklenmek, Pirelendirmek, Polimerleşmek, Radikalleşmek, Raptiyelenmek, Renklendirmek, Rutubetlenmek, Sadeleştirmek, Sahileştirmek, Serserileşmek, Sertleştirmek, Sevimlileşmek, Sıkıntıvermek, Sırrınıçözmek, Sömürgeleşmek, Sürdürülmemek, Süreğenleşmek, Süründürülmek, Şehirlileşmek, Şiirleştirmek, Taharetlenmek, Tekdüzeleşmek, Tükürüklenmek, Türkleştirmek, Ülküleştirmek, Ümitlendirmek, Vazgeçirilmek, Vesveselenmek, Yelpazelenmek, Yenileştirmek, Yerbölümlemek, Yetiştirilmek, Yöreselleşmek, Yükseltgenmek

12 Harfli Kelimeler

Acayipleşmek, Acıçektirmek, Adileştirmek, Aklınıçelmek, Alaşağıetmek, Aldırışetmek, Anlayabilmek, Ardıkesilmek, Ardınıkesmek, Arkasıgelmek, Askerileşmek, Aşırıistemek, Aşırıüzülmek, Ateşkesilmek, Bağrınıezmek, Başdöndürmek, Başgöstermek, Bedbinleşmek, Beğenilmemek, Bencilleşmek, Benzeştirmek, Bezginleşmek, Bilinçlenmek, Bilinmeyerek, Bilmezlenmek, Biriktirrnek, Birleştirmek, Bitkinleşmek, Böbürlenerek, Bülbülleşmek, Büyüklenerek, Büyülttürmek, Cazibeleşmek, Cemaatleşmek, Cennetleşmek, Cömertleşmek, Çeğmellenmek, Çekicileşmek, Çemberlenmek, Çemberletmek, Çengellenmek, Çentiklenmek, Çerçevelemek, Çeyreklenmek, Çimdiklenmek, Çimlendirmek, Çirkefleşmek, Çirkinleşmek, Çökkünleşmek, Çölleştirmek, Değirmilemek, Değişmeyerek, Değiştirtmek, Dehşetlenmek, Demlendirmek, Densizlenmek, Densizleşmek, Depreştirmek, Dernekleşmek, Desteklenmek, Destekleşmek, Devleştirmek, Didikleyerek, Dikleştirmek, Dillendirmek, Dinamitlemek, Dinginleşmek, Dinlendirmek, Dinlenilecek, Dipçiklenmek, Dirseklenmek, Divaneleşmek, Dizelgelemek, Dizginlenmek, Dövdürtülmek, Dumanıvermek, Dürtüştürmek, Düşkünleşmek, Düşündürtmek, Edilgenlemek, Efsaneleşmek, Eleştirilmek, Endekslenmek, Endişelenmek, Eşgüdümlemek, Etiketlenmek, Ezberleyerek, Faşistleşmek, Fersizleşmek, Fihristlemek, Filarizlemek, Fingirdeşmek, Firketelemek, Formülleşmek, Garantilemek, Gayretlenmek, Genişleterek, Genleştirmek, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerginleşmek, Gevezelenmek, Gizlenilecek, Globalleşmek, Göçebeleşmek, Göçmenleşmek, Gönendirtmek, Görünmeyecek, Görüntülemek, Güçlendirmek, Güçleştirmek, Güçsüzleşmek, Gülünçleşmek, Gümbürdetmek, Gümrüklenmek, Gümüşileşmek, Gümüşüleşmek, Güncelleşmek, Gürbüzleşmek, Halsizleşmek, Hançerlenmek, Hapsettirmek, Hevenkleşmek, Hiçleştirmek, Hiddetlenmek, Hissettirmek, Iyileştirmek, İlgilenmemek, İlginçleşmek, İliştirilmek, İşaretlenmek, İşaretleşmek, İyileştirmek, Jelatinlemek, Kademelenmek, Kadifeleşmek, Kalkerleşmek, Kandilleşmek, Kanserleşmek, Kardeşlenmek, Kartelleşmek, Katalizlemek, Katmerleşmek, Kaydettirmek, Kekemeleşmek, Kelepçelemek, Kelimeleşmek, Kentlileşmek, Kerpiçleşmek, Keskinleşmek, Keskinletmek, Keşfettirmek, Kıymetlenmek, Kıymetleşmek, Kibirlenerek, Kireçsilemek, Klasikleşmek, Köklendirmek, Kökleştirmek, Körleştirmek, Kösteklenmek, Köyleştirmek, Kronikleşmek, Kuvvetlenmek, Küflendirmek, Kükürtlenmek, Kültürlenmek, Küskünleşmek, Kütleştirmek, Lezzetlenmek, Lifleştirmek, Makineleşmek, Medenileşmek, Merdanelemek, Merkezlenmek, Merkezleşmek, Mermerleşmek, Mesnetlenmek, Miskinleşmek, Mitleştirmek, Modasıgeçmek, Modernleşmek, Morfinlenmek, Müşkülleşmek, Müzevirlemek, Müzminleşmek, Naklettirmek, Nankörleşmek, Nemlendirmek, Nesnelleşmek, Neticelenmek, Neticeleşmek, Netleştirmek, Normalleşmek, Oksijenlemek, Ötümlüleşmek, Parsellenmek, Parselletmek, Pekleştirmek, Peltekleşmek, Perçinlenmek, Perçinleşmek, Pestilleşmek, Peşrevlenmek, Peynirleşmek, Pratikleşmek, Pürçeklenmek, Pürtüklenmek, Püsküllenmek, Püskürtülmek, Raptiyelemek, Röntgenlemek, Sabredememek, Saçlarıörmek, Salıverilmek, Samimileşmek, Sanayileşmek, Sanısıvermek, Sansürlenmek, Sarımercimek, Seçkinleşmek, Sembolleşmek, Serbestlemek, Serpiştirmek, Sersemleşmek, Sersemletmek, Seslendirmek, Sessizleşmek, Seyrekleşmek, Seyreltilmek, Silkindirmek, Sislendirmek, Sistemleşmek, Sistirelemek, Siyanürlemek, Sosyalleşmek, Söyleyememek, Sözlendirmek, Sterilleşmek, Süblimleşmek, Sümsükleşmek, Süngerleşmek, Sürtükleşmek, Sürtüştürmek, Süslendirmek, Sütlendirmek, Süzgünleşmek, Şenlendirmek, Şerbetlenmek, Şiddetlenmek, Şimşeklenmek, Şirketleşmek, Şirretleşmek, Şüphelenerek, Tedariklemek, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembihlenmek, Terbiyelemek, Tertiplenmek, Testerelemek, Tezleştirmek, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirmek, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Torpillenmek, Trajikleşmek, Tutulabilmek, Tükürüklemek, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Tüylendirmek, Ufunetlenmek, Üleştirilmek, Üzengilenmek, Vazelinlemek, Verniklenmek, Yabanileşmek, Yaşayabilmek, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yerleştirmek, Yetkinleşmek, Yönlendirmek, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek, Zannettirmek, Zenginleşmek, Zevzeklenmek, Zincirlenmek, Ziyadeleşmek

