Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadelik : zadegî
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zahirde : görünüşte
zamanla : giderek
zappino : geçgeç
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zargana : uskumrumsugillerden, uzun
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zavallı : mutsuz, âciz, allahlık, beli bükük, boynu bükük, eli ermez gücü yetmez, eline vur ekmeğini ağzından al, fakir, fukara, fülûsüahmere muhtaç, gariban, garip, garip garip, ihtiyarcık, kanayaklı, kutsuz

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zekâvet :

TDK:
isim Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik

zeytunî :
TDK:
zeytuni

zırhsız :
TDK:
sıfat Zırhı olmayan

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Zavallı - Gerçek Kimin Umrunda - Yazar: Timur Soykan
Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Vatan Yahut Silistre - Zavallı Çocuk - Karabela - Yazar: Namık Kemal
Zavallı Necdet - Yazar: Safvet Nezihi...
Andersen'in Zavallı Torunu - Yazar: Ahmet Bülent...
Zavallı Necdet - Yazar: Saffet Nezihi
Zemheri Kuyusu - Yazar: Metin Savaş

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


HİCR - 27: Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

Kelime Bulma Motoru