HA ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında HA harfleri bulunan 10 harfli 117 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Habercilik, Haberleşme, Habersizce, Hacıağalık, Hacıyatmaz, Haddelemek, Hafızlamak, Hafiflemek, Hafifleşme, Hafifletme, Hafifleyiş, Hafifsemek, Hafifseyiş, Hafriyatçı, Haftalıkçı, Haftalıklı, Haincesine, Hainleşmek, Hakikatsiz, Hakkaniyet, Hakkıhıyar, Hakkıhuzur, Hakkısükut, Halayıklık, Halelenmek, Halisüddem, Halkalamak, Halkalanış, Halkalanma, Halkalayış, Hallihamur, Halvethane, Halvetiyye, Hamamcılık, Hamamlarda, Hamaratlık, Hamilikart, Hamiyetsiz, Hamurculuk, Hamurlamak, Hamurlanma, Hamurlaşma, Hançerleme, Hanedanlık, Hanendelik, Hapazlamak, Hapsedilme, Hapşırıklı, Hapşırtmak, Haraççılık, Haraplaşma, Harcamalar, Harekeleme, Hareketsiz, Hareketten, Harelenmek, Haremağası, Harfitarif, Harılanmak, Harıldamak, Hariciyeci, Harmandalı, Harmanlama, Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı, Haşhaşhane, Haşıllamak, Haşırdamak, Haşırdayan, Haşinleşme, Hatıllamak, Hatırlamak, Hatırlanan, Hatırlanma, Hatırlatma, Hatırşinas, Havalanmak, Havalename, Havalimanı, Havasızlık, Havayuvarı, Havluculuk, Havuzlamak, Havuzlanma, Hayalcilik, Hayasızlık, Haydalamak, Haydalanma, Hayıflanma, Hayırlaşma, Hayırlıdır, Hayırsever, Hayırşinas, Haykırışma, Haykırtmak, Haysiyetli, Hayvanımsı, Hayvaniyet, Hazırcevap, Hazırcılık, Hazırlamak, Hazırlanış, Hazırlanma, Hazırlatma, Hazırlayan, Hazırlayış, Hazırlıklı, Hazmolulan

Bazı HA ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


haberleşme : iletişim, muhabere, yazışma, bildirişim, enformasyon, komünikasyon, lojistik, mürasele
hafifletme : tahfif
hafifsemek : yeğnisemek, aşağısamak, istihfaf etmek, yeğnilemek
haincesine : haince
hakikatsiz : vefasız
hakkıhıyar : muhayyerlik, seçme hakkı
hakkısükût : susmalık
halisüddem : katışıksız
halvetiyye : halveti
hamiyetsiz : din, devlet
hapşırtmak : aksırtmak
harelenmek : dalgalanmak, menevişlenmek
hasetçilik : kıskançlık
haşırdamak : kâğıt
haşırdayan : haşırtılı
hatırlanan : muhtır
hatırşinas : saygılı
havayuvarı : atmosfer
hayırsever : yardımsever, yoksullara, düşkünlere, iyiliksever, hayır sahibi, hayırhah, hayırperver, iyilikçi, vergili
hayırşinas : eymen
hazırlayan : mürettip, müstahzır
hazmolulan : münhazım

Bazı HA ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hafızlamak :

TDK:
nsz, -i Çok çalışmak, ezberlemek, ineklemek

hapşırıklı :
TDK:
sıfat Aksırıklı

hapşırtmak :
TDK:
-i Aksırtmak

HA ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Halkapınar (Konya)
Hacıbektaş (Nevşehir)
Hasanbeyli (Osmaniye)

Kelime Bulma Motoru