YU ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında YU harfleri bulunan ve K ile biten 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yuvarlaklaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Yuvarlaklaşmak

13 Harfli Kelimeler

Yumuşaklaşmak, Yurtlandırmak, Yusyuvarlacık

12 Harfli Kelimeler

Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yurtseverlik, Yuvarlanarak

11 Harfli Kelimeler

Yudumlanmak, Yumaklanmak, Yumruklamak, Yumrulanmak, Yumuklaşmak, Yumurtlamak, Yusyuvarlak, Yutturulmak, Yuvarlaklık, Yuvarlanmak, Yuvarlatmak

10 Harfli Kelimeler

Yudumlamak, Yufkacılık, Yuhalanmak, Yumaklamak, Yumurtacık, Yumurtalık, Yumuşaklık, Yumuşatmak, Yurtlanmak, Yurttaşlık, Yuvalanmak, Yuvarlacık, Yuvarlamak, Yuvgulamak

9 Harfli Kelimeler

Yuğrulmak, Yuhalamak, Yumdurmak, Yumuşacık, Yumuşamak, Yurtsamak, Yutkunmak, Yutturmak, Yutularak, Yuvalamak

8 Harfli Kelimeler

Yudumluk, Yufkalık, Yuğlamak, Yumrucuk, Yumruluk, Yumulmak, Yumurcak, Yusufçuk, Yutulmak, Yuvarlak

7 Harfli Kelimeler

Yumuşak, Yurtlak, Yurtluk

6 Harfli Kelimeler

Yummak, Yumruk, Yunmak, Yutluk, Yutmak

5 Harfli Kelimeler

Yuluk, Yumak, Yumuk, Yunak, Yutak, Yuvak

Bazı YU ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yufkalık : az, sığlık
yuğrulmak : yoğurmak
yumruk : baskı, dövüş, sumsuk, yumuş, zumzuruh
yumruklaşmak : yumruk yumruğa gelmek
yumrulanmak : yumrulanma
yumuk : tombul, gül, goncagül, cumuk, yumulu, yumuş
yumulmak : kapanmak, örtülmek, girişmek, saldırmak, atılmak, kısılmak
yumurtalık : mebiz
yumurtlamak : tavuk, bezirlemek, yuva
yumuşacık : gevrecik
yumuşak : ılıman, kaba, hırçın, uysal, okşayıcı, tatlı, hoş, sessiz, hafif, arap sabunu, armut, dişi, ergün, eslek, et toprak, filik, grafit, güler yüz, halim selim, jelibon, kaymak taşı, kediayağı, lâpa gibi

Bazı YU ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yumdurmak :

TDK:
-i Yummasını sağlamak

yumuşamak :
TDK:
1. nsz Sertliği kalmamak, yumuşak duruma gelmek
2. Öfkesi, kızgınlığı, inadı geçmek
"Kurt Hoca şimdi yumuşamış, el pençe divan duruyordu." - Ö. Seyfettin

yumuşatmak :
TDK:
1. -i Sertliğini gidermek, yumuşak duruma getirmek
2. Kabalığını, katılığını, sertliğini veya acımasızlığını ortadan kaldıracak duruma getirmek
"Karşıma geçip beni yumuşatınca razı olup susuyordum." - S. M. Alus

YU ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Yumurtalık (Adana)
Yunak (Konya)

YU ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yumuşak Makine - Yazar: William S....
Yumuşak G - Yazar: İmge Albayrak

Kelime Bulma Motoru