Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zadelik : zadegî
zahirde : görünüşte
zalimce : acımasızca, zalimane
zamanla : giderek
zaparta : saparta
zappino : geçgeç
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zargana : uskumrumsugillerden, uzun
zarılık : feryat, figan
zekâvet : zeyreklik, zekâ
zelzele : deprem
zemheri : kara kış
zerafet : zariflik, incelik, bosum
zerdeva : ağaç sansarı
zevahir : görünüm, dışyüz, görünür, görünüş
zevdeli : sevdalı, aşık
zeveban : erime, ergime
zıravut : kocaman
zırdeli : çılgın
zırıltı : geçimsizlik
zırtlak : yavan, tatsız
zihince : zihnen
zihinli : zihnen
ziyadar : aydınlık, parlak, ziyalı, aydın
ziyafet : şölen, toy, maide, mürüvvet
ziyasız : ışıksız

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zavallı :

TDK:
1. sıfat Acınacak kadar kötü durumda bulunan
"Zavallı hekim kendisine zorla yutturulan afyonların tesiriyle yığıldığı yerden bir daha kalkamadı." - N. F. Kısakürek
2. Gücü bir şeye yetmeyen, âciz
"Bunu idrak etmekten o kadar zavallı ve biçareydi ki." - A. H. Tanpınar

zihince :
TDK:
zarf Zihin bakımından, zihnen

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Zavallı - Gerçek Kimin Umrunda - Yazar: Timur Soykan
Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Vatan Yahut Silistre - Zavallı Çocuk - Karabela - Yazar: Namık Kemal
Zavallı Necdet - Yazar: Safvet Nezihi...
Andersen'in Zavallı Torunu - Yazar: Ahmet Bülent...
Zavallı Necdet - Yazar: Saffet Nezihi

Kelime Bulma Motoru