E ile biten 14 harfli kelimeler

Sonunda E harfi bulunan 14 harfli 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme, Bazıbölgelerde, Bedbinleştirme, Bilinçlendirme, Çirkinleştirme, Devletleştirme, Dikkatsizlikle, Dinginleştirme, Efsaneleştirme, Ehlileştirilme, Faşistleştirme, Formülleştirme, Gençleştirilme, Gerçekleştirme, Gerginleştirme, Globalleştirme, Göçmenleştirme, Gramsantimetre, Gülünçleştirme, Gümrüklendirme, Güncelleştirme, Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme, Hükmedercesine, İnterferometre, Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kanserleştirme, Keskinleştirme, Kıymetiharbiye, Kıymetlendirme, Kıymetleştirme, Kilometrelerce, Klorürlendirme, Klorürleştirme, Konvertibilite, Kopolimerleşme, Kuvvetlendirme, Kuvvetleştirme, Lezzetlendirme, Makineleştirme, Medenileştirme, Menafiiumumiye, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Modernleştirme, Müstehcenleşme, Müzminleştirme, Neticelendirme, Nitelendirilme, Normalleştirme, Ödevlendirilme, Perçinleştirme, Ruhsarçruhsare, Sanayileştirme, Santimantalite, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Structuralisme, Süblimleştirme, Şiddetlendirme, Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme, Ufunetlendirme, Ülküleştirilme, Vazifelendirme, Vesaitinakliye, Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


devletleştirme : nationalization, kamulaştırma
dikkatsizlikle : gafilâne
ehlîleştirilme : evcilleştirilme
globalleştirme : küreselleştirme
interferometre : girişimölçer
kıymetlendirme : değerlendirme
konvertibilite : çevrilgenlik
kuvvetlendirme : pekitme, tahkim, takviye
kuvvetleştirme : tekit
mevcudiyetinde : gözü önünde
modernleştirme : çağcıllaştırma, çağdaşlaştırma
ruhsarçruhsare : yanak
sembolleştirme : tahayyül
seyrekleştirme : seyreltme
sosyalleştirme : toplumsallaştırma
structuralisme : kuruluşçuluk
tarifelendirme : kullanım
vazifelendirme : tavzif
yersizleştirme : yörüngeci

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


klorürlendirme :

TDK:
isim Klorürlendirmek işi

modernleştirme :
TDK:
isim Çağdaşlaştırma

müzminleştirme :
TDK:
isim Süreğenleştirme

Kelime Bulma Motoru