KR ile başlayan kelimeler

Başında KR harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kredilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Kredilendirme, Kristalleşmek

12 Harfli Kelimeler

Kristalleşme, Kromatografi, Kromotropizm, Kronikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Kramatoryum, Kraniyoloji, Krematoryum, Kriminoloji, Kriptografi, Kromatograf, Kronikleşme

10 Harfli Kelimeler

Kraliçelik, Kredilemek, Krikoculuk, Kriminolog, Kriptoloji, Kristaloit, Kriyoskopi, Kromatofor, Kromoplast, Kronolojik, Kronometre, Krupiyelik

9 Harfli Kelimeler

Kralcılık, Kravatsız, Kredileme, Kremlemek, Krepdöşin, Krepsaten, Kretenizm, Kriptolog, Kritisizm, Krizantem, Kromosfer, Kronograf, Kronoloji

8 Harfli Kelimeler

Kraliyet, Kravatlı, Kreasyon, Kremasız, Kremleme, Kreşendo, Kritikçi, Krizalit, Krizolit, Krokodil, Kromatik, Kromatin, Kromatit, Kromofor, Kromozom, Kromozon, Kronaksi, Kronikçi, Kruvazör

7 Harfli Kelimeler

Kraliçe, Krallar, Krallık, Krampon, Kreatif, Kreatör, Kremalı, Kreozot, Kreplin, Kretase, Krikocu, Kripton, Kriptos, Kristal, Krokant, Kruasan, Krupiye, Kruvaze

6 Harfli Kelimeler

Kralcı, Krater, Kravat, Krepon, Kreten, Kreton, Krezol, Kriket, Kripto, Kriter, Kritik, Kromaj, Kromlu, Kronik

5 Harfli Kelimeler

Kraça, Kramp, Krank, Kravl, Kredi, Krema, Kriko, Kroki, Krome, Kroşe

4 Harfli Kelimeler

Kral, Krem, Krep, Kreş, Kriz, Krom, Kron, Kros

Bazı KR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kral : üstün, hükümdar
kraliçe : ece, melike, arı, taç giymek, türkân
krallar : müluk
kramatoryum : krematoryum
krampon : tutmalık, kenet
kravat : boyunbağı, boyun bağı
kreasyon : yaratı, yaratım
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
kreş : çocuk yuvası
kreşendo : crescendo
krezol : lizol
kriko : kaldırıcı
kripton : renksiz, asal gazlar, kr, soy gazlar
kristal : billûr, kırılca
kriter : ölçüt, kıstas
kritik : tehlikeli, eleştiri, eleştirmen, yargılama, eleştirme, dönümcül, nazik
kritisizm : eleştiricilik
kriz : bunalım, buhran, akse, çöküntü
krizolit : zebercet
krokant : fındık
krom : 6
kromatografi : renkseme
kromozon : soyaktaran
kronolojik : zaman bilimsel
kronometre : süreölçer
kros : hendeklerden, yükseltilerden

Bazı KR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kravl :

TDK:
isim, spor Dizleri bükmeksizin bacakları hızla hareket ettirerek kulaçla yüzme
"Sen önce kravl yüzüşünü düzeltmelisin." - F. R. Atay

kremasız :
TDK:
sıfat Kreması olmayan

krikoculuk :
TDK:
isim Krikocunun yaptığı iş

Kelime Bulma Motoru