11 Harfli Kelimeler

Abideleşmek, Acemileşmek, Affettirmek, Aksettirmek, Aktifleşmek, Alenileşmek, Asabileşmek, Aşağıdüşmek, Aşağıgörmek, Aşırıgitmek, Avareleşmek, Ayağıdüşmek, Azmettirmek, Badikleşmek, Bahsedilmek, Barizleşmek, Basitleşmek, Başınıeğmek, Bebekleşmek, Becelleşmek, Becerememek, Bediileşmek, Bedirlenmek, Bedirleşmek, Beğendirmek, Beğenilecek, Beğenilerek, Beklenilmek, Bekletilmek, Belgelenmek, Belirlenmek, Belirleşmek, Belirtilmek, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsetmek, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzinlemek, Beslenilmek, Bestelenmek, Beterleşmek, Betimlenmek, Bezdirilmek, Biçimlenmek, Bildirilmek, Bildirişmek, Bileştirmek, Bilgilenmek, Bilmezlemek, Bindirilmek, Birdemlemek, Biriktirmek, Birleşilmek, Bitiştirmek, Bitkileşmek, Boşgeçirmek, Böbürlenmek, Böceklenmek, Bölekleşmek, Bölümlenmek, Bölüştürmek, Briketlemek, Bücürleşmek, Bütünlenmek, Bütünleşmek, Bütünletmek, Büyüklenmek, Büyüyememek, Cazipleşmek, Cebelleşmek, Celallenmek, Cephelenmek, Cepheleşmek, Cezbelenmek, Ciddileşmek, Cilvelenmek, Cilveleşmek, Cimrileşmek, Cisimlenmek, Cisimleşmek, Cücüklenmek, Cücükleşmek, Çekimsenmek, Çekiştirmek, Çelikleşmek, Çelmelenmek, Çemberlemek, Çengellemek, Çentiklemek, Çepellenmek, Çerezlenmek, Çeşitlenmek, Çeşnilenmek, Çetinleşmek, Çevikleşmek, Çevrelenmek, Çeyizlenmek, Çeyreklemek, Çiçeklenmek, Çiçekleşmek, Çiftelenmek, Çifteleşmek, Çimdiklemek, Çipilleşmek, Çirişlenmek, Çirkinsemek, Çivitlenmek, Çizgilenmek, Çizgileşmek, Çiziktirmek, Çömleklemek, Çöreklenmek, Çözümlenmek, Çözündürmek, Defnedilmek, Değerlenmek, Değiştirmek, Değneklemek, Demetlenmek, Demetletmek, Demirleşmek, Denetlenmek, Dengelenmek, Derecelemek, Derinleşmek, Derinletmek, Derpişetmek, Desteklemek, Destelenmek, Devindirmek, Devredilmek, Devşirilmek, Deyimleşmek, Didiklenmek, Dikenleşmek, Dilendirmek, Dilimlenmek, Dingildemek, Dipçiklemek, Dirgenlemek, Dirseklemek, Dişeğilemek, Dizginlemek, Dopinglemek, Döndürülmek, Dönüştürmek, Dövdürülmek, Dövüştürmek, Düğmelenmek, Düğümlenmek, Dünürleşmek, Dürtüklemek, Dürtüşlemek, Düşündürmek, Düşünülerek, Düzelememek, Düzeltilmek, Düzenlenmek, Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eğlendirmek, Eklemlenmek, Ekleştirmek, Eksiklenmek, Eksiltilmek, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Enezeleşmek, Engellenmek, Enginleşmek, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Esirgememek, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etiketlemek, Etkinleşmek, Evcilleşmek, Evlendirmek, Ezberlenmek, Ezberletmek, Fakirleşmek, Felfellemek, Fertiklemek, Feshedilmek, Feyizlenmek, Filizlenmek, Fingirdemek, Fitillenmek, Fosilleşmek, Frenkleşmek, Garipleşmek, Gazellenmek, Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçgeçlemek, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gerektirmek, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Giydirilmek, Gizlenilmek, Göbeklenmek, Gölgelenmek, Gönderilmek, Gönendirmek, Gönüllenmek, Görevlenmek, Görgülenmek, Görünçlemek, Görüştürmek, Gösterilmek, Gövdelenmek, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözettirmek, Gözlemlemek, Gübrelenmek, Gücendirmek, Güderilemek, Güdükleşmek, Gümbürdemek, Gümrüklemek, Gümüşlenmek, Gümüşletmek, Güncellemek, Güneşlenmek, Güneşletmek, Güreştirmek, Güvendirmek, Güvenilerek, Güzelleşmek, Haberleşmek, Hafifleşmek, Hafifletmek, Hançerlemek, Hapsedilmek, Harekelemek, Hasetlenmek, Haşinleşmek, Hedeflenmek, Helalleşmek, Helmelenmek, Heveslenmek, Hikayelemek, Hissedilmek, Hizipleşmek, Hoşgörmemek, Hoşgörünmek, Hödükleşmek, Höpürdetmek, Hüngürdemek, Hüzünlenmek, Istemeyerek, İçlendirmek, İfritleşmek, İğrendirmek, İlintilemek, İlkelleşmek, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmrendirmek, İnceleyerek, İndirgenmek, İpliklenmek, İskillenmek, İsteklenmek, İstemeyerek, İstiflenmek, İşaretlemek, İşkillenmek, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, Jurnallemek, Kabullenmek, Kademelemek, Kafirleşmek, Kahpelenmek, Kahpeleşmek, Kahreylemek, Karşıgelmek, Katledilmek, Kavilleşmek, Kaybedilmek, Kaydedilmek, Kederlenmek, Kementlemek, Kemikleşmek, Kendimsemek, Kenetlenmek, Kepeklenmek, Kertiklemek, Keseklenmek, Kesinleşmek, Kestirilmek, Keşfedilmek, Keşikleşmek, Keyiflenmek, Kibirlenmek, Kilitlenmek, Kilitletmek, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Klişeleşmek, Komikleşmek, Köhneleşmek, Kökenlenmek, Kömürleşmek, Köpeklenmek, Köpekleşmek, Köprülenmek, Köpüklenmek, Körüklenmek, Kösteklemek, Kutsileşmek, Küçükleşmek, Küçümsenmek, Kükürtlemek, Külçeleşmek, Küngüldemek, Küngürdemek, Küşümlenmek, Kütükleşmek, Kütürdetmek, Lağvedilmek, Legalleşmek, Lehimlenmek, Lehimletmek, Lingirdemek, Lütfeylemek, Maddeleşmek, Maddileşmek, Maskelenmek, Melezleşmek, Merhemlemek, Merkezlemek, Methedilmek, Mevzilenmek, Meyvelenmek, Millileşmek, Muzipleşmek, Mühürlenmek, Mühürletmek, Müjdelenmek, Nakledilmek, Nasiplenmek, Nazikleşmek, Nefeslenmek, Neftileşmek, Nefyedilmek, Neşredilmek, Neşterlemek, Niteleyerek, Niyetlenmek, Nöbetleşmek, Oksitlenmek, Okuyabilmek, Öfkelenerek, Ölçüştürmek, Önemsememek, Örgütlenmek, Örneklenmek, Özdeşleşmek, Özdeştirmek, Özerkleşmek, Özgünleşmek, Özgürleşmek, Özleştirmek, Paketlenmek, Paketletmek, Parafelemek, Parkeletmek, Parsellemek, Partileşmek, Pasifleşmek, Pehpehlemek, Pekiştirmek, Peltelenmek, Pelteleşmek, Pembeleşmek, Pençelenmek, Pençeleşmek, Pençeletmek, Perçinlemek, Perdelenmek, Pergellemek, Pintileşmek, Pürüzlenmek, Pütürlenmek, Reddedilmek, Reddeylemek, Rendelenmek, Resimleşmek, Resmileşmek, Rezilleşmek, Rimellenmek, Ruziklenmek, Sabitleşmek, Sabreylemek, Sahiplenmek, Sahnelenmek, Sakinleşmek, Sansürlemek, Sarhoşetmek, Sathileşmek, Sebeplenmek, Sektirmemek, Semerlenmek, Semizlenmek, Semizleşmek, Semizletmek, Senetleşmek, Sepetlenmek, Sergilenmek, Serinlenmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sersemlemek, Seslemlemek, Severlenmek, Sevindirmek, Seyredilmek, Seyreylemek, Sezindirmek, Sezinletmek, Sihirlenmek, Sildirilmek, Silikleşmek, Silkelenmek, Simgeleşmek, Sindirilmek, Sineklenmek, Sinirlenmek, Sinsileşmek, Siperlenmek, Sirkelenmek, Sirkeleşmek, Sivilleşmek, Sivrileşmek, Söğüştürmek, Söndürülmek, Sövüştürmek, Söylemsemek, Söylenilmek, Söyletmemek, Streslenmek, Suflileşmek, Surdinlemek, Süflileşmek, Sülfürlemek, Süngülenmek, Süngüleşmek, Sünnetlemek, Süphelenmek, Sürgülenmek, Sürgületmek, Sürmelenmek, Sürüklenmek, Sürükletmek, Süründürmek, Sürüştürmek, Süzgeçlemek, Şandellemek, Şehirleşmek, Şekerlenmek, Şekerleşmek, Şekillenmek, Şerbetlemek, Şereflenmek, Şükreylemek, Şüphelenmek, Tabiileşmek, Tasniflemek, Teftişetmek, Tekelleşmek, Tekerlenmek, Tekmelenmek, Tekmillemek, Tembihlemek, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizletmek, Tenekelemek, Tepindirmek, Terazilemek, Tertiplemek, Tetikleşmek, Teyellenmek, Tezgenlemek, Tiksinilmek, Tilkileşmek, Tingildemek, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Tirşeleşmek, Titizlenmek, Titizleşmek, Titremlemek, Torpillemek, Tökezlenmek, Törpülenmek, Tümörlenmek, Tümörleşmek, Türküleşmek, Tütsülenmek, Ürkekleşmek, Üsteleyerek, Üstünleşmek, Üstüpülemek, Üzengilemek, Vahşileşmek, Vazgeçilmek, Vazgeçirmek, Vazgeçmemek, Veriştirmek, Verniklemek, Vitrinlemek, Yarıüzülmek, Yedekleşmek, Yeğinleşmek, Yeleklenmek, Yelkenlemek, Yelpirdemek, Yemişlenmek, Yenişememek, Yerelleşmek, Yerleşilmek, Yerlileşmek, Yestehlemek, Yeşillenmek, Yetiştirmek, Yiğitlenmek, Yiğitleşmek, Yöneltilmek, Yüceltilmek, Yüklenilmek, Yükletilmek, Yükümlenmek, Yüreklenmek, Yüzdürülmek, Yüzeyleşmek, Zannedilmek, Zanneylemek, Zehirlenmek, Zikredilmek, Zincirlemek, Zindeleşmek

