S ile başlayan İT ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve İT ile biten 26 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Spermatozoit

8 Harfli Kelimeler

Sanskrit, Saprofit, Selüloit, Sinagrit, Sinüzoit, Statolit, Sülfamit

7 Harfli Kelimeler

Siderit, Sinarit, Sinüzit, Siyenit

6 Harfli Kelimeler

Sistit, Sülfit, Sürgit

5 Harfli Kelimeler

Sabit, Sakit, Samit, Senit, Seyit, Simit, Siyit, Sorit

4 Harfli Kelimeler

Sait, Süit

3 Harfli Kelimeler

Sit

Bazı S ile başlayan İT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


seyit :

TDK:
1. isim Bir topluluğun ileri gelen kişisi
2. Hz. Muhammed in soyundan olan kimse

siderit :
TDK:
1. isim, gök bilimi İçinde yalnız demir ve nikel bulunan gök taşı
2. jeoloji Sideroz

siyenit :
TDK:
isim, jeoloji Kuvarssız granit, ortoklaz, mika, hornblentten oluşan platonik kayaç

S ile başlayan İT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hassan B. Sabit (r.a.) Hayatı ve Sanatı - Yazar: Hasan Taşdelen
Sabit ve Değişken - Yazar: Ebubekir Eroğlu
Bir Meşrutiyet Aydını Nüzhet Sabit Hayatı - Kişiliği - Fikirleri - Yazar: Cüneyd Okay
Bir Simit Parası - Yazar: Latif Batı

S ile başlayan İT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FUSSİLET - 10: O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.
SEBE - 13: Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar (geniş) leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır!.
ALİ İMRAN - 147: Onların sözleri, sadece şöyle demekten ibaretti: Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!.

Kelime Bulma Motoru