Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabzab : men\'etmek, hastalık
zafran : safran
zambak : zambakgillerden, zanbak, lilyana, soğan, top zambak
zambur : kambur zambur
zanbak : zambak
zangaç : topal
zaping : geçgeç
zarflı : mazruf
zarurî : zorunlu, mecburî, gerekli
zatlar : zevat
zatüre : zatürre
zaviye : köşe, anlayış, görüş, açı
zâviye : bucak
zeamet : tımar, pervane
zeba­n : dil, lisan, lügat, lehçe
zekice : gözleri fıldır fıldır etmek
zembil : kazevi
zemzem : zemzem suyu
zencir : zincir
zevkli : beğenilen, beğenili, leziz, lezzetli
zevrak : kayık
zeyrek : anlayışlı, uyanık, zeki, erâbet
zıbıdı : çelimsiz
zıkkım : zehir, ağı
zılgıt : azarlama, korkutma, çıkışma, gözdağı, çıkık

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zanaat :

TDK:
1. isim İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
"Hiçbir vatandaşa benim zanaatı tavsiye etmem." - N. Hikmet
2. El ustalığı isteyen işler

zıbıdı :
TDK:
zibidi

zırlak :
TDK:
sıfat Sürekli zırlayan

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zifiri Yeşil - Yazar: Kamil Remzi Cin
Kum ve Zakkum - Yazar: Necmi Gürsakal
Zifiri Aydınlık - Yazar: Aşkın Zengin Akkuş
Zifiri Karanlık, Yıldızsız Gece - Yazar: Stephen King

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 60: De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.
RAD - 8: Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir.

Kelime Bulma Motoru