10 Harfli Kelimeler

Acemleşmek, Addedilmek, Affedilmek, Affetmemek, Affeylemek, Ahitleşmek, Akdedilmek, Aklıgitmek, Aksilenmek, Aksileşmek, Alevlenmek, Apseleşmek, Aragezinek, Arşivlemek, Asrileşmek, Ateşlenmek, Ateşletmek, Ateşvermek, Ayrıdüşmek, Azledilmek, Badiklemek, Başıdönmek, Beğenilmek, Beğenmemek, Bekleyerek, Belgelemek, Belgilemek, Beliklemek, Belinlemek, Belirlemek, Belitlemek, Bengilemek, Benildemek, Benimsemek, Benzeterek, Berelenmek, Bestelemek, Betelenmek, Betimlemek, Beyazsinek, Bezeklemek, Bezemlemek, Bezirlemek, Biberlemek, Bibliyotek, Biçemlemek, Bildirerek, Bilmeyerek, Birikişmek, Bitirilmek, Bitümlemek, Böcelenmek, Bölümlemek, Börttürmek, Bürgülemek, Bütçelemek, Bütünlemek, Büyüksemek, Büyülenmek, Büyütülmek, Büzgülemek, Canıçekmek, Cemilenmek, Cenkleşmek, Ciltlenmek, Ciltletmek, Cüceleşmek, Çağıgeçmek, Çarkıfelek, Çekiçlemek, Çekimlemek, Çekinilmek, Çekinmemek, Çeliklemek, Çelmelemek, Çemenlemek, Çeneleşmek, Çepellemek, Çeşitlemek, Çeşnilemek, Çeteleşmek, Çevrelemek, Çevrilemek, Çevrilerek, Çeyizlemek, Çıkagelmek, Çiçeklemek, Çiçeksimek, Çiftelemek, Çiftlenmek, Çiftleşmek, Çirişlemek, Çitilenmek, Çivilenmek, Çiviletmek, Çivitlemek, Çizgilemek, Çözümlemek, Çürütülmek, Darbelemek, Debelenmek, Defedilmek, Değerlemek, Değişmemek, Delilenmek, Delimsirek, Demetlemek, Demirlemek, Denetilmek, Denetlemek, Deneylemek, Dengelemek, Denklenmek, Denkleşmek, Dertlenmek, Dertleşmek, Desenlemek, Destelemek, Devrederek, Didiklemek, Dikizlemek, Diktirtmek, Dilimlemek, Dinçlenmek, Dinçleşmek, Dinlememek, Dinleyerek, Direnlemek, Diriğetmek, Dirileşmek, Dişileşmek, Dökümlemek, Döşetilmek, Dövdürtmek, Duruvermek, Düdüklemek, Düğmelemek, Düğümlemek, Dürümlemek, Düşünmemek, Düşünülmek, Düşürülmek, Düzenlemek, Edeplenmek, Eğlenilmek, Ehlileşmek, Eklemlemek, Eksilmemek, Ekstrensek, Ekşitilmek, Eleştirmek, Elvermemek, Emiştirmek, Emredilmek, Emreylemek, Emzirilmek, Enciklemek, Engellemek, Enselenmek, Erginlemek, Erinleşmek, Eriştirmek, Ertelenmek, Eseflenmek, Esenleşmek, Esindirmek, Esinlenmek, Esirgenmek, Eskileşmek, Eskitilmek, Estirilmek, Eşekleşmek, Eşitlenmek, Eşitleşmek, Eterleşmek, Etkilenmek, Etkileşmek, Etkinlemek, Evinlenmek, Evleklemek, Eyerlenmek, Ezberlemek, Ezgilenmek, Filizlemek, Fiskelemek, Fitillemek, Fitnelemek, Frenlenmek, Frezelemek, Garipsemek, Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçilmemek, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Genişlemek, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Giderilmek, Girenlemek, Girişilmek, Göçürülmek, Göğüslemek, Gölgelemek, Göndertmek, Gönyelemek, Görünmemek, Görüşmemek, Görüşülmek, Göstertmek, Götürülmek, Gözetilmek, Gözetlemek, Gübrelemek, Gübürdemek, Gücemlemek, Gücenilmek, Gücümsemek, Güdümlemek, Gülümsemek, Gülüşülmek, Gümüşlemek, Güneşlemek, Güreşilmek, Gürüldemek, Güvelenmek, Güvenilmek, Güvenmemek, Haddelemek, Hafiflemek, Hafifsemek, Hainleşmek, Halelenmek, Harelenmek, Heceletmek, Hedeflemek, Hereklemek, Herslenmek, Hilallemek, Ilgilenmek, Istenilmek, İğdişetmek, İğnelenmek, İğrenilmek, İlerletmek, İlgilenmek, İliklenmek, İliştirmek, İlkeleşmek, İlmeklemek, İlmiklemek, İmgelenmek, İmrenilmek, İncelenmek, İnceletmek, İncitilmek, İndirgemek, İndirilmek, İndüklemek, İnildetmek, İrinlenmek, İstenilmek, İstiflemek, İşittirmek, İşletilmek, İtiştirmek, İzletilmek, Kafeslemek, Karagevrek, Karaleylek, Kaseletmek, Kaşelenmek, Kaşeletmek, Katileşmek, Kavileşmek, Keçelenmek, Keçeleşmek, Keçileşmek, Kefenlemek, Keleplemek, Kemerlemek, Kemirilmek, Kemrelemek, Kenetlemek, Kentleşmek, Kepçelemek, Keselenmek, Keseletmek, Kesilmemek, Kilitlemek, Kireçlemek, Kirişlemek, Kistleşmek, Kişileşmek, Klikleşmek, Koyuvermek, Köleleşmek, Köpeklemek, Körüklemek, Köşeklemek, Kötülenmek, Kötüleşmek, Kötümsemek, Kredilemek, Küçüksemek, Küçümsemek, Kümelenmek, Kümeleşmek, Kündelemek, Kürelenmek, Kütürdemek, Laikleşmek, Lehimlemek, Lekelenmek, Listelemek, Madiklemek, Marizlemek, Maskelemek, Mavileşmek, Melezlemek, Menedilmek, Mujdelemek, Mühimsemek, Mührelemek, Mühürlemek, Müjdelemek, Naniklemek, Nefeslemek, Neşelenmek, Nikellemek, Nitelenmek, Nötrleşmek, Oksitlemek, Öbeklenmek, Öbekleşmek, Öfkelenmek, Öğrenilmek, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Öldürmemek, Öldürülmek, Önemsenmek, Öngörülmek, Örgütlemek, Örneklemek, Örneksemek, Örselenmek, Özdeşlemek, Özelleşmek, Özendirmek, Özetlenmek, Özetlersek, Özümlenmek, Özümsenmek, Paketlemek, Paniklemek, Parkelemek, Peçelenmek, Pençelemek, Perdelemek, Pineklemek, Pirelenmek, Pişirilmek, Plaselemek, Poşetlemek, Preslenmek, Püskürtmek, Raşelenmek, Rendelemek, Renklenmek, Resimlemek, Restleşmek, Rimellemek, Sadeleşmek, Sahileşmek, Sahnelemek, Sakinlemek, Salıvermek, Sekilenmek, Semeleşmek, Semerlemek, Semizlemek, Sendelemek, Sepetlemek, Sepilenmek, Sergilemek, Serinlemek, Serpelemek, Serptirmek, Sertlenmek, Sertleşmek, Seveklemek, Sevilmemek, Sev-in-mek, Sevmeyecek, Seyreltmek, Sezinlemek, Sikkelemek, Siklememek, Sildirtmek, Silkelemek, Silktirmek, Simgelemek, Sinirlemek, Sivriltmek, Sivrisinek, Söğüşlemek, Sömürülmek, Sönümlemek, Söylememek, Söylenecek, Söyleyerek, Sümkürtmek, Süngülemek, Süpürülmek, Sürçtürmek, Süregelmek, Sürgülemek, Sürmelemek, Sürüklemek, Şakullemek, Şekerlemek, Şeritlemek, Şifrelemek, Şiniklemek, Şistleşmek, Şişelenmek, Şişirilmek, Şulelenmek, Tanelenmek, Tazelenmek, Tazeleşmek, Tekerlemek, Tekmelemek, Temizlemek, Tepelenmek, Tepeletmek, Tepiklemek, Tepirlemek, Terslenmek, Tersleşmek, Teveklemek, Teyellemek, Tiksinerek, Tirildemek, Titreterek, Titreyerek, Tökezlemek, Törpülemek, Töskürtmek, Tüketilmek, Tüneklemek, Türkleşmek, Türkülemek, Tütsülemek, Üleştirmek, Ümitlenmek, Üstelenmek, Üstünsemek, Vazedilmek, Vergilemek, Yapabilmek, Yarışetmek, Yayıvermek, Yedeklemek, Yedirilmek, Yeğnilemek, Yeğniltmek, Yeğnisemek, Yeleklemek, Yelelenmek, Yenilenmek, Yenileşmek, Yeniletmek, Yenilmemek, Yetişilmek, Yetişmemek, Yinelenmek, Yineletmek, Yitirilmek, Yönetilmek, Yükleyerek, Yükselerek, Yükseltmek, Yürütülmek, Zedelenmek, Zehirlemek, Zevklenmek, Ziftlenmek

