BE ile biten kelimeler

Sonunda BE harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Beldeitayyibe

12 Harfli Kelimeler

Esbabımucibe

11 Harfli Kelimeler

Bilmünasebe, Mütegallibe

10 Harfli Kelimeler

Hıyarşembe

8 Harfli Kelimeler

İstinabe, Mudarebe, Muharebe, Muhasebe, Murakabe, Musahabe, Mutalebe, Mutayebe, Mücavebe, Münasebe, Münavebe, Perşembe, Pespembe, Portbebe, Tozpembe

7 Harfli Kelimeler

Absorbe, Debdebe, Gelembe, İşkembe, Kevkebe, Mahbube, Menkıbe, Mertebe, Mevhibe, Seyyibe, Tayyibe, Tecrübe

6 Harfli Kelimeler

Alfabe, Cazibe, Eksibe, Enbube, Engebe, Galebe, Garibe, Göçebe, Habibe, Harabe, Hitabe, İnhibe, Katibe, Kazibe, Ketebe, Kitabe, Körebe, Kulübe, Mesabe, Rahibe, Rakibe, Sahabe, Sahibe, Şekibe, Talebe, Vecibe

5 Harfli Kelimeler

Acibe, Acube, Akabe, Bombe, Celbe, Cezbe, Cübbe, Darbe, Debbe, Habbe, Harbe, Haybe, Heybe, Hutbe, İnebe, İzabe, Kömbe, Kubbe, Nedbe, Pembe, Reybe, Rükbe, Rütbe, Şaibe, Tenbe, Tövbe, Türbe, Ucube

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Bübe, Cebe, Çebe, Elbe, Gebe, Habe, Hibe, İzbe, Kabe, Kebe, Öçbe, Sobe, Söbe, Şube, Tübe, Üzbe

3 Harfli Kelimeler

Ebe

2 Harfli Kelimeler

Be

Bazı BE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


absorbe : soğurma
acibe : alışılmamış
akabe : tehlikeli
alfabe : temeli, abece, elifba, imcelik, yazı
be : berilyum, hey, yahu
bombe : şişkin, kabarık, tümsekli, şişkinlik, kabarıklık
bübe : biber
cebe : zırh, silâh, çebi, çokal
cezbe : coşku
debbe : güğüm
eksibe : kumul
enbube : boru, borucuk
galebe : yengi, yenme, üstünlük, çokluk, yeniş
hâbe : sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma
habibe : sevgili
hitabe : söylev
izbe : basık, loş, nemli, sapa
kâbe : mescidi haram, hak evi
kebe : barak
kevkebe : debdebe, şöhret
kömbe : un, hıtap
mesabe : derece, değer

Bazı BE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


celbe :

TDK:
isim Avcı çantası

göçebe :
TDK:
1. sıfat Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer, göçkün
"Karakaçanları, sürüleriyle dağ dağ dolaşan göçebe çobanlarıdır." - A. Haşim
2. hayvan bilimi Mevsimlere göre ülke veya yer değiştiren (hayvan)

harabe :
TDK:
1. isim Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkı
"Cadde açılmadan evvel mutabıklarının harabeleriyle henüz bir duvarı duruyordu." - A. H. Çelebi
2. Kalıntı
"Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz." - F. R. Atay

BE ile biten İlçe isimleri

Perşembe (Ordu)

BE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kışkırtıcı Cazibe - Yazar: Sylvia Day
Tatlı Cazibe - Yazar: Wendy Higgins
Cazibe İstasyonu - Yazar: Ahmet Büke
Hangi Düş Diğerine Gebe - Yazar: Abdulcebbar Avcı
Çürük ve Harabe 1 - Yazar: Jonathan Maberry
Yasak Ayıp Günah ve Cazibe - Yazar: Mehmet Baytimur
Zalim Cazibe Özel Baskı - Yazar: Julia London

BE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİNUN - 91: Allah evlât edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, onların (müşriklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.

Kelime Bulma Motoru