U ile başlayan 15 harfli kelimeler

Başında U harfi bulunan 15 harfli 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ufunetlendirmek, Ulusallaştırmak, Uygulayımcıerki, Uzaklaştırılmak, Uzaklaştırılmış

Bazı U ile başlayan 15 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ufunetlendirmek :

TDK:
1. -i İrinlenmesine neden olmak
2. nsz Düzenini bozmak, illetli hâle getirmek
"Nanıaziz! Mide şişiriyorsun, beslemiyorsun, bağırsak ufunetlendiriyorsun." - H. R. Gürpınar

ulusallaştırmak :
TDK:
-i Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek

uzaklaştırılmak :
TDK:
1. -den Uzaklaşması sağlanmak
2. Görevden alınmasını sağlamak

Kelime Bulma Motoru