ET ile başlayan kelimeler

Başında ET harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Etkinlik-durgunluk

16 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirme

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirici, Etkinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak

12 Harfli Kelimeler

Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme

11 Harfli Kelimeler

Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik

10 Harfli Kelimeler

Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etiketlik, Etiketsiz, Etilalkol, Etimoloji, Etiyoloji, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Etkileyen, Etkililik, Etkinliği, Etnolojik, Etraflıca

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Etenesiz, Eterleme, Etiketçi, Etiketli, Etimolog, Etioloji, Etiyopya, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etkisini, Etlenmek, Etnograf, Etnoloji, Etokrasi, Ettirgen, Ettirmek

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Eteneli, Etibank, Etkiler, Etkimek, Etkinci, Etkisiz, Etlenme, Etnolog, Etraflı, Ettirme, Etyaran, Etyemez, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Etajer, Etalon, Etamin, Etanol, Etfali, Etıbba, Etiket, Etilen, Etingü, Etkili, Etkime, Etkisi, Etleri

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Etçil, Eteği, Etene, Etige, Etime, Etken, Etkin, Etleç, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etraf, Etsiz

4 Harfli Kelimeler

Etap, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etgü, Etik, Etil, Etiz, Etki, Etli, Etme, Etol, Etüt, Etüv

3 Harfli Kelimeler

Eti

2 Harfli Kelimeler

Et

Bazı ET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


etanol : alkol
etap : aşama, merhale, adım, evre
etek : çadır, dağ, tepe, eteklik, farbala, kemer, pürümbek, yerleri süpürmek
eten : etene
etgü : ıyi, iyilik, etki, şiddet
etige : öğretmen, mürebbiye
etik : ahlâkî, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, töre bilimi
etil : edil
etiyopyalı : habeş, habeşî
etiz : yüksek, ulu
etki : tesir, ağırlık, bulaşık, çağrışım, el, etgü, hasiyet, hüküm, intiba, yardım
etkilenmiş : müteessir
etkileşimli : interaktif
etkileyen : büyüleyici
etkililik : müessiriyet
etkime : tesir
etkinlemek : etkinleştirmek
etkinleştirici : aktifleştirici
etkinleştirmek : aktifleştirmek, etkinlemek
etkinliği : süngüsü düşük
etkinlik : çalışma

Bazı ET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etiketleme :

TDK:
isim Etiketlemek işi

etkisiz :
TDK:
sıfat Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr

etlenmek :
TDK:
nsz Şişmanlamak, semirmek
"Kısarak boylu, kara kuru Nadir Hanım ın yerinde şimdi şişman denilecek kadar etlenmiş bir hanım var." - M. Ş. Esendal

ET ile başlayan İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)

Kelime Bulma Motoru