KR ile başlayan kelimeler

Başında KR harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kredilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Kredilendirme, Kristalleşmek

12 Harfli Kelimeler

Kristalleşme, Kromatografi, Kromotropizm, Kronikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Kramatoryum, Kraniyoloji, Krematoryum, Kriminoloji, Kriptografi, Kromatograf, Kronikleşme

10 Harfli Kelimeler

Kraliçelik, Kredilemek, Krikoculuk, Kriminolog, Kriptoloji, Kristaloit, Kriyoskopi, Kromatofor, Kromoplast, Kronolojik, Kronometre, Krupiyelik

9 Harfli Kelimeler

Kralcılık, Kravatsız, Kredileme, Kremlemek, Krepdöşin, Krepsaten, Kretenizm, Kriptolog, Kritisizm, Krizantem, Kromosfer, Kronograf, Kronoloji

8 Harfli Kelimeler

Kraliyet, Kravatlı, Kreasyon, Kremasız, Kremleme, Kreşendo, Kritikçi, Krizalit, Krizolit, Krokodil, Kromatik, Kromatin, Kromatit, Kromofor, Kromozom, Kromozon, Kronaksi, Kronikçi, Kruvazör

7 Harfli Kelimeler

Kraliçe, Krallar, Krallık, Krampon, Kreatif, Kreatör, Kremalı, Kreozot, Kreplin, Kretase, Krikocu, Kripton, Kriptos, Kristal, Krokant, Kruasan, Krupiye, Kruvaze

6 Harfli Kelimeler

Kralcı, Krater, Kravat, Krepon, Kreten, Kreton, Krezol, Kriket, Kripto, Kriter, Kritik, Kromaj, Kromlu, Kronik

5 Harfli Kelimeler

Kraça, Kramp, Krank, Kravl, Kredi, Krema, Kriko, Kroki, Krome, Kroşe

4 Harfli Kelimeler

Kral, Krem, Krep, Kreş, Kriz, Krom, Kron, Kros

Bazı KR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kral : üstün, hükümdar
krallar : müluk
krater : yanardağ ağzı
kreasyon : yaratı, yaratım
kreatif : yaratıcı
krema : kültürcü
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
krep : yumurta, süt, lalanga
kreşendo : crescendo
kriminoloji : suçbilim
kripton : renksiz, asal gazlar, kr, soy gazlar
kristal : billûr, kırılca
kristalleşme : billûrlaşma
kritik : tehlikeli, eleştiri, eleştirmen, yargılama, eleştirme, dönümcül, nazik
kritisizm : eleştiricilik
kromatik : renkser
kromatograf : katmanyazar, renkseyici
kromatografi : renkseme
kromofor : renkveren
kromosfer : renk yuvarı
kronik : vekayiname, süreğen, müzmin, vakayiname
kronikleşmek : süreğenleşmek
kronolojik : zaman bilimsel
kros : hendeklerden, yükseltilerden
kruvaze : çapraz

Bazı KR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kravat :

TDK:
isim Bir ucu ince, diğer ucu daha geniş, gömlek yakasının altından geçirilerek önde üçgen biçiminde bağlanan, özel kumaştan yapılan giysi aksesuarı, boyun bağı
"Muallim Bey, kravatınızın rengi gömleğinize uymamış, dedi, suratıma güldü." - F. R. Atay

krikocu :
TDK:
isim Kriko yapan, onaran veya satan kimse

kromosfer :
TDK:
isim, gök bilimi Renk yuvarı

KR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nasıl Öldüler? Sultanlar, Krallar ve Meşhurlar - Yazar: Ahmet Refik
Krallar Avlayan Türk - Yazar: Mehmet Samih Fethi
Büyücü Avcısı-Danışmanlar Ve Krallar I - Yazar: Elanie Cunningham
Müneccim Krallar - Yazar: Michel Tournier

Kelime Bulma Motoru