GE ile biten kelimeler

Sonunda GE harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yeşilçekirge

10 Harfli Kelimeler

Değiştirge

9 Harfli Kelimeler

Sayıçizge

8 Harfli Kelimeler

Bildirge, Enallage, Gösterge

7 Harfli Kelimeler

Bitelge, Biterge, Çekelge, Çekerge, Çekinge, Çekirge, Çevirge, Çizelge, Çökelge, Dizelge, Düşelge, Düşerge, Geçinge, Genelge, Göçelge, Görünge, İşlenge, Sömürge, Süpürge, Yönerge, Yörünge

6 Harfli Kelimeler

Anenge, Delege, Elemge, İlinge, Ölüzge, Önerge, Ükelge

5 Harfli Kelimeler

Belge, Berge, Beyge, Bilge, Birge, Bödge, Bölge, Bürge, Çerge, Çizge, Denge, Dinge, Dizge, Düzge, Etige, Eyüge, Gauge, Gölge, Künge, Patge, Simge, Tenge, Yenge

4 Harfli Kelimeler

Bige, İmge, Müge, Örge, Özge, Üyge, Yige

3 Harfli Kelimeler

Ege, Öge, Üge

Bazı GE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anenge : tıpkısı
belge : vesika, fotoğraf, resim, doküman, belet, belgü, evrak, kıymetli evrak, şahadetname
berge : vergi, berke, kamçı, değnek
beyge : bike
bildirge : beyanname, doldurmak
bilge : bilgili, hakim, eriken, ertim, tela, tolmış, toluk, tuluk
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bödge : çağ, zaman
bölge : toprak, mıntıka, nahiye, ambar, bulug, havza, kesim, ortam, yer
bürge : kellik, bahşiş, hediye
çekerge : çekelge
çekinge : kaçınma, sakınca
çerge : otağ, çadır, çergi
çizge : grafik, çizenek

Bazı GE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


çevirge :

TDK:
isim, bilişim Bilgisayar verilerini telefon hattı vb. iletişim hatları üzerinden gönderen elektronik araç, modem

örge :
TDK:
isim Motif

yenge :
TDK:
1. isim Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
2. Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad
"Biz şimdi yenge ile bir Köroğlu bir Ayvaz." - R. N. Güntekin
3. ünlem Kadınlar için söylenen bir seslenme sözü
4. Düğünde geline kılavuzluk eden kadın

GE ile biten İlçe isimleri

Pütürge (Malatya)

GE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Üyge Taba - Eve Doğru - Yazar: M. Ayas İshaki

Kelime Bulma Motoru