A ile başlayan 14 harfli kelimeler

Başında A harfi bulunan 14 harfli 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Abideleştirmek, Aceleleştirmek, Açıkyüreklilik, Adamsendecilik, Afyonkarahisar, Ağaçlandırılma, Ahenkleştirmek, Ahlakıbozulmak, Ahmaklaştırmak, Aklınıkaçırmak, Aklınıoynatmak, Aktifleştirici, Aktifleştirmek, Alacalandırmak, Alafrangacılık, Alafrangalaşma, Alakalandırmak, Alaturkalaşmak, Alçaklaştırmak, Aldırışetmemek, Almanlaştırmak, Ambalajlanması, Amerikalılaşma, Anarşistleşmek, Anesteziyoloji, Angajmansızlık, Anıtlaştırılma, Anlamlandırmak, Anlamsızlaşmak, Anlayışlılığın, Antidemokratik, Antikapitalist, Antikapitalizm, Antipropaganda, Antropomorfizm, Aptallaştırmak, Arapçalaştırma, Araştırmacılık, Araştırmalarda, Araştırmasında, Arazbarbuselik, Arkasıarkasına, Arkasıgelmemek, Arkasıkesilmek, Asgarımüşterek, Askerileştirme, Aşağılanmaktan, Aşkınıkazanmak, Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak, Ayağınısürümek, Ayazlandırılma, Ayranıkabarmak, Ayrıntılarıyla

Bazı A ile başlayan 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abideleştirmek : anıtlaştırmak
aceleleştirmek : çabuklaştırmak
açıkyüreklilik : içtenlik, samimiyet
adamsendecilik : umursamazlık
afyonkarahisar : afyon
ahlâkıbozulmak : baştan çıkmak
ahmaklaştırmak : aptallaştırmak
aklınıkaçırmak : delirmek, gereksiz, cinnet geçirmek, çatlatmak
aklınıoynatmak : çıldırmak, aklızıvanadan çıkmak
aktifleştirici : etkinleştirici
aktifleştirmek : etkinleştirmek
aldırışetmemek : aldırmamak, ilgilenmemek, umursamamak, bana mısın dememek, gülüp geçmek
ambalajlanması : et endüstrisi teknikeri, gıda teknikeri, gıda teknolojisi teknisyeni
anlamlandırmak : ifadelendirmek
anlayışlılığın : at yiğidin yoldaşıdır
antropomorfizm : insan biçimcilik
aptallaştırmak : ahmaklaştırmak
arapçalaştırma : arabizasyon
araştırmalarda : lâborant
araştırmasında : balıkçı gemisi
arkasıarkasına : birbiri üstüne gelmek
arkasıgelmemek : ardıkesilmek, ardınıkesmek
arkasıkesilmek : tükenmek
aşağılanmaktan : mazoşist, özezer
aşkınıkazanmak : gönlünü çelmek
avrupalılaşmak : avrupalılaşma
avşarlandırmak : hiddetlenmek, avşarlamak
ayağınısürümek : ayaklarını sürümek
ayranıkabarmak : öfkelenmek, coşmak

Bazı A ile başlayan 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ahenkleştirmek :

TDK:
-i Ahenk sağlamak

antidemokratik :
TDK:
sıfat Demokrasiye aykırı olan
"Bu, bilinçli bir antidemokratik tutumdan kaynaklanmıyordu." - R. Erduran

A ile başlayan 14 harfli İlçe isimleri

Antalya Merkez (Antalya)
Aksu / Antalya (Antalya)
Aksu / Isparta (Isparta)
Aksaray Merkez (Aksaray)
Ardahan Merkez (Ardahan)

A ile başlayan 14 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bayat ve Afyonkarahisar Çevresi Söylenceleri - Yazar: Mehmet Aydın

Kelime Bulma Motoru