SA ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında SA harfleri bulunan 5 harfli 170 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Sabah, Saban, Sabık, Sabın, Sabır, Sabih, Sabit, Sabuh, Sabuk, Sabun, Sabur, Saçak, Saçan, Saçık, Saçış, Saçlı, Saçma, Saçta, Sadak, Sadet, Sadık, Sadik, Sadir, Sadme, Sadun, Safça, Safer, Safha, Safir, Safra, Sagak, Sagar, Sağcı, Sağım, Sağın, Sağır, Sağir, Sağma, Sağrı, Sahaf, Sahan, Sahel, Sahih, Sahil, Sahip, Sahne, Sahra, Sahre, Sahte, Sahur, Saika, Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı, Salah, Salak, Salam, Salaş, Salat, Salcı, Salça, Salep, Salgı, Salık, Salih, Salik, Salim, Salip, Salkı, Sallı, Salma, Salon, Saloz, Salpa, Salta, Salto, Salur, Salvo, Salya, Saman, Samba, Samit, Samsa, Samur, Samut, Sanal, Sanar, Sanat, Sancı, Sanem, Sangı, Sanık, Sania, Sanki, Sanlı, Sanma, Sanrı, Santi, Sapak, Sapan, Sapık, Sapış, Sapkı, Saplı, Sapma, Saraç, Sarak, Saran, Sarat, Saray, Sargı, Sarık, Sarım, Sarış, Sarig, Sarik, Sarma, Sarpa, Sarpi, Saruç, Satan, Saten, Sathi, Satıh, Satım, Satın, Satır, Satış, Satir, Satma, Sauna, Savak, Savan, Savaş, Savat, Savca, Savcı, Savla, Savma, Savti, Savul, Sayaç, Sayal, Sayar, Sayfa, Saygı, Sayha, Sayıl, Sayım, Sayın, Sayış, Sayıt, Sayma, Sayrı, Sayru, Sazak, Sazan, Sazcı, Sazlı

Bazı SA ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


sabah : gündüzün, sabahleyin, subh
saban : akos, çift sürmek, çizgen
sabın : sabun
saçık : saçılmış, serpilmiş
sadik : sadist
sadme : çarpışma, tokuşma, vurma, sarsıntı
safer : sefer
safha : evre, faz, mertebe
sağın : sahih
sahel : sahel kuşağı
sahip : iye, ıs, malik, ehil, koruyan, ege, eke, hâce, ıssı, mevlâ
sahne : oyun, görüntü, oyunluk, görünüm, mesreh, noktalama, orta oyunu, oyuncu
saika : yıldırım, sebep
sakaf : çatı, dam
sakim : bozuk, yanlış, eksik
sakit : susmuş, sessiz
salâh : düzelme, iyileşme, iyilik

Bazı SA ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


sağrı :

TDK:
isim, anatomi Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
"Ben, yelesi yelde dalgalanan, sağrısı köpüklü kır atıma bineceğim." - N. Hikmet

sakil :
TDK:
1. sıfat Ağır
2. Sıkıntı veren, sıkıntılı
3. Çirkin, kaba, uyumsuz
4. isim, müzik Türk müziğinde bir usul

sanat :
TDK:
1. isim Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
"Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi." - T. Buğra
2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
"İtiraf edelim ki dünkü halkımız henüz sanata karşı hazırlıklı olmadığı için çok büyük müşkülata maruz kalıyordu." - A. H. Çelebi
3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık
"Konuşma sanatı."
4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü
"Askerlik sanatı."
5. Zanaat

SA ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Sarız (Kayseri)
Savur (Mardin)
Sason (Batman)

SA ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sakın Şaşırma - Yazar: Orhan Veli
Sakın Hata Yapma - Yazar: Jane Casey
Yüreğini Haramdan Sakın - Yazar: Merve Özcan
Gözlerini Haramdan Sakın - Yazar: Merve Özcan
Sakın Kımıldama - Yazar: Margaret...
Sakın Aldanma, İnanma, Kanma - Yazar: Refik Halit Karay
Salon Köşelerinde - Yazar: Safveti Ziya
Suçlu Bulma Sakın Kendini - Yazar: Ulaş Asan

SA ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TUR - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
KAMER - 53: Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır.

Kelime Bulma Motoru