YU ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında YU harfleri bulunan ve K ile biten 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yuvarlaklaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Yuvarlaklaşmak

13 Harfli Kelimeler

Yumuşaklaşmak, Yurtlandırmak, Yusyuvarlacık

12 Harfli Kelimeler

Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yurtseverlik, Yuvarlanarak

11 Harfli Kelimeler

Yudumlanmak, Yumaklanmak, Yumruklamak, Yumrulanmak, Yumuklaşmak, Yumurtlamak, Yusyuvarlak, Yutturulmak, Yuvarlaklık, Yuvarlanmak, Yuvarlatmak

10 Harfli Kelimeler

Yudumlamak, Yufkacılık, Yuhalanmak, Yumaklamak, Yumurtacık, Yumurtalık, Yumuşaklık, Yumuşatmak, Yurtlanmak, Yurttaşlık, Yuvalanmak, Yuvarlacık, Yuvarlamak, Yuvgulamak

9 Harfli Kelimeler

Yuğrulmak, Yuhalamak, Yumdurmak, Yumuşacık, Yumuşamak, Yurtsamak, Yutkunmak, Yutturmak, Yutularak, Yuvalamak

8 Harfli Kelimeler

Yudumluk, Yufkalık, Yuğlamak, Yumrucuk, Yumruluk, Yumulmak, Yumurcak, Yusufçuk, Yutulmak, Yuvarlak

7 Harfli Kelimeler

Yumuşak, Yurtlak, Yurtluk

6 Harfli Kelimeler

Yummak, Yumruk, Yunmak, Yutluk, Yutmak

5 Harfli Kelimeler

Yuluk, Yumak, Yumuk, Yunak, Yutak, Yuvak

Bazı YU ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yuğlamak : dövmek
yuğrulmak : yoğurmak
yumak : yıkamak, yuvarlak
yumruk : baskı, dövüş, sumsuk, yumuş, zumzuruh
yumruklamak : sumsuklamak
yumrulanmak : yumrulanma
yumuk : tombul, gül, goncagül, cumuk, yumulu, yumuş
yumulmak : kapanmak, örtülmek, girişmek, saldırmak, atılmak, kısılmak
yumurtalık : mebiz
yumuşaklaşmak : yumuşamak
yumuşaklık : ılımlı, mülâyemet, güzellik, letafet, rahasa, sühulet, vıcık vıcıklık
yurtlanmak : tavattun etmek
yurtluk : malikâne
yurtseverlik : vatanperverlik
yusyuvarlacık : toparlacık
yutluk : kayıp, zarar
yutmak : katlanmak, inanmak, aldanmak, kanmak, iyice, hap etmek
yutturmak : inandırmak, aldatmak, kandırmak
yutularak : dâhilen
yuvak : yuvgu
yuvarlamak : tekerlemek

Bazı YU ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yumak :

TDK:
1. isim Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. şey
"Yün yumağı."
2. sıfat Yuvarlak biçimde sarılmış olan
"Bir yumak yün."

yumulmak :
TDK:
1. nsz Kapanmak, örtülmek
2. Kısılmak, örtülür gibi olmak
3. İki büklüm olmak
4. -e Kendini bir işe istekle vermek, girişmek, saldırmak, atılmak

yumuşamak :
TDK:
1. nsz Sertliği kalmamak, yumuşak duruma gelmek
2. Öfkesi, kızgınlığı, inadı geçmek
"Kurt Hoca şimdi yumuşamış, el pençe divan duruyordu." - Ö. Seyfettin

YU ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Yumurtalık (Adana)
Yunak (Konya)

YU ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yusufçuk Yusuf - Akçasazın Ağaları 2 - Yazar: Yaşar Kemal
Sencer İle Yusufçuk - Yazar: Faruk Duman

YU ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KASAS - 15: Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle döğüşür buldu. Kendi tarafından olanı, düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine, bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. (Bunun üzerine:) Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi.

Kelime Bulma Motoru