A ile biten 2 harfli kelimeler

Sonunda A harfi bulunan 2 harfli 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

2 Harfli Kelimeler

Da, Fa, Ha, La, Ma, Ra, Ya

Bazı A ile biten 2 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fa :

TDK:
1. isim, müzik Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses
2. Bu sesi gösteren nota işareti

lâ :
TDK:
laLa

ya :
TDK:
1. ünlem "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü
"Yürü ya mübarek!"
2. edat Evet

Kelime Bulma Motoru