E ile biten 14 harfli kelimeler

Sonunda E harfi bulunan 14 harfli 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme, Bazıbölgelerde, Bedbinleştirme, Bilinçlendirme, Çirkinleştirme, Devletleştirme, Dikkatsizlikle, Dinginleştirme, Efsaneleştirme, Ehlileştirilme, Faşistleştirme, Formülleştirme, Gençleştirilme, Gerçekleştirme, Gerginleştirme, Globalleştirme, Göçmenleştirme, Gramsantimetre, Gülünçleştirme, Gümrüklendirme, Güncelleştirme, Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme, Hükmedercesine, İnterferometre, Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kanserleştirme, Keskinleştirme, Kıymetiharbiye, Kıymetlendirme, Kıymetleştirme, Kilometrelerce, Klorürlendirme, Klorürleştirme, Konvertibilite, Kopolimerleşme, Kuvvetlendirme, Kuvvetleştirme, Lezzetlendirme, Makineleştirme, Medenileştirme, Menafiiumumiye, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Modernleştirme, Müstehcenleşme, Müzminleştirme, Neticelendirme, Nitelendirilme, Normalleştirme, Ödevlendirilme, Perçinleştirme, Ruhsarçruhsare, Sanayileştirme, Santimantalite, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Structuralisme, Süblimleştirme, Şiddetlendirme, Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme, Ufunetlendirme, Ülküleştirilme, Vazifelendirme, Vesaitinakliye, Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bazıbölgelerde : başlık vermek
devletleştirme : nationalization, kamulaştırma
ehlîleştirilme : evcilleştirilme
kıymetiharbiye : geçerlilik, değer, önem
kıymetlendirme : değerlendirme
kuvvetlendirme : pekitme, tahkim, takviye
kuvvetleştirme : tekit
mesahaisathiye : yüz ölçümü
modernleştirme : çağcıllaştırma, çağdaşlaştırma
neticelendirme : sonuçlandırma
ruhsarçruhsare : yanak
santimantalite : hassaslık, duygululuk, içtenlik
sembolleştirme : tahayyül
structuralisme : kuruluşçuluk
tarifelendirme : kullanım
yersizleştirme : yörüngeci

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


formülleştirme :

TDK:
isim Formülleştirmek işi

müstehcenleşme :
TDK:
isim Müstehcenleşmek durumu

santimantalite :
TDK:
isim Hassaslık, duygululuk, içtenlik

Kelime Bulma Motoru