Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


angajmansız : bağlantısı
aydınlatmaz : sönmek
babalarımız : bizden
bağlantısız : askerî, bloksuz, ferih fahur, irtibatsız, saf dışı
dehşetengiz : korkunç, ürkünç
dolambaçsız : açık
düşünülemez : akla gelmez
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
gıllıgışsız : gıllügişsiz
hastalanmaz : olumsuz fiil
hatırbilmez : bilmez
hatırlanmaz : unutulmak
hayvancağız : hayvancık
hemodiyaliz : kansüzüm
hizmetçisiz : adamsız
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
istikrarsız : dengesiz, kararsız
kadirbilmez : değerbilmez
karaktersiz : mayası bozuk
karşılıksız : bedava, beleş, beleşten, cabadan, cevapsız, fahrî, hasbeten, ivazsız
katlanılmaz : yenilir yutulur gibi değil
kıprayışsız : kıpırtısız
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
kullanılmaz : battal
meymenetsiz : uğursuz, suratsız, kılıksız, huysuz
mürüvvetsiz : insaniyetsiz
saltanatsız : gösterişsiz, görkemsiz
sözgötürmez : sugötürmez
tâbiiyetsiz : uyruksuz
tartışılmaz : ağanın eli tutulmaz, tartışma götürmemek
tereddütsüz : duraksamasız

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


döllenmesiz :

TDK:
sıfat Döllenmemiş olan

kıprayışsız :
TDK:
sıfat Kıpırtısı olmayan, kıpırtısız
"Baştan kuyruğa varıncaya kadar hiç farkında değilmiş gibi kıprayışsız bir bekleyiş..." - Halikarnas Balıkçısı

müsamahasız :
TDK:
sıfat Hoşgörüsü olmayan

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Z ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bella-Orhan Veli'nin Karşılıksız Aşkı - Yazar: Burak Akyüz
Karşılıksız Aşk - Yazar: Gregory Dart
Karşılıksız Dünya Düzeni - Yazar: Nezih Tınas
Karşılıksız Yazılar - Yazar: Semih Gümüş

Kelime Bulma Motoru