MU ile biten kelimeler

Sonunda MU harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kimyadoğrulumu

10 Harfli Kelimeler

Yapmıyormu

9 Harfli Kelimeler

Bağbozumu, Kuşlokumu, Moloylumu

7 Harfli Kelimeler

Balmumu, Tecemmu, Toplumu

6 Harfli Kelimeler

Doğumu, Durumu, Tutumu

5 Harfli Kelimeler

Mecmu, Tormu

4 Harfli Kelimeler

Kamu, Tamu

3 Harfli Kelimeler

Umu

2 Harfli Kelimeler

Mu

Bazı MU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kamu :

TDK:
1. isim Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü
2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme
"Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş." - H. Taner
3. sıfat Hep, bütün
"Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize" - Yunus Emre

umu :
TDK:
isim Umut, istek, arzu

MU ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bağbozumu Şarkıları - Yazar: Şükrü Erbaş
İnsanlık Durumu - Yazar: Andre Malraux
Ağıt Toplumu - Yazar: Adnan Binyazar
Bağbozumu Şarkıları Odağında Şükrü Erbaş Şiiri - Yazar: Mustafa Koç
İstafiller Oldu mu - Yazar: Celal Özcan
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 8 - Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi - Yazar: Kolektif
Ah Mana Mu - Yazar: Handan Gökçek
Aynada Gün Doğumu - Yazar: Sedat Umran
İlişki Durumu : Karmaşık - Yazar: Rachel Gibson

MU ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 117: Onların, bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu bir rüzgârın durumu gibidir. Onlara Allah zulmetmedi; fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.
HAŞR - 15: (Onların durumu) kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlara acıklı bir azap vardır.
MUHAMMED - 15: Müttakîlere vâdolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?.

Kelime Bulma Motoru