Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aydınlatmaz : sönmek
bağlantısız : askerî, bloksuz, ferih fahur, irtibatsız, saf dışı
çekirdeksiz : alyuvar
değerbilmez : hatırsız, adamlıksız, iyilikbilmez, kadirbilmez
dehşetengiz : korkunç, ürkünç
düşünülemez : akla gelmez
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
gıllıgışsız : gıllügişsiz
hatırbilmez : bilmez
hemodiyaliz : kansüzüm
hizmetçisiz : adamsız
istikrarsız : dengesiz, kararsız
kadirbilmez : değerbilmez
karşılıksız : bedava, beleş, beleşten, cabadan, cevapsız, fahrî, hasbeten, ivazsız
kavrayışsız : anlayışsız, kafasız, kaz kafalı
kayanyıldız : akanyıldız
kıprayışsız : kıpırtısız
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
koparılamaz : burun yüzden düşmez, kösele gibi
merdümgiriz : mizantrop
merhametsiz : acımasız, kalpsiz, ceberut, gaddar, gâvur, katı, pek yürekli, taş kalpli
meşakkatsiz : sıkıntısız
muhafazasız : çıplak

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çarpıntısız :

TDK:
sıfat Çarpıntısı olmayan

disiplinsiz :
TDK:
sıfat Disiplini olmayan
"Disiplinsiz sınıf."

karaktersiz :
TDK:
sıfat Karakteri kötü olan
"Hâlbuki oğlu hodkâm, müsrif, tembel, karaktersiz bir serseriydi." - Ö. Seyfettin

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Kelime Bulma Motoru