S ile başlayan HA ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve HA ile biten 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Serlevha

6 Harfli Kelimeler

Safiha, Semiha, Suleha

5 Harfli Kelimeler

Safha, Sayha

4 Harfli Kelimeler

Saha

Bazı S ile başlayan HA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


safha :

TDK:
1. isim Evre
"Gündelik hayatın türlü safhalarına ait muhavereler ihtiva eden bu gibi eserler Türkçe için de öteden beri yazılagelmiştir." - F. İz
2. fizik Faz

safiha :
TDK:
isim İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha

saha :
TDK:
1. isim, spor Alan
"Futbol sahasının kenarında düşmanlarını seyrediyordu." - S. F. Abasıyanık
2. Takım oyunlarında karşılaşmaların yapıldığı yer

Kelime Bulma Motoru