9 Harfli Kelimeler

Acıvermek, Adıgeçmek, Afişlemek, Akkelebek, Aklıermek, Aprelemek, Arabellek, Asileşmek, Ateşlemek, Bahsetmek, Bahşetmek, Başgelmek, Başvermek, Beklenmek, Bekleşmek, Bekletmek, Belertmek, Belirtmek, Bellenmek, Belletmek, Benlenmek, Benzeşmek, Benzetmek, Berelemek, Berkinmek, Berkitmek, Bertilmek, Beselemek, Beslenmek, Besletmek, Betelemek, Bezdirmek, Bezelemek, Biçtirmek, Bildirmek, Bilememek, Bindirmek, Binilecek, Birleşmek, Bitlenmek, Boşvermek, Böğürtmek, Böldürmek, Bönleşmek, Börtülmek, Büktürmek, Büyülemek, Büyültmek, Büzdürmek, Büzülerek, Cebretmek, Cehdetmek, Cevretmek, Cezbetmek, Ciharıyek, Ciltlemek, Cinlenmek, Cinleşmek, Çekelemek, Çekememek, Çekinerek, Çektirmek, Çemkirmek, Çemrenmek, Çenilemek, Çentilmek, Çevirtmek, Çevrilmek, Çevrinmek, Çiftlemek, Çiğdüşmek, Çiğleşmek, Çiğnenmek, Çiğnetmek, Çillenmek, Çimdirmek, Çimlenmek, Çiselemek, Çitilemek, Çivilemek, Çizdirmek, Çizginmek, Çöğdürmek, Çökeltmek, Çökertmek, Çöktürmek, Çölleşmek, Çömeltmek, Çöplenmek, Çözdürmek, Dahletmek, Debretmek, Dedirtmek, Defnetmek, Değdirmek, Değişerek, Dehlenmek, Dehletmek, Deldirmek, Delirtmek, Demlenmek, Denklemek, Denşirmek, Deprenmek, Depreşmek, Dercetmek, Derlenmek, Deşelemek, Devleşmek, Devretmek, Devrilmek, Devşirmek, Diklenmek, Dikleşmek, Diktirmek, Dillenmek, Dilleşmek, Dincelmek, Dindirmek, Dingildek, Dinlenmek, Dinletmek, Direnerek, Diriltmek, Dişlenmek, Dişletmek, Dizdirmek, Dizelemek, Dizilemek, Dizilerek, Döktürmek, Döllenmek, Döndürmek, Dönelemek, Dörtlemek, Dövdürmek, Dürtülmek, Dürtüşmek, Düşgelmek, Düşünerek, Düşürtmek, Düvesimek, Düzeltmek, Düzlenmek, Düzleşmek, Düzletmek, Edinilmek, Efelenmek, Efeleşmek, Eğitilmek, Eğriltmek, Ekleyerek, Eksiltmek, Emdirtmek, Emeklemek, Emzirtmek, Engelemek, Eniklemek, Enselemek, Erişilmek, Eritilmek, Ertelemek, Esenlemek, Esinlemek, Esirgemek, Esneyerek, Eşelenmek, Eşitlemek, Eteklemek, Eterlemek, Etkilemek, Evetlemek, Eyerlemek, Ezdirtmek, Farzetmek, Fasletmek, Fehmetmek, Fenlenmek, Feshetmek, Fethetmek, Fidelemek, Fingirdek, Fişlenmek, Fitlenmek, Flitlemek, Frenlemek, Gadretmek, Gasbetmek, Gasletmek, Gaspetmek, Gebertmek, Gecelemek, Geçirtmek, Gemlenmek, Gencelmek, Genleşmek, Gerdirmek, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevretmek, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gidememek, Gidertmek, Giydirmek, Gizlenmek, Göçertmek, Göçürtmek, Göllenmek, Gölleşmek, Gömülemek, Göndermek, Gördürmek, Görememek, Göresimek, Göstermek, Götürtmek, Gözlenmek, Gözletmek, Gusletmek, Güçlenmek, Güçleşmek, Güçsünmek, Güdelemek, Güdülemek, Güldürmek, Gümletmek, Günülemek, Gürleşmek, Güvenecek, Güvenerek, Haccetmek, Haczetmek, Hakketmek, Hallenmek, Halleşmek, Halletmek, Hamdetmek, Hamletmek, Hapsetmek, Haptetmek, Harpetmek, Hasretmek, Hatmetmek, Hazfetmek, Hazletmek, Hazmetmek, Hazzetmek, Hecelemek, Hicvetmek, Hinleşmek, Hislenmek, Hissetmek, Hoşgörmek, Höykürmek, Hükmetmek, Iğnelemek, Ilerlemek, Incelemek, Irileşmek, Isteyerek, Iyileşmek, İçerlemek, İçirilmek, İfildemek, İğnelemek, İğrenerek, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İlerlemek, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İliklemek, İlişilmek, İmgelemek, İncelemek, İnceltmek, İndirtmek, İneklemek, İnildemek, İnleyerek, İplememek, İrdelemek, İrileşmek, İrkiltmek, İstememek, İsteyerek, İşitilmek, İteklemek, İtelenmek, İyileşmek, İzleyerek, Kahretmek, Karasinek, Karelemek, Kastetmek, Kaşelemek, Katletmek, Kavletmek, Kaybetmek, Kaydetmek, Keçelemek, Kefelemek, Kekelemek, Kelleşmek, Kertilmek, Kesbetmek, Keselemek, Keskenmek, Kestirmek, Keşfetmek, Keyfetmek, Kinlenmek, Kirlenmek, Kirletmek, Koyvermek, Kökertmek, Köklenmek, Kökleşmek, Köpülemek, Köpürerek, Köpürtmek, Köreltmek, Körlenmek, Körleşmek, Körletmek, Köskelmek, Kösnülmek, Köşelemek, Kötülemek, Köyleşmek, Köysülmek, Közleşmek, Kremlemek, Küçültmek, Küflenmek, Küfletmek, Küfretmek, Küllenmek, Kümelemek, Kürelemek, Küstürmek, Kütleşmek, Kütletmek, Leffetmek, Lekelemek, Liflenmek, Lifleşmek, Lüpletmek, Lütfetmek, Mahvetmek, Massetmek, Meshetmek, Methetmek, Meyletmek, Mezcetmek, Millenmek, Mimlenmek, Minelemek, Mitleşmek, Nakletmek, Nakşetmek, Nakzetmek, Nasbetmek, Nazmetmek, Nefyetmek, Nemlenmek, Nemletmek, Neşretmek, Netleşmek, Nezretmek, Nicelemek, Nişaburek, Nitelemek, Nötrlemek, Nüksetmek, Okeylemek, Olabilmek, Olagelmek, Ödünlemek, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Ökselemek, Öksürtmek, Ölçtürmek, Öldürtmek, Öncelemek, Önemsemek, Örselemek, Örttürmek, Örüklemek, Övgülemek, Öykülemek, Özenilmek, Özetlemek, Özgülemek, Özümlemek, Özümsemek, Parelemek, Peçelemek, Pekleşmek, Pepelemek, Pesleşmek, Peylenmek, Piçleşmek, Pislenmek, Pisletmek, Pişirtmek, Pörtlemek, Preslemek, Püfkürmek, Püskürmek, Raksetmek, Raptetmek, Recmetmek, Reddetmek, Rekzetmek, Renklemek, Resmetmek, Rezelemek, Sabretmek, Sarıçiçek, Seçtirmek, Seğirtmek, Sekilemek, Sektirmek, Semirtmek, Sepelemek, Sepilemek, Serdetmek, Serdirmek, Serpilmek, Sertelmek, Seslenmek, Sesletmek, Setretmek, Sevdirmek, Sevinerek, Sevketmek, Seyirtmek, Seyrelmek, Seyretmek, Sezdirmek, Sırretmek, Siftinmek, Siktirmek, Sildirmek, Silkinmek, Sindirmek, Sinematek, Sislenmek, Sivrilmek, Sobelemek, Söğdürmek, Söktürmek, Söndürmek, Sövdürmek, Söylenmek, Söyleşmek, Söyletmek, Sözlenmek, Sözleşmek, Sümkürmek, Sündürmek, Süprülmek, Süpürtmek, Sürdürmek, Sürtülmek, Sürtünmek, Sürtüşmek, Süslenmek, Süsletmek, Sütlenmek, Süzdürmek, Süzülerek, Şakketmek, Şeneltmek, Şenlenmek, Şişelemek, Şişirtmek, Şişlenmek, Şükretmek, Tanelemek, Tayyetmek, Tazelemek, Tekesemek, Tekleşmek, Telesimek, Tellenmek, Tengirlek, Tepelemek, Teprenmek, Tepreşmek, Tepsermek, Terketmek, Terletmek, Tersinmek, Terslemek, Tezleşmek, Tiksinmek, Tipilemek, Tipleşmek, Titreşmek, Titretmek, Tizleşmek, Töskürmek, Tüllenmek, Tümlenmek, Tümselmek, Tüttürmek, Tüydürmek, Tüylenmek, Üleşilmek, Üretilmek, Ürpertmek, Üstelemek, Üstlenmek, Ütülenmek, Üzülmemek, Vakfetmek, Vazgeçmek, Vazgelmek, Vehmetmek, Verdirmek, Yeğlenmek, Yeğnilmek, Yeldirmek, Yellenmek, Yeltenmek, Yemlenmek, Yenilemek, Yerleşmek, Yeşertmek, Yinelemek, Yönelerek, Yöneltmek, Yüceltmek, Yüklenmek, Yükletmek, Yükselmek, Yüksünmek, Yürüyerek, Yüzdürmek, Yüzlenmek, Yüzleşmek, Zammetmek, Zannetmek, Zedelemek, Zehretmek, Zemmetmek, Ziftinmek, Ziftlemek, Zikretmek, Zulmetmek

