KR ile başlayan kelimeler

Başında KR harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kredilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Kredilendirme, Kristalleşmek

12 Harfli Kelimeler

Kristalleşme, Kromatografi, Kromotropizm, Kronikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Kramatoryum, Kraniyoloji, Krematoryum, Kriminoloji, Kriptografi, Kromatograf, Kronikleşme

10 Harfli Kelimeler

Kraliçelik, Kredilemek, Krikoculuk, Kriminolog, Kriptoloji, Kristaloit, Kriyoskopi, Kromatofor, Kromoplast, Kronolojik, Kronometre, Krupiyelik

9 Harfli Kelimeler

Kralcılık, Kravatsız, Kredileme, Kremlemek, Krepdöşin, Krepsaten, Kretenizm, Kriptolog, Kritisizm, Krizantem, Kromosfer, Kronograf, Kronoloji

8 Harfli Kelimeler

Kraliyet, Kravatlı, Kreasyon, Kremasız, Kremleme, Kreşendo, Kritikçi, Krizalit, Krizolit, Krokodil, Kromatik, Kromatin, Kromatit, Kromofor, Kromozom, Kromozon, Kronaksi, Kronikçi, Kruvazör

7 Harfli Kelimeler

Kraliçe, Krallar, Krallık, Krampon, Kreatif, Kreatör, Kremalı, Kreozot, Kreplin, Kretase, Krikocu, Kripton, Kriptos, Kristal, Krokant, Kruasan, Krupiye, Kruvaze

6 Harfli Kelimeler

Kralcı, Krater, Kravat, Krepon, Kreten, Kreton, Krezol, Kriket, Kripto, Kriter, Kritik, Kromaj, Kromlu, Kronik

5 Harfli Kelimeler

Kraça, Kramp, Krank, Kravl, Kredi, Krema, Kriko, Kroki, Krome, Kroşe

4 Harfli Kelimeler

Kral, Krem, Krep, Kreş, Kriz, Krom, Kron, Kros

Bazı KR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kraliçe : ece, melike, arı, taç giymek, türkân
krallar : müluk
krallık : kraliyet
kramatoryum : krematoryum
krater : yanardağ ağzı
kravat : boyunbağı, boyun bağı
kreatif : yaratıcı
kreatör : yaratımcı
kredi : saygınlık, para, güven, itibar, verenek, banka
krep : yumurta, süt, lalanga
krepsaten : ipekli, ıpekli
kreş : çocuk yuvası
kreşendo : crescendo
krezol : lizol
kriptos : mahzenmezar
kristal : billûr, kırılca
kristalleşme : billûrlaşma
kristalleşmek : billûrlaşmak
kritisizm : eleştiricilik
kromatograf : katmanyazar, renkseyici
kromofor : renkveren
kronik : vekayiname, süreğen, müzmin, vakayiname
kronikleşmek : süreğenleşmek
kronograf : süreyazar
kros : hendeklerden, yükseltilerden
kruvaze : çapraz

Bazı KR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kredi :

TDK:
1. isim, ekonomi Borç ödemede güvenilir olma durumu
"Piyasada kredisi var."
2. ekonomi Ödünç alınan veya verilen mal, para
"Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir." - A. İlhan
3. Güven, saygınlık, itibar
4. eğitim bilimi Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim

krema :
TDK:
1. isim Bir tür yumurtalı süt tatlısı
2. Kaymak
3. Kevgirden geçirilmiş sütle koyulaştırılmış çorba

kronikçi :
TDK:
isim Kronik yazan kimse
"Çok ilginç dönemlerin yakın tanığı olarak Türk toplumunun seviyeli bir kronikçisi olabilirdi." - H. Taner

KR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nasıl Öldüler? Sultanlar, Krallar ve Meşhurlar - Yazar: Ahmet Refik
Krallar Avlayan Türk - Yazar: Mehmet Samih Fethi
Büyücü Avcısı-Danışmanlar Ve Krallar I - Yazar: Elanie Cunningham
Müneccim Krallar - Yazar: Michel Tournier

Kelime Bulma Motoru