KR ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında KR harfleri bulunan ve İ ile biten 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Kromatografi

11 Harfli Kelimeler

Kraniyoloji, Kriminoloji, Kriptografi

10 Harfli Kelimeler

Kriptoloji, Kriyoskopi

9 Harfli Kelimeler

Kronoloji

8 Harfli Kelimeler

Kritikçi, Kronaksi, Kronikçi

5 Harfli Kelimeler

Kredi, Kroki

Bazı KR ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kredi :

TDK:
1. isim, ekonomi Borç ödemede güvenilir olma durumu
"Piyasada kredisi var."
2. ekonomi Ödünç alınan veya verilen mal, para
"Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir." - A. İlhan
3. Güven, saygınlık, itibar
4. eğitim bilimi Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim

kronaksi :
TDK:
isim, biyoloji Bir elektrik akımının bir sinir veya kasla uyarım oluşturabilmesi için gereken kısa süre

kronikçi :
TDK:
isim Kronik yazan kimse
"Çok ilginç dönemlerin yakın tanığı olarak Türk toplumunun seviyeli bir kronikçisi olabilirdi." - H. Taner

KR ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kazım Taşkent, Yapı Kredi ve Kültür Sanat - Yazar: Hasan Ersel

Kelime Bulma Motoru