İF ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında İF harfleri bulunan ve E ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İfadelendirme

10 Harfli Kelimeler

İfritleşme

8 Harfli Kelimeler

İfildeme, İftariye

5 Harfli Kelimeler

İfade

Bazı İF ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ifade :

TDK:
1. isim Anlatım
"Bu kitabın bende hazin bir intiba bıraktığını söylersem yanlış bir ifadede bulunmamış olurum." - A. H. Çelebi
2. Deyiş, söyleyiş
"Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım." - S. M. Alus
3. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü
"Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu." - S. F. Abasıyanık
4. hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama
"Onun ifadesini henüz dosyada görmedim." - A. İlhan
5. felsefe Dışa vurum

ifadelendirme :
TDK:
isim İfadelendirmek işi
"Tevfik Fikret in şiirlerinde Arapça, Farsça kelimelerle kurulu ifadelendirmelerin sayısı pek çoktur."

ifildeme :
TDK:
isim İfildemek işi

Kelime Bulma Motoru