8 Harfli Kelimeler

Addetmek, Affetmek, Ahdetmek, Ahzetmek, Akdetmek, Aklevrek, Aksetmek, Aşyermek, Atfetmek, Azletmek, Azmetmek, Başeğmek, Başyemek, Becermek, Beğenmek, Bekinmek, Bekitmek, Beklemek, Belenmek, Belermek, Beletmek, Belirmek, Bellemek, Benzemek, Berkimek, Besermek, Beslemek, Beşlemek, Bezenmek, Bezetmek, Bezilmek, Bezlemek, Biçilmek, Bilenmek, Bileşmek, Biletmek, Bilinmek, Bilişmek, Bilmemek, Binilmek, Binişmek, Birikmek, Birlemek, Bitirmek, Bitişmek, Bitlemek, Bitmemek, Bizlemek, Bozördek, Böğürmek, Bölünmek, Bölüşmek, Börkenek, Bükülmek, Bükünmek, Bürümcek, Bürümçek, Bürünmek, Büyütmek, Büzülmek, Büzüşmek, Cemetmek, Ceplemek, Çekilmek, Çekinmek, Çekirdek, Çekişmek, Çelişmek, Çemremek, Çevirmek, Çiğnemek, Çimlemek, Çişetmek, Çitilmek, Çitişmek, Çitlemek, Çiylemek, Çizilmek, Çöğüncek, Çöğünmek, Çökelmek, Çökermek, Çökmemek, Çöküşmek, Çömelmek, Çözülmek, Çözünmek, Çözüşmek, Çürütmek, Deddelek, Dedirmek, Defetmek, Deflemek, Değinmek, Değirmek, Değişmek, Değmemek, Dehlemek, Dekdelek, Delepmek, Delinmek, Delirmek, Demincek, Demlemek, Denenmek, Denilmek, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Deşilmek, Devinmek, Devirmek, Devitmek, Dibelcek, Didinmek, Didişmek, Dikelmek, Dikilmek, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenek, Diplemek, Direnmek, Direşmek, Diretmek, Dirilmek, Diskotek, Dişlemek, Ditilmek, Dizilmek, Dizlemek, Döğünmek, Döğüşmek, Dökülmek, Dökünmek, Döllemek, Dönelmek, Dönenmek, Dönülmek, Dönüşmek, Döşenmek, Döşetmek, Dövülmek, Dövünmek, Dövüşmek, Düğürcek, Dümbelek, Dürülmek, Dürüşmek, Düşlemek, Düşünmek, Düşürmek, Düzelmek, Düzlemek, Düzülmek, Düzüşmek, Ebelemek, Edememek, Eğdirmek, Eğelemek, Eğirtmek, Eğlenmek, Eğleşmek, Eğrilmek, Eğritmek, Eklenmek, Ekleşmek, Ekletmek, Eksilmek, Ekşimcek, Ekşitmek, Ektirmek, Ellenmek, Elleşmek, Elvermek, Emdirmek, Emretmek, Emzirmek, Erdirmek, Ergitmek, Ergürmek, Eskitmek, Esnetmek, Esritmek, Estirmek, Eşelemek, Eşlenmek, Eşleşmek, Eştirmek, Etlenmek, Ettirmek, Evelemek, Evirtmek, Evlenmek, Ezdirmek, Faşetmek, Felfelek, Fişlemek, Fitlemek, Gebermek, Gecikmek, Geçilmek, Geçinmek, Geçirmek, Geçişmek, Gedilmek, Geğirmek, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Genelmek, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Gicişmek, Gidermek, Gidilmek, Gidişmek, Girilmek, Girişmek, Gitmemek, Giyilmek, Giyinmek, Gizlemek, Göçermek, Göçürmek, Göğermek, Gölermek, Göllemek, Gömülmek, Gönenmek, Görelmek, Görmemek, Görülmek, Görünmek, Görüşmek, Götürmek, Gövermek, Göynümek, Göyünmek, Gözetlek, Gözetmek, Gözlemek, Gözükmek, Gücenmek, Güdülmek, Gülencek, Gülünmek, Gülüşmek, Gümbedek, Gümlemek, Günlemek, Güreşmek, Gürlemek, Gürpedek, Güvenmek, Güzlemek, Hiçlemek, Hümermek, Imrenmek, Incinmek, Itlenmek, İçirtmek, İçlenmek, İğrenmek, İğrilmek, İğritmek, İkilemek, İlkörnek, İmrenmek, İncelmek, İncinmek, İncitmek, İndirmek, İnilemek, İnletmek, İpilemek, İrkilmek, İslenmek, İspendek, İstenmek, İstetmek, İşlenmek, İşletmek, İtelemek, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek, İvdirmek, İzlenmek, İzletmek, Kalambek, Kalembek, Kartotek, Katetmek, Kemirdek, Kemirmek, Kesilmek, Kesinmek, Kesişmek, Keşlemek, Killemek, Kişnemek, Kitlemek, Köhnemek, Köklemek, Köpürmek, Körelmek, Kösnümek, Köstebek, Közlemek, Küçülmek, Kükremek, Küllemek, Kürnemek, Küsüşmek, Kütlemek, Küttedek, Liflemek, Löklemek, Meleşmek, Mendirek, Menetmek, Mercimek, Metlemek, Mimlemek, Müslemek, Müşterek, Nezelmek, Öçlenmek, Ödememek, Öğrenmek, Öğretmek, Öğürtmek, Öksürmek, Ölçermek, Ölçülmek, Ölçünmek, Ölçüşmek, Öldürmek, Öngörmek, Önlenmek, Öptürmek, Ördürmek, Örelemek, Örklemek, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örtülmek, Örtünmek, Örtüşmek, Öttürmek, Övünerek, Öykünmek, Özlenmek, Özleşmek, Özletmek, Pekişmek, Pekitmek, Pencüyek, Peşlemek, Peylemek, Pislemek, Pişirmek, Pörsümek, Püflemek, Pürümbek, Refetmek, Seçilmek, Seğirmek, Seğremek, Semirmek, Serilmek, Seslemek, Sevilmek, Sevinmek, Sevişmek, Sevmemek, Sezilmek, Sezinmek, Sezmemek, Sikişmek, Silinmek, Siplemek, Sivişmek, Söğülmek, Söğüşmek, Sökülmek, Sölpümek, Sömürmek, Sövülmek, Sövüşmek, Söylemek, Südremek, Süpürmek, Sürterek, Sürülmek, Sürünmek, Sürütmek, Süslemek, Süzülmek, Şenelmek, Şiflemek, Şişinmek, Şişirmek, Şişlemek, Tabetmek, Tekerlek, Teklemek, Telesmek, Tellemek, Tepilmek, Tepinmek, Tepişmek, Tepkimek, Tergemek, Terlemek, Tezlemek, Tiplemek, Titremek, Tökezmek, Tükenmek, Tüketmek, Tükürmek, Tümlemek, Tüplemek, Türetmek, Uzuneşek, Üçleşmek, Üflenmek, Ünlenmek, Ünletmek, Ürkütmek, Ürpermek, Üslenmek, Üstenmek, Ütülemek, Üzülerek, Vadetmek, Vazetmek, Verilmek, Vermemek, Yedilmek, Yedirmek, Yeğlemek, Yekinmek, Yellemek, Yelsemek, Yemlemek, Yencilek, Yenilmek, Yenişmek, Yenlicek, Yerilmek, Yerinmek, Yeşermek, Yetinmek, Yetirmek, Yetişmek, Yetmemek, Yitirmek, Yivlemek, Yönelmek, Yönetmek, Yönsemek, Yücelmek, Yüklemek, Yükünmek, Yülünmek, Yüpürmek, Yürünmek, Yürütmek, Yüzlemek, Yüzülmek, Zemberek, Zencirek

