U ile biten 2 harfli kelimeler

Sonunda U harfi bulunan 2 harfli 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

2 Harfli Kelimeler

Bu, Hu, Mu, Su, Şu, Yu

Bazı U ile biten 2 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bu :

TDK:
1. sıfat Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz
"Hiçbiri bu çocukların eline su dökemez." - A. Ümit
2. zamir En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz
"Oysa bizi bekleyen yaşam bu değildi." - R. Mağden

hu :
TDK:
1. ünlem "Neredesin, bana bak" anlamlarında, genellikle kadınlar tarafından kullanılan bir seslenme sözü
2. Dervişler arasında kullanılan bir seslenme sözü

su :
TDK:
şu

Kelime Bulma Motoru