S ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda S harfi bulunan 8 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Albatros, Ambiyans, Ambulans, Apteriks, Asbestos, Ekselans, Falyanos, Göşteris, Hakşinas, Kerteles, Kesenkes, Kesinkes, Klitoris, Kompleks, Koncolos, Konsolos, Kontrbas, Likeness, Martolos, Menderes, Menisküs, Menüsküs, Merlanos, Mıknatıs, Minüsküs, Morityus, Muhaddis, Muhammes, Muhassas, Muhtelis, Muhteris, Mukaddes, Mukavves, Muktebes, Murahhas, Muşahhas, Müderris, Mühendis, Mülahhas, Mülevves, Münderis, Müseddes, Müselles, Müşahhas, Müvesvis, Ortodoks, Pankreas, Paradoks, Pasiyans, Piskopos, Redevans, Referans, Reverans, Rezidans, Rezonans, Rönesans, Semiosis, Simpleks, Sokrates, Şebiarus, Tabasbus, Tahassüs, Takallus, Takallüs, Tecessüs, Tekavvüs, Tekeymüs, Temellus, Teneffüs, Teşebbüs, Tıknefes, Tolerans, Tripleks, Tubeless, Vasistas, Vikontes, Vitellüs, Yanulmas, Yerünmes, Zamkinos, Zartalos, Zülfaris

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ambiyans : hava
ambulans : ambülans
göşteris : caka
hakşinas : haktanır
kesenkes : kesinlikle
kompleks : karmaşık, karmaşa, karmaşıklık, kuruluşlar bütünü, tesisler bütünü
konsolos : şehbender
kontrbas : kontrbasçı
menüsküs : menisk, menisküs
mıknatıs : çekiciliği, demir, nikel, demirkapan
minüsküs : menisk
morityus : mauritius
muhtelis : çalan
muhteris : hırslı
mukaddes : kutsal, erman, pak
mukavves : kavisli, eğri, eğmeçli
muktebes : aktarılmış, alıntılanmış
muşahhas : somut
mülahhas : kısaltılmış
müseddes : altıgen
müvesvis : işkilli, kuruntulu, vesveseli, kuruntucu
ortodoks : uygulayan
paradoks : çatışkı, yanıltmaç, aykırıkanı
referans : tavsiye, başvuru, tavsiye mektubu, yendün
reverans : yükünük
rezonans : seselim, tannanlık, yankılaşım
simpleks : yalınca

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


apteriks :

TDK:
isim, hayvan bilimi Kivi (I)

klitoris :
TDK:
isim, anatomi Bızır

kompleks :
TDK:
1. sıfat Karmaşık
"Heveskârlar için hece ve aruz bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu." - S. Birsel
2. Vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik
3. kimya Karmaşık
4. isim Karmaşıklık, karmaşa
5. isim Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü, kuruluşlar bütünü
"Çinko kompleksi."
6. isim, ruh bilimi Karmaşa
"Esma gibi şahsiyet sahibi bir genç kızı kompleks sahibi etmişlerdi." - A. Kulin

S ile biten 8 harfli İlçe isimleri

Menderes (İzmir)
Marmaris (Muğla)
19 Mayıs (Samsun)

S ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yoldaki Mühendis - Yazar: Abdullah Galib...
Mühendis ve Hayat - Yazar: Yusuf Tosun
Fahamettin Akıngüç - Kendini Eğitime Adamış Bir Mühendis - Yazar: Kolektif
Kızıl Yıldızı 2 - Mühendis Menni - Yazar: Aleksandr Bogdanov

Kelime Bulma Motoru