A ile biten 2 harfli kelimeler

Sonunda A harfi bulunan 2 harfli 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

2 Harfli Kelimeler

Da, Fa, Ha, La, Ma, Ra, Ya

Bazı A ile biten 2 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fa :

TDK:
1. isim, müzik Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses
2. Bu sesi gösteren nota işareti

ha :
TDK:
1. ünlem İstek uyandırmak için kullanılan bir söz
"Ha göreyim seni! Ha gayret!"
2. (ha:) Şaşma anlatan bir söz
"Amma güzel ha! Öyle oldu ha!"
3. (ha:) Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir söz
"Sakın ha bir daha yapma! Sakın ha ağlamanı istemiyorum." - A. İlhan
4. (ha:) Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz
"Ha, miralay arzu ederse o başka tabii!" - A. İlhan
5. bağlaç Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz
"Ha ben gelmişim ha o. Ha bağ ha bahçe ha tarla."
6. bağlaç Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarları arasında yer alarak fiil ile anlatılan işin uzadığı ve bundan bıkıldığı bildirilir
"Yürü ha yürü, yol bitmiyor ki."
7. edat Evet
8. (ha:) Soru bildiren bir söz
"Sen de geldin ha?"

ya :
TDK:
1. ünlem "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü
"Yürü ya mübarek!"
2. edat Evet

Kelime Bulma Motoru