Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


angajmansız : bağlantısı
dehşetengiz : korkunç, ürkünç
disiplinsiz : baskısız
dolambaçsız : açık
düşünülemez : akla gelmez
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
gıllıgışsız : gıllügişsiz
hatırbilmez : bilmez
hatırlanmaz : unutulmak
haysiyetsiz : değeri, onursuz, maskara
hayvancağız : hayvancık
hazırlıksız : gafil
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
karaktersiz : mayası bozuk
katlanılmaz : yenilir yutulur gibi değil
kıprayışsız : kıpırtısız
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
koparılamaz : burun yüzden düşmez, kösele gibi
koruyucusuz : sürüden ayrılanı kurt kapar
kullanılmaz : battal
madenkırmız : kırmız madeni
merdümgiriz : mizantrop
merhametsiz : acımasız, kalpsiz, ceberut, gaddar, gâvur, katı, pek yürekli, taş kalpli
meymenetsiz : uğursuz, suratsız, kılıksız, huysuz
muhatarasız : tehlikesiz
mukavelesiz : sözleşmesiz
mübalâğasız : abartısız, abartmasız
mürüvvetsiz : insaniyetsiz
sarsıntısız : sarsılmayan
saygıbilmez : edepsiz
şahsiyetsiz : kişiliksiz
tartışılmaz : ağanın eli tutulmaz, tartışma götürmemek
teşkilâtsız : örgütsüz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kaldırımsız :

TDK:
1. sıfat Kaldırımı olmayan
"Kasaba eski zamanlarda kaldırımsız, bakımsızdı." - S. F. Abasıyanık
2. zarf Kaldırım olmadan
"Yeni açtığı yolları geniş tutmak istiyorsa kaldırımsız döşüyor." - N. Cumalı

müsamahasız :
TDK:
sıfat Hoşgörüsü olmayan

sözleşmesiz :
TDK:
1. sıfat Sözleşmeye dayanmayan, sözleşme yapılmamış olan, mukavelesiz, kontratsız
2. zarf Sözleşme yapılmayarak, sözleşme olmaksızın

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Kelime Bulma Motoru