A ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında A harfi bulunan ve ME ile biten 52 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme

13 Harfli Kelimeler

Ahenkleştirme, Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Alevlendirme, Anormalleşme, Arabeskleşme, Asrileştirme, Ateşlendirme

11 Harfli Kelimeler

Adileştirme, Askerileşme

10 Harfli Kelimeler

Affettirme, Aksettirme, Alenileşme, Asabileşme, Avareleşme, Azmettirme

9 Harfli Kelimeler

Addedilme, Affedilme, Affeyleme, Ahitleşme, Akçakesme, Akçöpleme, Akdedilme, Aksilenme, Aksileşme, Alevlenme, Anagramme, Apseleşme, Arşivleme, Asrileşme, Ateşlenme, Ateşletme, Azledilme

8 Harfli Kelimeler

Adileşme, Afişleme, Ahitname, Amanname, Apreleme, Asileşme, Ateşleme

7 Harfli Kelimeler

Addetme, Affetme, Ahdetme, Ahzetme, Akdetme, Aksetme, Atfetme, Azletme, Azmetme

6 Harfli Kelimeler

Allame

5 Harfli Kelimeler

Ateme

4 Harfli Kelimeler

Amme

Bazı A ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


affedilme : bağışlanma
affetme : bağışlama
ahitname : antlaşma, anlaşma
akçakesme : kesme
akçöpleme : zambakgillerden
alevlenme : iştial
amme : kamu, devlet
anagramme : harfteş
apreleme : düzgünleme
asrîleşme : çağdaşlaşma, çağcıllaşma
asrileştirme : çağdaşlaştırma
ateme : atâlet, tembellik
atfetme : isnat

Bazı A ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


addetme :

TDK:
isim Sayma

affetme :
TDK:
isim Bağışlama
"Aranızdaki münasebet ne olursa olsun affetmeye hazırım." - N. Hikmet

affettirme :
TDK:
isim Affettirmek işi
"Selim Bey birçok vesilelerle evvelki hiddet ve şiddetini affettirmeye, sebebini başka başka şeylerle tevile çalıştı, gönlümü aldı." - E. İ. Benice

Kelime Bulma Motoru