KO ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında KO harfleri bulunan ve R ile biten 56 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırmalar

13 Harfli Kelimeler

Konservatuvar

12 Harfli Kelimeler

Konservatuar, Koordinatlar

11 Harfli Kelimeler

Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar

10 Harfli Kelimeler

Komanditer, Kompostlar, Kompozitör, Konargöçer, Konjonktür, Konuksever, Konuşmalar, Kordalılar

9 Harfli Kelimeler

Komprador, Kompresör, Komütatör, Kondansör, Kondüktör, Konjektür, Konteyner, Konteynir, Kontrolör, Konvektör, Kopolimer

8 Harfli Kelimeler

Kolektör, Komondor, Kompüter, Konektör, Konkasör, Kontuvar, Konveyör

7 Harfli Kelimeler

Koaptör, Kocalar, Komiser, Komodor, Koridor, Koroner

6 Harfli Kelimeler

Koçkar, Koçlar, Kollar, Kondor, Konfor, Konkur, Konser, Kontör, Kontur, Korner, Koster

5 Harfli Kelimeler

Komar, Konur, Koyar

3 Harfli Kelimeler

Kor

Bazı KO ile başlayan R ile biten kelimelerin eş anlamlıları


koaptör : cebire
kocalar : ezvâc
koçlar : kibâş
kolaylaştırmalar : teshilat
kolektör : toplaç
kollar : füru
komondor : uzun, kalın, iri
kompostlar : organik gübre
kompozitör : besteci, bestekar
komprador : aracı
kompresör : sıkmaç, sıkaç, basaç
kompüter : bilgisayar
komütatör : anahtar, çevirici, çevirgeç, değiştireç, düğme, öndeç
kondansatör : yoğunlaç, yoğunlaştırıcı, meksefe
kondansör : yoğuşturucu
kondor : tepeli akbaba
kondüktör : iletken
konfor : gönence, kolaylık
konjektür : düşünme, çıkarım, aydınlatma
konjonktür : geçerli durum, toplu durum
konkur : yarış, yarışma
konservatör : tutucu, muhafazakâr
konservatuar : konservatuvar
konteyner : taşımalık
konteynir : kap
kontör : konuşumluk, kontörlük
kontrolör : denetçi, kontrol, kontrolcü
konuksever : misafirperver, mükrim

Bazı KO ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


komanditer :

TDK:
isim, ticaret Komandit şirkette ancak kendi koyduğu para kadar sorumlu olan ortak

komprador :
TDK:
1. isim Aracı
2. Çok zengin kimse
3. tarih Uzak Doğu ülkelerinde yabancı ortaklıklar hesabına iş sözleşmesi yapan yerli aracı

kondansatör :
TDK:
isim, fizik İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç, meksefe

KO ile başlayan R ile biten İlçe isimleri

Kovancılar (Elazığ)
Koyulhisar (Sivas)

KO ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Konuksever Aziz Julien Söylencesi - Yazar: Gustave Flaubert

KO ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 96: Müjdeci gelince, gömleği onun yüzüne koyar koymaz (Ya'kub)  görür oldu. Ben size: «Allah tarafından (vahiy ile)  sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim» demedim mi! dedi.

Kelime Bulma Motoru