JE ile biten kelimeler

Sonunda JE harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Salamanje

6 Harfli Kelimeler

Agreje, Angaje, Aranje, Degaje

5 Harfli Kelimeler

Draje, Ponje, Proje

4 Harfli Kelimeler

Haje, Obje, Süje

3 Harfli Kelimeler

Oje

Bazı JE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


angaje :

TDK:
sıfat "Bağlamak" anlamındaki angaje etmek, "bağlanmak" anlamındaki angaje olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz
"Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti." - A. İlhan

draje :
TDK:
1. isim Üstü şekerli, renkli ve parlak bir madde ile kaplanmış hap
2. Genellikle çikolata ile kaplanmış kuru yemiş

proje :
TDK:
1. isim Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı
2. Gerçekleştirilmesi istenen tasarı
"Babamın İstanbul seferi projesi kız kardeşimle bana değil, anneme de ciddi görünüyordu." - Y. K. Karaosmanoğlu
3. mimarlık Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim

JE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Meskalin 60 Draje - Yazar: Murathan Mungan
Adı - Sakız Ağacı Proje 0571 - Yazar: Ahmet Uygun
Bitmeyen Proje - Yazar: Kevin Behr

Kelime Bulma Motoru