M ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 9 harfli 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıselim, Aktüalizm, Aliminyum, Alimünyum, Alüminyum, Amerikyum, Amoralizm, Anlamadım, Arboretum, Arkadaşım, Atışbilim, Balıkadam, Barbarizm, Berkelyum, Besibilim, Bolşevizm, Büyüleyim, Çalakalem, Daltonizm, Değişinim, Despotizm, Devrialem, Devridaim, Deyibilim, Dışaçekim, Dilüviyum, Dimorfizm, Dogmatizm, Doğubilim, Dokubilim, Edimbilim, Eğitbilim, Eklektizm, Ekonomizm, Eleştirim, Epitelyum, Erteletim, Etkileşim, Evropiyum, Feodalizm, Formalizm, Fransiyum, Galvanizm, Gastronom, Geliyorum, Germanyum, Gerundium, Gideceğim, Gidiyorum, Golfstrim, Harcıalem, Harmonyum, Hektogram, Hilozoizm, Hipopotam, Hypericum, Isılkesim, Işılkesim, İterbiyum, İzgebilim, Kalvenizm, Karayıkım, Karşıtlam, Kentbilim, Kloroform, Kolostrum, Konoluşum, Kretenizm, Kritisizm, Krizantem, Kuruçekim, Kümeleşim, Lalüebkem, Latilokum, Lenfatizm, Magnezyum, Maniheizm, Mikrofilm, Mistisizm, Monarşizm, Monoteizm, Müstahdem, Müstahkem, Müstelzim, Müteammim, Müterakim, Narkotizm, Narsisizm, Neodmiyum, Neolojizm, Neptünyum, Nuruaynım, Nurudidem, Oditoryum, Ordugüdüm, Otomatizm, Ölçübilim, Özdevinim, Palladyum, Platonizm, Plüralizm, Plütonyum, Politeizm, Praseodim, Prezidyum, Prometyum, Radyogram, Romantizm, Ruthenyum, Santigram, Santrozom, Sayıbilim, Sembolizm, Sempozyum, Septisizm, Sıralanım, Sırsıklam, Simpozyum, Skandiyum, Solipsizm, Sosyalizm, Soyaçekim, Süredurum, Tantalyum, Teknetyum, Tepilenim, Tümevarım, Ununbiyum, Usyarılım, Uygulayım, Uyumölçüm, Uzaktarım, Uzambilim, Üleştirim, Ültimatom, Vandalizm, Vazgeçtim, Yapıbilim, Yarıyaşam, Yetiyitim, Yineleyim, Zirkonyum

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıselim : sağduyu, aklı selim
aliminyum : alüminyum, alimünyum
amerikyum : aktinit, am
anlamadım : buyur?
besibilim : diyetetik
çalakalem : gelişigüzel
dışaçekim : abdüksiyon
etkileşim : dizgelerin, etkiler
fransiyum : fr
geliyorum : geliban
germanyum : 937, ge
gerundium : zarf-fiil, ulaç, zarffiil
ısılkesim : özdecikleri, piroliz
ışılkesim : fotoliz
kalvenizm : kalvencilik
karayıkım : felaket
karşıtlam : mukabele
krizantem : kasımpatı
kuruçekim : ziraks
kümeleşim : aglütinasyon
lâtilokum : lokum
monoteizm : tek tanrıcılık
müstahdem : hizmetli, odacı, hademe
müstahkem : belirtilmiş, sağlamlaştırılmış
narsisizm : özseverlik, narsislik
neodmiyum : nd
ordugüdüm : strateji
plâtonizm : plâtonculuk
politeizm : çok tanrıcılık, paganizm
sayıbilim : istatistik
sırsıklam : sırılsıklam
soyaçekim : veraset
tümevarım : istikra, endüksiyon
usyarılım : düşünce, şizofreni
uzaktarım : telemekanik

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kretenizm :

TDK:
isim, tıp (***) Tiroit bezinin yeterince hormon üretmemesi sonucu oluşan, fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimin duraklamasıyla beliren hastalık

neptünyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np)

Kelime Bulma Motoru