GE ile biten kelimeler

Sonunda GE harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yeşilçekirge

10 Harfli Kelimeler

Değiştirge

9 Harfli Kelimeler

Sayıçizge

8 Harfli Kelimeler

Bildirge, Enallage, Gösterge

7 Harfli Kelimeler

Bitelge, Biterge, Çekelge, Çekerge, Çekinge, Çekirge, Çevirge, Çizelge, Çökelge, Dizelge, Düşelge, Düşerge, Geçinge, Genelge, Göçelge, Görünge, İşlenge, Sömürge, Süpürge, Yönerge, Yörünge

6 Harfli Kelimeler

Anenge, Delege, Elemge, İlinge, Ölüzge, Önerge, Ükelge

5 Harfli Kelimeler

Belge, Berge, Beyge, Bilge, Birge, Bödge, Bölge, Bürge, Çerge, Çizge, Denge, Dinge, Dizge, Düzge, Etige, Eyüge, Gauge, Gölge, Künge, Patge, Simge, Tenge, Yenge

4 Harfli Kelimeler

Bige, İmge, Müge, Örge, Özge, Üyge, Yige

3 Harfli Kelimeler

Ege, Öge, Üge

Bazı GE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anenge : tıpkısı
berge : vergi, berke, kamçı, değnek
beyge : bike
bige : bakire
bildirge : beyanname, doldurmak
bilge : bilgili, hakim, eriken, ertim, tela, tolmış, toluk, tuluk
birge : beraber, birlikte, biricik, berke
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bölge : toprak, mıntıka, nahiye, ambar, bulug, havza, kesim, ortam, yer
bürge : kellik, bahşiş, hediye
çekerge : çekelge
çekinge : kaçınma, sakınca
çökelge : bataklık, balçık
değiştirge : tadil teklifi
delege : elçi, murahhas, seçilmen
denge : ısıldevimbilimde, bağdaşma, muvazene, istikrar, toplumsal denge

Bazı GE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ege :

TDK:
eğe

elemge :
TDK:
isim Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için kullanılan ve bir eksen üzerinde dönen araç
"Bu rutubetli mahzenin loş serinliği içine elemgelerini kurmuşlar, iplik eğiriyorlar." - H. R. Gürpınar

genelge :
TDK:
isim Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
"İki gün sonra yönetici bir genelge yayımladı." - Ç. Altan

GE ile biten İlçe isimleri

Pütürge (Malatya)

GE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Müge Çiçeği - Yazar: Semih Çiftçi

Kelime Bulma Motoru