E ile biten 14 harfli kelimeler

Sonunda E harfi bulunan 14 harfli 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme, Bazıbölgelerde, Bedbinleştirme, Bilinçlendirme, Çirkinleştirme, Devletleştirme, Dikkatsizlikle, Dinginleştirme, Efsaneleştirme, Ehlileştirilme, Faşistleştirme, Formülleştirme, Gençleştirilme, Gerçekleştirme, Gerginleştirme, Globalleştirme, Göçmenleştirme, Gramsantimetre, Gülünçleştirme, Gümrüklendirme, Güncelleştirme, Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme, Hükmedercesine, İnterferometre, Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kanserleştirme, Keskinleştirme, Kıymetiharbiye, Kıymetlendirme, Kıymetleştirme, Kilometrelerce, Klorürlendirme, Klorürleştirme, Konvertibilite, Kopolimerleşme, Kuvvetlendirme, Kuvvetleştirme, Lezzetlendirme, Makineleştirme, Medenileştirme, Menafiiumumiye, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Modernleştirme, Müstehcenleşme, Müzminleştirme, Neticelendirme, Nitelendirilme, Normalleştirme, Ödevlendirilme, Perçinleştirme, Ruhsarçruhsare, Sanayileştirme, Santimantalite, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Structuralisme, Süblimleştirme, Şiddetlendirme, Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme, Ufunetlendirme, Ülküleştirilme, Vazifelendirme, Vesaitinakliye, Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


dikkatsizlikle : gafilâne
ehlîleştirilme : evcilleştirilme
gerçekleştirme : temin
interferometre : girişimölçer
kıymetiharbiye : geçerlilik, değer, önem
kıymetlendirme : değerlendirme
konvertibilite : çevrilgenlik
kuvvetlendirme : pekitme, tahkim, takviye
kuvvetleştirme : tekit
mesahaisathiye : yüz ölçümü
modernleştirme : çağcıllaştırma, çağdaşlaştırma
santimantalite : hassaslık, duygululuk, içtenlik
sembolleştirme : tahayyül
seyrekleştirme : seyreltme
sosyalleştirme : toplumsallaştırma
tarifelendirme : kullanım
yersizleştirme : yörüngeci

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


gümrüklendirme :

TDK:
isim Gümrüklendirmek işi

klorürlendirme :
TDK:
isim Klorürlendirmek işi

kopolimerleşme :
TDK:
isim, kimya Doymamış birleşikler karışımının büyük moleküller vererek polimerleşmesi

Kelime Bulma Motoru