7 Harfli Kelimeler

Ailecek, Aleşmek, Aşermek, Belemek, Bertmek, Beserek, Bezemek, Biçenek, Bilemek, Bilerek, Börtmek, Büğelek, Büğemek, Bürümek, Büvelek, Büyücek, Büyümek, Civelek, Çekecek, Çentmek, Çilemek, Çisemek, Çizecek, Çizenek, Çökelek, Çökerek, Çürümek, Dahilek, Delecek, Denemek, Deşenek, Dilemek, Diremek, Dişemek, Diyecek, Diyerek, Dökerek, Dönerek, Dörttek, Döşemek, Dürtmek, Düşünek, Düzemek, Düzenek, Edilmek, Edinmek, Eğilmek, Eğinmek, Eğirmek, Eğitmek, Eğlemek, Ekilmek, Eklemek, Ekşimek, Elenmek, Eleşmek, Ellemek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Enenmek, Engerek, Eprimek, Ergimek, Erincek, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskimek, Eslemek, Esnemek, Esrimek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Etkimek, Evermek, Evirmek, Evsemek, Eyitmek, Eylemek, Ezilmek, Fototek, Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gerilek, Gezerek, Gezinek, Gidenek, Giderek, Giyecek, Göbelek, Görenek, Gözemek, Gözenek, Gözüpek, Gülerek, Hökelek, Içermek, Ilenmek, Inlemek, İçerlek, İçermek, İçilmek, İçirmek, İçitmek, İıenmek, İlenmek, İlerlek, İletmek, İlişmek, İmlemek, İncerek, İnilmek, İnlemek, İplemek, İslemek, İstemek, İşenmek, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İtilmek, İtişmek, İzlemek, Kelebek, Kepenek, Kertmek, Kesecek, Kesenek, Kökirek, Küçürek, Küremek, Kürümek, Mamelek, Melemek, Mübarek, Ödenmek, Ödeşmek, Ödetmek, Öğünmek, Öğürmek, Öğütmek, Ölmemek, Ölümsek, Ölünmek, Önermek, Önlemek, Öpülmek, Öpüşmek, Örtemek, Örtenek, Örülmek, Örümcek, Ötürmek, Ötüşmek, Övülmek, Övünmek, Özenmek, Özlemek, Peçenek, Pleybek, Pörtlek, Seçenek, Seçerek, Sepelek, Serpmek, Sevecek, Severek, Silecek, Silkmek, Sürçmek, Sürtmek, Sürümek, Teginek, Tezürek, Tiftmek, Tünemek, Türemek, Üçlemek, Üflemek, Üfürmek, Üleşmek, Ünlemek, Üretmek, Ürkerek, Ürüşmek, Üşenmek, Üşü-mek, Üşürmek, Üşüşmek, Üşütmek, Ütülmek, Üveymek, Üzülmek, Verecek, Verenek, Yeğinek, Yepelek, Yererek, Yetenek, Yetişek, Yiyecek, Yülümek, Yürümek

6 Harfli Kelimeler

Atabek, Beğrek, Belcek, Beldek, Bellek, Benzek, Beslek, Beyrek, Bezmek, Biçmek, Biftek, Bilmek, Binmek, Birçek, Bitmek, Böbrek, Bölmek, Börçek, Bösmek, Bükmek, Büzmek, Çekçek, Çekmek, Çelmek, Çelpek, Çeltek, Çemrek, Çeyrek, Çiğnek, Çimçek, Çimmek, Çitmek, Çizmek, Çöğmek, Çökmek, Çömlek, Çömmek, Çördek, Çözmek, Değmek, Değnek, Delmek, Denmek, Dermek, Dernek, Destek, Deşmek, Deynek, Diğnek, Dikmek, Dillek, Dilmek, Dinmek, Dirsek, Dişlek, Ditmek, Divlek, Dizlek, Dizmek, Döğmek, Dökmek, Dönmek, Dövmek, Düğmek, Dümtek, Dürmek, Düşmek, Düvlek, Düzmek, Efelek, Ekecek, Ekenek, Elemek, Enemek, Erimek, Erişek, Eşelek, Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezmek, Gıccek, Girmek, Gitmek, Giymek, Göçmek, Göğçek, Gökçek, Gömlek, Gömmek, Gördek, Görmek, Göymek, Göynek, Gülmek, Güncek, Gürlek, Gütmek, Güzlek, Hendek, Hepyek, Hoptek, Işemek, Iterek, İçecek, İçetek, İlinek, İpotek, İrkmek, İşemek, İtenek, İterek, Kepmek, Kesmek, Keşkek, Kösmek, Köstek, Köynek, Küsmek, Levrek, Leylek, Mahrek, Mercek, Mertek, Meslek, Münfek, Ödemek, Ödenek, Ölçmek, Örtlek, Örtmek, Övünek, Özemek, Peltek, Peylek, Pişmek, Pürçek, Seçmek, Sekmek, Seksek, Sermek, Sevmek, Seyrek, Sezmek, Sikmek, Silmek, Sinmek, Siymek, Söğmek, Sökmek, Sönmek, Sövmek, Sünmek, Sürmek, Süsmek, Süymek, Süzmek, Şeşyek, Şimşek, Şippek, Şişmek, Tegrek, Temtek, Tepmek, Ternek, Tigrek, Titrek, Tümbek, Tümsek, Tünmek, Tütmek, Tüymek, Üremek, Ürkmek, Ürümek, Üşümek, Üzerek, Vermek, Yedmek, Yeğrek, Yekrek, Yeksek, Yelmek, Yeltek, Yenmek, Yermek, Yetmek, Yeyrek, Yindek, Yitmek, Yüğnek, Yüksek, Yüzmek, Zevzek, Zeybek, Zeyrek

