HA ile biten kelimeler

Sonunda HA harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Hıfzıssıhha

9 Harfli Kelimeler

Giranbaha

8 Harfli Kelimeler

Murabaha, Müsamaha, Serlevha

7 Harfli Kelimeler

Ejderha, Kahkaha, Lenduha, Memduha, Memleha, Mezbaha, Münteha

6 Harfli Kelimeler

Afdaha, Ceriha, Fatiha, İntiha, İştiha, Kariha, Mafiha, Meliha, Mesaha, Raciha, Rayiha, Safiha, Semiha, Suleha, Şeliha

5 Harfli Kelimeler

Cünha, Çulha, Fetha, Karha, Kemha, Levha, Nefha, Nüsha, Safha, Sayha, Şerha, Tenha

4 Harfli Kelimeler

Adha, Baha, Çuha, Daha, Deha, İmha, İnha, Keha, Paha, Reha, Saha, Vaha, Yuha

3 Harfli Kelimeler

Aha, İha, Oha

2 Harfli Kelimeler

Ha

Bazı HA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adha : kurbanlar
afdaha : aftafa, aftaka
aha : işte
ceriha : yara
çuha : hav
daha : henüz, artık, elan, karşılaştırma derecesi
deha : bilimde, sanatta, dâhilik, dâhi, ökelik, öke, ekelik
ejderha : ejder, bükü, dragon, su'bân
fetha : aralık, ağız, delik, üstün
giranbaha : değerli
ha : neredeyse, hahnyum, db
hıfzıssıhha : hijyen
iha : uav
intiha : son
iştiha : iştah
kahkaha : gülme
karha : ülser
kehâ : mahcup, utangaç
levha : safiha, tablo, resim, tabelâ, hadde fabrikası, işaret, plaka, sıcak haddeci
mâfiha : içerik, muhteva
memdûha : övülmüş
memleha : tuzla
mesaha : yüz ölçümü

Bazı HA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


münteha :

TDK:
1. isim Son
2. sıfat Sona ermiş, bitmiş

şerha :
TDK:
1. isim Dilim, parça
2. Yara

tenha :
TDK:
1. sıfat Issız
2. Kalabalık olmayan
"Dükkânın önü gene kalabalıkça idi ama içi tenhaydı." - S. M. Alus
3. Yalnız, tek

HA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sarı Kahkaha - Yazar: Murat Özyaşar
Meliha Nuri Hanım - Yazar: Zabel Yesayan
Karanlıkta Kahkaha - Yazar: Vladimir Nabokov
Arzuda Tenhâ - Yazar: V.B. Bayrıl
Tenha Şiirler - Yazar: Şaban Kurt
Ağlatan Kahkaha - Yazar: Berin Darılmaz
Kahkaha ve Hüzün:Sadri Alışık - Yazar: Kurtuluş Özyazıcı
Tenha Düşler - Yazar: Özgen Topçu
Cehennemde Kahkaha - Yazar: Murat Çiftkaya

HA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 107: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha oluverdi!.

Kelime Bulma Motoru