BE ile biten kelimeler

Sonunda BE harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Beldeitayyibe

12 Harfli Kelimeler

Esbabımucibe

11 Harfli Kelimeler

Bilmünasebe, Mütegallibe

10 Harfli Kelimeler

Hıyarşembe

8 Harfli Kelimeler

İstinabe, Mudarebe, Muharebe, Muhasebe, Murakabe, Musahabe, Mutalebe, Mutayebe, Mücavebe, Münasebe, Münavebe, Perşembe, Pespembe, Portbebe, Tozpembe

7 Harfli Kelimeler

Absorbe, Debdebe, Gelembe, İşkembe, Kevkebe, Mahbube, Menkıbe, Mertebe, Mevhibe, Seyyibe, Tayyibe, Tecrübe

6 Harfli Kelimeler

Alfabe, Cazibe, Eksibe, Enbube, Engebe, Galebe, Garibe, Göçebe, Habibe, Harabe, Hitabe, İnhibe, Katibe, Kazibe, Ketebe, Kitabe, Körebe, Kulübe, Mesabe, Rahibe, Rakibe, Sahabe, Sahibe, Şekibe, Talebe, Vecibe

5 Harfli Kelimeler

Acibe, Acube, Akabe, Bombe, Celbe, Cezbe, Cübbe, Darbe, Debbe, Habbe, Harbe, Haybe, Heybe, Hutbe, İnebe, İzabe, Kömbe, Kubbe, Nedbe, Pembe, Reybe, Rükbe, Rütbe, Şaibe, Tenbe, Tövbe, Türbe, Ucube

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Bübe, Cebe, Çebe, Elbe, Gebe, Habe, Hibe, İzbe, Kabe, Kebe, Öçbe, Sobe, Söbe, Şube, Tübe, Üzbe

3 Harfli Kelimeler

Ebe

2 Harfli Kelimeler

Be

Bazı BE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


absorbe : soğurma
acibe : alışılmamış
alfabe : temeli, abece, elifba, imcelik, yazı
be : berilyum, hey, yahu
bebe : bebek
cebe : zırh, silâh, çebi, çokal
cübbe : hukukçuların, cüppe
çebe : çebi
darbe : vuruş, çarpış, doku bozukluğu, togu
eksibe : kumul
elbe : elbe nehri
esbabımucibe : gerekçe
göçebe : göçer, çadırnişin, çulluk, göçkün, nomad, turna, yürük
hâbe : sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma
habibe : sevgili
harabe : ören, kalıntı, yıkı, örenlik, yıkık dökük
harbe : harbi
hibe : bağış, bağışlama, beriş
hitabe : söylev
inebe : arpacık
inhibe : engelleyici, geciktirici

Bazı BE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bombe :

TDK:
isim Şişkinlik, kabarıklık

cebe :
TDK:
1. isim Zırh
2. Silah

cezbe :
TDK:
isim Bir duygu veya bir inanışın etkisiyle aşırı ölçüde coşup kendinden geçme durumu
"İsmet Paşa yı birer serdengeçti cezbesiyle savunanlar arasında ben de vardım." - Y. K. Karaosmanoğlu

BE ile biten İlçe isimleri

Perşembe (Ordu)

BE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kışkırtıcı Cazibe - Yazar: Sylvia Day
Tatlı Cazibe - Yazar: Wendy Higgins
Ucube Kocakarılar - Yazar: Terry Pratchett
Nasıl Rahibe Oldum - Yazar: Cesar Aira
Cazibe İstasyonu - Yazar: Ahmet Büke
Rahibe Teresa Sevgi Görevlisi - Yazar: Sam Wellman
Yasak Ayıp Günah ve Cazibe - Yazar: Mehmet Baytimur

BE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 20: Bunlar, düşman birliklerinin bozulup gitmedikleri evhamı içindedirler. Müttefikler ordusu yine gelecek olsa, isterler ki, çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da, sizin haberlerinizi (uzaktan) sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşacak değillerdi.
AHZAP - 50: Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Kelime Bulma Motoru