S ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve ME ile biten 246 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Simetrikleştirme

15 Harfli Kelimeler

Sevimlileştirme, Sömürgeleştirme

14 Harfli Kelimeler

Sanayileştirme, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Structuralisme, Süblimleştirme

13 Harfli Kelimeler

Sabitleştirme, Sakinleştirme, Santrifüjleme, Sevimsizleşme, Silikleştirme, Simultanéisme, Sinirlendirme, Sivilleştirme, Sivrileştirme, Sürüklendirme

12 Harfli Kelimeler

Sadeleştirme, Sahileştirme, Serserileşme, Sertleştirme, Sevimlileşme, Sömürgeleşme, Süreğenleşme, Süründürülme

11 Harfli Kelimeler

Salıverilme, Samimileşme, Sanayileşme, Sansürlenme, Seçkinleşme, Selametleme, Sembolleşme, Serbestleme, Serpiştirme, Sersemletme, Seslendirme, Sessizleşme, Seyahatname, Seyrekleşme, Seyreltilme, Silkindirme, Silsilename, Sislendirme, Sistemleşme, Sistireleme, Siyanürleme, Siyasetname, Sosyalleşme, Sözlendirme, Sterilleşme, Süblimleşme, Sümsükleşme, Süngerleşme, Sürtükleşme, Sürtüştürme, Süslendirme, Sütlendirme, Süzgünleşme

10 Harfli Kelimeler

Sabitleşme, Sabreyleme, Sahnelenme, Sakinleşme, Sansürleme, Sebeplenme, Semerlenme, Semizlenme, Semizleşme, Sepetlenme, Sergilenme, Serinlenme, Serinleşme, Serinletme, Sersemleme, Sevindirme, Seyredilme, Seyreyleme, Sezindirme, Sihirlenme, Sildirilme, Silikleşme, Silkelenme, Simgeleşme, Sindirilme, Sineklenme, Sinirlenme, Sinsileşme, Siperlenme, Sirkelenme, Sirkeleşme, Sivilleşme, Sivrileşme, Söndürülme, Sövüştürme, Söylemseme, Söylenilme, Streslenme, Süflileşme, Sülfitleme, Sülfürleme, Süngülenme, Süngüleşme, Sünnetleme, Sürgülenme, Sürmelenme, Sürüklenme, Sürükletme, Süründürme, Süzgeçleme

9 Harfli Kelimeler

Sadeleşme, Sahileşme, Sahneleme, Sakinleme, Salıverme, Semeleşme, Semerleme, Semizleme, Sendeleme, Sepetleme, Sepilenme, Sergileme, Serinleme, Serpeleme, Serptirme, Sertlenme, Sertleşme, Seyreltme, Sezinleme, Sikkeleme, Sildirtme, Silkeleme, Silktirme, Simgeleme, Sinirleme, Sivriltme, Sömürülme, Sönümleme, Süngüleme, Süpürülme, Sürçtürme, Süregelme, Sürgüleme, Sürmeleme, Sürükleme, Sürünceme

8 Harfli Kelimeler

Sabretme, Seçtirme, Seğirtme, Sekileme, Sektirme, Semirtme, Sepeleme, Sepileme, Serdetme, Serdirme, Serpilme, Serpinme, Sertelme, Setretme, Sevdirme, Seyirtme, Seyrelme, Seyretme, Sezdirme, Sırretme, Siftinme, Sildirme, Silkinme, Sindirme, Sislenme, Sivrilme, Sobeleme, Söğdürme, Söktürme, Söndürme, Sövdürme, Söylenme, Söyleşme, Söyletme, Sözleşme, Sümkürme, Sündürme, Süpürtme, Sürdürme, Sürtülme, Sürtünme, Sürtüşme, Süslenme, Süsletme, Sütlenme, Süzdürme

7 Harfli Kelimeler

Salname, Seçilme, Seğirme, Seğreme, Seğrime, Semirme, Serilme, Sesleme, Sevilme, Sevinme, Sevişme, Sezilme, Sezinme, Silinme, Söğülme, Söğürme, Söğüşme, Sökülme, Sölpüme, Sömürme, Sövülme, Sövüşme, Söyleme, Süblime, Südreme, Süpürme, Sürülme, Sürütme, Süsleme, Süzülme

6 Harfli Kelimeler

Serpme, Silkme, Sürçme, Sürtme, Sürüme

5 Harfli Kelimeler

Sadme, Seçme, Sekme, Serme, Sevme, Sezme, Silme, Sinme, Siyme, Söğme, Sökme, Sönme, Sövme, Sünme, Sürme, Süsme, Süzme

4 Harfli Kelimeler

Seme

Bazı S ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


salname : yıllık
seme : sersem, ahmak, alık
sevinme : ferah, memnuniyet
sevme : meyil, teveccüh
seyrekleştirme : seyreltme
sosyalleşme : toplumsallaşma
sosyalleştirme : toplumsallaştırma
söğüşme : sövüşme
sövdürme : söğdürme
söyleşme : yârenlik
sözleşme : bağıt, akit, mukavele, kontrat, mukavelename, ahit, akdetmek, kavil, kavlükarar, kesene, madde, misak, mürekkebi kurumadan bozmak, peyman
structuralisme : kuruluşçuluk
sürme : sürgü, is, rastık, devam, nefiy, temadi, tutya
sürtüşme : anlaşmazlık, uyuşmazlık
süslenme : tuvalet

Bazı S ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sabitleşme :

TDK:
isim Sabitleşmek işi

süsleme :
TDK:
1. isim Süslemek işi, bezeme, donama, tezyin
2. Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı
3. Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb

Kelime Bulma Motoru