K ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında K harfi bulunan ve ME ile biten 264 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Kapitalistleştirme

17 Harfli Kelimeler

Karikatürleştirme

16 Harfli Kelimeler

Kıymetlendirilme, Kireçsizleştirme, Kolektifleştirme

15 Harfli Kelimeler

Kalıp-desenleme, Kangrenleştirme, Kapitalistleşme, Kooperatifleşme, Kömürleştirilme, Küreselleştirme

14 Harfli Kelimeler

Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kanserleştirme, Keskinleştirme, Kıymetlendirme, Kıymetleştirme, Klorürlendirme, Klorürleştirme, Kopolimerleşme, Kuvvetlendirme, Kuvvetleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kabullenememe, Kalenderleşme, Kavislendirme, Kederlendirme, Kemikleştirme, Kesinleştirme, Keyifsizlenme, Kırtıpilleşme, Kireçsizlenme, Kolektifleşme, Kondenseleşme, Kömürleştirme, Kötümserleşme, Kredilendirme

12 Harfli Kelimeler

Kangrenleşme, Kasavetlenme, Kavileştirme, Keçeleştirme, Kelepçelenme, Keratinleşme, Kişileştirme, Köleleştirme, Kötüleştirme, Kötürümleşme, Kristalleşme, Kurşunileşme, Küreselleşme

11 Harfli Kelimeler

Kademelenme, Kadifeleşme, Kalkerleşme, Kandilleşme, Kanserleşme, Kardeşlenme, Karışabilme, Kartelleşme, Katmerleşme, Kaydettirme, Kefaletname, Kekemeleşme, Kelepçeleme, Kentlileşme, Kerpiçleşme, Keskinleşme, Keskinletme, Keşfettirme, Kıyafetname, Kıymetlenme, Kıymetleşme, Kireçsileme, Klasikleşme, Köklendirme, Kökleştirme, Körleştirme, Kösteklenme, Kronikleşme, Kuvvetlenme, Küflendirme, Kükürtlenme, Kültürlenme, Küskünleşme, Kütleştirme

10 Harfli Kelimeler

Kabullenme, Kademeleme, Kahpelenme, Kahpeleşme, Kahreyleme, Karbürleme, Kavilleşme, Kavislenme, Kaybedilme, Kaydedilme, Kederlenme, Kemikleşme, Kendimseme, Kenetlenme, Kepeklenme, Kertikleme, Keseklenme, Kesinleşme, Kestirilme, Keşfedilme, Keşikleşme, Keyiflenme, Kibirlenme, Kilitlenme, Kilitletme, Kireçlenme, Kireçleşme, Klişeleşme, Komikleşme, Köhneleşme, Kökenlenme, Kömürleşme, Köpeklenme, Köpekleşme, Köprülenme, Köpüklenme, Körüklenme, Köstekleme, Kutsileşme, Küçükleşme, Küçümsenme, Kükürtleme, Külçeleşme, Küngüldeme, Küşümlenme, Kütinleşme, Kütükleşme, Kütürdetme

9 Harfli Kelimeler

Kafesleme, Kanunname, Kararname, Kaseletme, Kaşelenme, Kaşeletme, Katileşme, Kavileşme, Keçelenme, Keçeleşme, Keçileşme, Kefenleme, Kelepleme, Kemerleme, Kemreleme, Kenetleme, Kentleşme, Kepçeleme, Kerteleme, Keselenme, Keseletme, Kesilmeme, Kesinleme, Keşikleme, Keşişleme, Kilitleme, Kireçleme, Kirişleme, Kistleşme, Kişileşme, Klikleşme, Koyuverme, Köleleşme, Köpekleme, Körükleme, Köşekleme, Kötülenme, Kötüleşme, Kötümseme, Kredileme, Küçümseme, Kümelenme, Kümeleşme, Kündeleme, Kürekleme, Kürelenme, Kütürdeme

8 Harfli Kelimeler

Kahretme, Kareleme, Kastetme, Kaşeleme, Katletme, Kavletme, Kaybetme, Kaydetme, Keçeleme, Kefeleme, Kekeleme, Kelleşme, Kertilme, Keseleme, Keskenme, Kestirme, Keşfetme, Keyfetme, Kinlenme, Kirlenme, Kirletme, Komprime, Koyverme, Kökertme, Köklenme, Kökleşme, Köpüleme, Köpürtme, Köreltme, Körlenme, Körleşme, Körletme, Kösnülme, Köşeleme, Kötüleme, Köyleşme, Közleşme, Kremleme, Küçültme, Küflenme, Küfletme, Küfretme, Küllenme, Kümeleme, Küreleme, Küstürme, Kütleşme, Kütletme

7 Harfli Kelimeler

Katetme, Kesilme, Kesinme, Kesişme, Keşleme, Ketleme, Killeme, Kirizme, Kişneme, Köhneme, Kökleme, Köpürme, Körelme, Közleme, Küçülme, Kükreme, Külleme, Küpleme, Kürneme, Küsüşme, Kütleme

6 Harfli Kelimeler

Kademe, Kekeme, Keleme, Kelime, Kerime, Kertme, Küreme, Kürüme

5 Harfli Kelimeler

Kaime, Kayme, Kepme, Kesme, Krome, Küsme

4 Harfli Kelimeler

Kame, Keme, Küme

Bazı K ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


kabullenememe : hazımsızlık
kademe : aşama, basamak, derece, bakım evi
kalıp-desenleme : hazır giyim teknikeri
karışabilme : imtizaç
kesilmeme : devam
kıymetlendirme : değerlendirme
kirizme : kirizma
kişileştirme : teşhis, canlandırma
koyverme : koyuvermek, koyuverme, mola
köhneme : köhneleşme
kristalleşme : billûrlaşma
kuvvetlendirme : pekitme, tahkim, takviye
küflendirme : küfletme
kürekleme : beden işçisi

Bazı K ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kefaletname :

TDK:
isim Bir kimsenin kefil olduğunu gösteren belge, kefillik kâğıdı

kişileşme :
TDK:
isim Kişileşmek işi

kolektifleşme :
TDK:
isim Ortaklaşma

Kelime Bulma Motoru