5 Harfli Kelimeler

Aytek, Bebek, Belek, Benek, Bezek, Bilek, Binek, Bişek, Bitek, Böcek, Bölek, Börek, Bülek, Çekek, Çelek, Çenek, Çiçek, Çilek, Çimek, Çökek, Çörek, Demek, Denek, Dibek, Dilek, Dinek, Direk, Dizek, Dölek, Dönek, Döşek, Düyek, Ebrek, Eğlek, Eğmek, Ekmek, Elcek, Elçek, Eldek, Elmek, Emcek, Emçek, Emmek, Encek, Erkek, Ermek, Ernek, Eslek, Esmek, Esnek, Eşlek, Eşmek, Eşşek, Etmek, Evcek, Evlek, Evmek, Ezmek, Felek, Firek, Fişek, Geçek, Gedek, Gelek, Gerek, Gıjek, Göbek, Göcek, Gölek, Gövek, Güdek, Gülek, Hanek, Herek, Itmek, İçmek, İçrek, İğmek, İlmek, İmlek, İnmek, İstek, İşlek, İtmek, İvmek, İzlek, Kefek, Kelek, Kepek, Kesek, Kopek, Köbek, Köçek, Köpek, Köşek, Kötek, Külek, Kürek, Leçek, Medek, Melek, Merek, Ödlek, Öğmek, Öğrek, Ölçek, Ölmek, Öpmek, Ördek, Örmek, Örnek, Ötmek, Övmek, Özbek, Özdek, Pesek, Petek, Pişek, Selek, Senek, Sepek, Seyek, Sinek, Siyek, Sübek, Sümek, Sünek, Sürek, Süyek, Süzek, Şebek, Şelek, Şişek, Tefek, Telek, Temek, Terek, Tevek, Tezek, Tübek, Tüfek, Tünek, Ünlek, Ürkek, Üstek, Üşmek, Ütmek, Üzmek, Yedek, Yelek, Yemek, Yetek, Yibek, Yürek

4 Harfli Kelimeler

Elek, Emek, Enek, Erek, Eşek, Etek, Grek, Inek, İmek, İnek, İpek, Öbek, Ödek, Önek, Örek, Özek, Ürek

3 Harfli Kelimeler

Bek, Çek, Dek, Fek, Kek, Pek, Sek, Şek, Tek, Uek, Yek

2 Harfli Kelimeler

Ek

Bazı EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


başgelmek : yenmek
bezek : süs, ziynet, bediz, bezen, bezgi, nakış, piraye, tezyinat
boşvermek : aldırmamak, bir kalem geçmek, es geçmek
büzülmek : korku, şaşkınlık, küçülmek, ufalmak
cerahatlenmek : irinlenmek
çekişmek : niyet, çaba, cenkleşmek, maraza aramak
çöreklenmek : yerleşmek
dikelmek : dikleşmek, dinelmek
diretmek : direnmek, inat etmek, tepinmek
eskimek : yıpranmış, yaşlanmak, aşınmak, çağı geçmek, çağıgeçmek, eskileşmek, farımak, hurdası çıkmak, ıskartaya çıkmak, kağşamak, köhnemek, laçka olmak, miadı dolmak, palazlanmak, pörsümek, yıpranmak
genelleştirmek : umumileştirmek
gıjek : kabak kemane
gizlenilecek : maakıl
kestirmek : anlamak, ne mal olduğunu bilmek, sezmek, tahmin etmek

Bazı EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


demirlemek :

TDK:
1. -i Kapı ve pencerenin kol demirini takmak, kapatmak
"Pencereleri demirledikten sonra içim rahatladı."
2. nsz, denizcilik Gemi demir atmak
"Onların her gelişinde uzakta demirleyen gemilerine alıştık." - A. Kutlu
3. -le Demire vurmak
"Hayran Baba yı bir serseriyle birlikte demirlemişlerdi." - F. R. Atay

dökülmek :
TDK:
1. nsz Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak
"Bekliyorum. Bir gül döküldü vazoda / Bekliyorum. Ses yok ölgün piyanoda" - H. F. Ozansoy
2. Kumaş dökümlü olmak
3. Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak
4. -e Düşmek
"Bizim motor ikiye bölünüp suya döküldüğümüzde dört kişiydik." - Z. Selimoğlu
5. Çıkmak, ortaya konulmak
"Âdeta düşünmeksizin kaleminden masal sahnelerine benzeyen dağ, dere, uçurum resimleri dökülüyordu." - R. N. Güntekin
6. Kaplamak, yayılmak
"Duvarlar bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor." - M. Ş. Esendal
7. -e Salınmak, serbest bırakılmak
"Saçlarını arkaya atıp ensesine dökülen buklelerini kabarttı." - H. Taner
8. -e Kır, sokak vb. yerlerde insanlar çokça birikmek
"Bahar o sene erken gelmiş, herkes tarlalara dökülmüştü." - S. F. Abasıyanık
9. Çok eskimiş olmak, değerini ve güzelliğini yitirmek
"Yaşayan, var olan her şey eskiyip dökülecek." - B. R. Eyuboğlu
10. Çok yorgun, hasta olmak
"Erkek arıların takatleri kesilmeye başlar, bir bir dökülür, ölür giderler." - T. Buğra
11. coğrafya Akarsular, göl veya denize akmak

ötüşmek :
TDK:
nsz, -le Birlikte veya karşılıklı ötmek
"Bir dakika evvel yaprakların arasında ötüşen kuşlar susuyor, gece oluyordu." - M. Ş. Esendal

EK ile biten İlçe isimleri

Göynücek (Amasya)
Erdek (Balıkesir)
Hendek (Sakarya)
Karapürçek (Sakarya)
Erfelek (Sinop)
Gemerek (Sivas)
Çemişgezek (Tunceli)
Pertek (Tunceli)
Siverek (Şanlıurfa)
Çekerek (Yozgat)
Devrek (Zonguldak)
Ermenek (Karaman)

Kelime Bulma Motoru