Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabitan : subaylar, zabitler
zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zahiren : görünüşte
zamanla : giderek
zampara : çapkın, abu, kadıncıl, zendost
zaparta : saparta
zarılık : feryat, figan
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zatürre : sancı, batar, zatüre
zehirli : ağulu, ağılı, su baldıranı
zekasal : zekâi
zekâvet : zeyreklik, zekâ
zelzele : deprem
zemheri : kara kış
zeminde : konuda
zendost : zampara, kadıncıl
zerafet : zariflik, incelik, bosum
zerdeva : ağaç sansarı
zevdeli : sevdalı, aşık
zeveban : erime, ergime
zıravut : kocaman
zırıltı : geçimsizlik
zırtlak : yavan

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zahiren :

TDK:
zarf Görünüşte
"Zahiren ufak, ehemmiyetsiz, değersiz bir sebepten dolayı iki sevgili arasında bir nazlaşma kavgası." - H. C. Yalçın

zırlama :
TDK:
isim Zırlamak işi

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 256: Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.

Kelime Bulma Motoru