K ile başlayan YU ile biten kelimeler

Başında K harfi bulunan ve YU ile biten 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Kapısuyu

7 Harfli Kelimeler

Kamuoyu, Kopkoyu

6 Harfli Kelimeler

Konuyu

4 Harfli Kelimeler

Koyu, Kuyu

Bazı K ile başlayan YU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kopkoyu :

TDK:
sıfat Çok koyu
"Otlar kopkoyu, İstanbul kızlarının yeşil gözleri gibi derin bir renk almışlardı." - S. F. Abasıyanık

koyu :
TDK:
1. sıfat Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
"Koyu pekmez. Koyu süt."
2. Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı
"Oturduğu yerden Boğaziçi nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu." - H. E. Adıvar
3. bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi
4. Aşırı (davranış, düşünce vb.)
"Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış." - A. Ş. Hisar
5. Derin, hararetli
"Koyu bir sohbet."

kuyu :
TDK:
1. isim Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
"Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu." - H. Taner
2. Toprağa kazılan derince çukur
"Kireç kuyusu."
3. İçinden çıkılamayan durum veya yer
4. madencilik Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu

Kelime Bulma Motoru