ET ile başlayan kelimeler

Başında ET harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Etkinlik-durgunluk

16 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirme

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirici, Etkinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak

12 Harfli Kelimeler

Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme

11 Harfli Kelimeler

Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik

10 Harfli Kelimeler

Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etiketlik, Etiketsiz, Etilalkol, Etimoloji, Etiyoloji, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Etkileyen, Etkililik, Etkinliği, Etnolojik, Etraflıca

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Etenesiz, Eterleme, Etiketçi, Etiketli, Etimolog, Etioloji, Etiyopya, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etkisini, Etlenmek, Etnograf, Etnoloji, Etokrasi, Ettirgen, Ettirmek

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Eteneli, Etibank, Etkiler, Etkimek, Etkinci, Etkisiz, Etlenme, Etnolog, Etraflı, Ettirme, Etyaran, Etyemez, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Etajer, Etalon, Etamin, Etanol, Etfali, Etıbba, Etiket, Etilen, Etingü, Etkili, Etkime, Etkisi, Etleri

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Etçil, Eteği, Etene, Etige, Etime, Etken, Etkin, Etleç, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etraf, Etsiz

4 Harfli Kelimeler

Etap, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etgü, Etik, Etil, Etiz, Etki, Etli, Etme, Etol, Etüt, Etüv

3 Harfli Kelimeler

Eti

2 Harfli Kelimeler

Et

Bazı ET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


et : insanlarda, ten, buğu kebabı, düğün çorbası, halk bilimi, ızgara, közlemek, özbek pilâvı, salamura, tabldot aşçısı, tavuk köftesi
etanol : alkol
etçi : kasap
etçil : et obur, kartal, pars, sırtlan
eten : etene
eter : lokman ruhu, lokmanruhu
etfali : uşaklar
etgü : ıyi, iyilik, etki, şiddet
eti : hitit, arık, keçi, kocabaş, koyun, semiz, zayıf
etibank : bank
etige : öğretmen, mürebbiye
etik : ahlâkî, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, töre bilimi
etimoloji : köken bilimi
etiyopyalı : habeş, habeşî
etiz : yüksek, ulu
etken : müessir, faktör, malûm, aktif, aktif fiil, amil

Bazı ET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etmek :

TDK:
1. nsz Bir işi yapmak
"Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu." - H. Taner
2. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak
"İyi ettiniz de geldiniz."
3. -i Bulmak, erişmek
"Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi." - R. H. Karay
4. -i, -den Birini bir şeyden yoksun bırakmak
5. Eşit değer kazanmak
"İki iki daha dört eder."
6. Herhangi bir değerde olmak
"Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu." - Ö. Seyfettin
7. Kötülükte bulunmak
"Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?" - S. F. Abasıyanık
8. -e Küçük veya büyük abdestini yapmak
"Çocuk altına etti."
9. Demek, söylemek
"Emrah eder düştüm dile / Bülbül figan eder güle" - Erzurumlu Emrah

etenesizler :
TDK:
isim, hayvan bilimi Etenesi bulunmayan basit yapılı memeli hayvanlar

etiketçilik :
TDK:
1. isim Etiketçinin yaptığı iş
2. Etiketçi olma durumu

ET ile başlayan İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Konuşmamızı Süsleyen Etkili ve Güzel Sözler - Yazar: Kolektif
Eti Ülkesinde Gözyaşı - Yazar: Barış Hürdoğan
Kadının Eti Erkeğin Serveti - Yazar: Ersoy Arslan

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HAC - 37: Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!  .

Kelime Bulma Motoru