JE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında JE harfleri bulunan ve K ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek

10 Harfli Kelimeler

Jeodinamik, Jeopolitik, Jeosantrik

9 Harfli Kelimeler

Jeosismik, Jeotermik

8 Harfli Kelimeler

Jeofizik, Jeolojik

7 Harfli Kelimeler

Jenerik, Jenetik

Bazı JE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


jeodinamik :

TDK:
isim, jeoloji Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi

jeofizik :
TDK:
isim, fizik, jeoloji Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel olayların incelenmesi

jeolojik :
TDK:
sıfat Yer bilimsel

Kelime Bulma Motoru