Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabitan : subaylar, zabitler
zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zadelik : zadegî
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zağlama : kılağılama
zahiren : görünüşte
zamanla : giderek
zappino : geçgeç
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zekâvet : zeyreklik, zekâ
zeminde : konuda
zendost : zampara, kadıncıl
zerafet : zariflik, incelik, bosum
zerdeva : ağaç sansarı
zevahir : görünüm, dışyüz, görünür, görünüş
zevdeli : sevdalı, aşık
zeveban : erime, ergime
zıravut : kocaman
zırdeli : çılgın
zırıltı : geçimsizlik
zırtlak : yavan, tatsız
zihayat : canlı, neşeli

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zalimce :

TDK:
1. sıfat Acımasız
"Sokakları dolduran sayılmaz şapkaların zalimce, kurnaz ve namussuz gölgelerinde sararmış solmuş." - Ö. Seyfettin
2. zarf (zali mce) Acımasızca
"Uyarılarını, dikenleriyle yırtmak biçiminde zalimce yaparlar." - A. Kutlu

zedesiz :
TDK:
sıfat Zedelenmemiş

zeveban :
TDK:
isim Ergime

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret - Yazar: Aldous Huxley
Karanlık Zeminde Pembe Noktalar - Yazar: Osman Aysu

Kelime Bulma Motoru