S ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda S harfi bulunan 8 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Albatros, Ambiyans, Ambulans, Apteriks, Asbestos, Ekselans, Falyanos, Göşteris, Hakşinas, Kerteles, Kesenkes, Kesinkes, Klitoris, Kompleks, Koncolos, Konsolos, Kontrbas, Likeness, Martolos, Menderes, Menisküs, Menüsküs, Merlanos, Mıknatıs, Minüsküs, Morityus, Muhaddis, Muhammes, Muhassas, Muhtelis, Muhteris, Mukaddes, Mukavves, Muktebes, Murahhas, Muşahhas, Müderris, Mühendis, Mülahhas, Mülevves, Münderis, Müseddes, Müselles, Müşahhas, Müvesvis, Ortodoks, Pankreas, Paradoks, Pasiyans, Piskopos, Redevans, Referans, Reverans, Rezidans, Rezonans, Rönesans, Semiosis, Simpleks, Sokrates, Şebiarus, Tabasbus, Tahassüs, Takallus, Takallüs, Tecessüs, Tekavvüs, Tekeymüs, Temellus, Teneffüs, Teşebbüs, Tıknefes, Tolerans, Tripleks, Tubeless, Vasistas, Vikontes, Vitellüs, Yanulmas, Yerünmes, Zamkinos, Zartalos, Zülfaris

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ambiyans : hava
ambulans : ambülans
apteriks : kivi
asbestos : yanmaz
göşteris : caka
hakşinas : haktanır
kompleks : karmaşık, karmaşa, karmaşıklık, kuruluşlar bütünü, tesisler bütünü
konsolos : şehbender
kontrbas : kontrbasçı
likeness : özdeşme
martolos : martaloz
menisküs : menüsküs
menüsküs : menisk, menisküs
minüsküs : menisk
muhammes : beşli, beşgen, kalenderi
muhtelis : çalan
muktebes : aktarılmış, alıntılanmış
muşahhas : somut
mühendis : köprü, kimya, biyoloji, elektrik, otomobil, motor, ölçmen
mülevves : kirli, pis, karışık, düzensiz
münderis : silinmiş
müseddes : altıgen
müselles : üçgen, üçlü
müşahhas : somut, konkre, konkret
ortodoks : uygulayan
paradoks : çatışkı, yanıltmaç, aykırıkanı
reverans : yükünük
rezonans : seselim

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


muhaddis :

TDK:
isim Hadis bilimiyle uğraşan kimse

müvesvis :
TDK:
sıfat İşkilli, kuruntulu, vesveseli

rezidans :
TDK:
1. isim Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalarına ayrılan konut
2. Saray konut

S ile biten 8 harfli İlçe isimleri

Menderes (İzmir)
Marmaris (Muğla)
19 Mayıs (Samsun)

S ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Menderes Irmağın Gölgesi - Yazar: Üstün Dökmen
Arkadaşım Menderes - Yazar: Samet Ağaoğlu
Müderris Babanzade Ahmet Naim - Yazar: Muallim Mehmed...

Kelime Bulma Motoru