O ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 5 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Abaşo, Aciyo, Amigo, Anglo, Anuko, Apiko, Baldo, Banço, Bando, Banko, Banyo, Bardo, Basso, Biblo, Bordo, Bravo, Çello, Çinko, Denyo, Disko, Falso, Fisto, Folyo, Frigo, Gabro, Getto, Grado, Guano, Gusto, Hırbo, Kablo, Kadro, Kakao, Kanto, Kargo, Kasko, Kongo, Korno, Kriko, Lango, Largo, Lento, Limbo, Makro, Mambo, Mango, Manto, Metro, Mikro, Morto, Nemfo, Palto, Porno, Porto, Punto, Radyo, Rambo, Rodeo, Rosto, Salto, Salvo, Sirmo, Sirto, Steno, Stilo, Şaryo, Şinto, Şişko, Tablo, Tango, Tempo, Tokyo, Trafo, Triko, Triyo, Turbo, Turno, Video, Voyvo, Zango

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abaşo : alt, alttaki, aşağı
apiko : geminin, hazır, tetik, süslü, şık
banyo : hamam, yıkama, yıkanma, yunak, yapılarda, bordür, cağ, ıslak zemin, oda, pis su
biblo : süslük
çinko : 37, alfenit, alman gümüşü, krank, oyma baskı, tutya, zn
denyo : dengesiz, delibozuk
disko : diskotek
grado : derece
kablo : ileteç, halat ve kablo ekleyicisi, kelepçe
kadro : takım, yer
kongo : sanayi elması
kriko : kaldırıcı
lango : dökümhanede
lento : boyunduruk, ağır
limbo : ırmaklarda
makro : yakınlaştırma
mango : etli, hint kirazı
metro : metre, metropoliten, yer altı treni
mikro : küçük, çapsız
morto : ölü

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kadro :

TDK:
1. isim Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
"Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez." - F. R. Atay
2. Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge
3. Bu çizelgedeki yer
"Sekizinci topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylı idi." - F. R. Atay
4. Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm
5. Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip

mambo :
TDK:
1. isim Haiti kökenli, rumba ve çaçaya benzeyen bir dans
2. Bu dansın müziği

O ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Hazro (Diyarbakır)
Varto (Muş)
Tillo (Siirt)

O ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cüneyd Orhon Anlatıyor: Radyo Günlerim - Yazar: Bülent Aksoy
Ter ve Tempo - Yazar: Hülya Aktaş
Radyo Mektupları Görülmüştür - Yazar: Afrikalı Ali
Ter ve Tempo - Yazar: Hülya Aktaş
Die Reporterin - Radyo Söyleşileri - Yazar: Özkut Özkan
Radyo Bitti mi! - Yazar: Salih Uzuner
Die Reporterin - Radyo Söyleşileri - Yazar: Özkut Özkan

Kelime Bulma Motoru