MU ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında MU harfleri bulunan 9 harfli 60 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Muahharen, Muammalık, Muasırlık, Muavinlik, Muayeneci, Mubayaacı, Mubayenet, Mucibince, Muganniye, Mugayeret, Muğlaklık, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhallebi, Muhammedi, Muhasamat, Muhasebat, Muhassala, Muhavvile, Muhayyile, Muhbirlik, Muhtaçlık, Muhtarlık, Muhtevalı, Mukaddema, Mukaddeme, Mukaddime, Mukarenet, Mukataalı, Mukattaat, Mukavemet, Mumaileyh, Mumlanmak, Mumlaşmak, Mumlayıcı, Mumyalama, Mundarlık, Munsifane, Murdarlık, Musandıra, Musevilik, Muslihane, Musluksuz, Muştalama, Muştulama, Mutaassıp, Mutabakat, Mutallaka, Muteberan, Mutfağını, Mutlanmak, Mutluluğa, Mutsuzluk, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muvazaalı, Muzaheret, Muzmahill

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


muahharen : sonradan
muasırlık : çağdaşlık
muayeneci : araştıran
mubayenet : ayrılık
muganniye : ses sanatkarı, şarkıcı
mugayeret : uymazlık, aykırılık
muğlaklık : kilitli, kapalı
muhaberat : haberleşmeler
muhalefet : aykırılık, karşıtlık
muhallebi : süte, mahallebi
muhasamat : düşmanlık
muhassala : bileşke
muhayyile : düş gücü, hayal gücü, hayal gücü, imgelem
muhbirlik : ihbarcılık
muhtaçlık : malı, ihtiyaç
muhtevalı : içerikli
mukaddema : önce, evvelce, eskiden
mukaddeme : mukaddime, önsöz
mukaddime : başlangıç, mukaddeme, ön söz
mukarenet : yaklaşma, kavuşma, bitişme, yakınlık, uygunluk
mukattaât : kısaltmalar
mukavemet : dayanma, direnme, direniş, dayanırlık, direnç, dayanç, dirence, kuvvet
munsifane : insafla
musandıra : yüklük
muştulama : müjdeleme

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


muhasebat :

TDK:
isim Hesap işleri

muhassala :
TDK:
1. isim Elde edilen sonuç
2. fizik Bileşke

mukaddema :
TDK:
zarf Önce, evvelce, eskiden

MU ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Muratpaşa (Antalya)
Musabeyli (Kilis)

Kelime Bulma Motoru