K ile biten 16 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 16 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Akılsallaştırmak, Akışkanlaştırmak, Allahaısmarladık, Ansiklopedicilik, Ardınıbırakmamak, Aristotelesçilik, Arnavutlaştırmak, Ateşbacayısarmak, Bağdaştırmacılık, Baharatlandırmak, Basmakalıplaşmak, Beceriksizleşmek, Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Biçimlendirilmek, Bilgisayarlaşmak, Bulanıklaştırmak, Canınıbağışlamak, Caymasısağlanmak, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Cevaplandırılmak, Cibilliyetsizlik, Çabuklaştırılmak, Çalımlıdavranmak, Çapaçullaştırmak, Çarpıntısıtutmak, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Dizilmıknatıslık, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Fransızlaştırmak, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hamiyetperverlik, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Heyecanlandırmak, Homojenleştirmek, Hoşkarşılanmamak, İktidarsızlaşmak, İnsanmerkezcilik, Kangrenleştirmek, Kanunlaştırılmak, Kapitalistleşmek, Kararlaştırılmak, Karşılaştırılmak, Karşılıklıdoymak, Kendiliğindenlik, Kıvılmıknatıslık, Kocamanlaştırmak, Konfeksiyonculuk, Kooperatifleşmek, Korkunçlaştırmak, Kömürleştirilmek, Maslahatgüzarlık, Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek, Militanlaştırmak, Milliyetseverlik, Mineralleştirmek, Misafirperverlik, Muhtevasızlaşmak, Mükafatlandırmak, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Programlaştırmak, Rutubetlendirmek, Sanısıuyandırmak, Sayısınıazaltmak, Sendikalaştırmak, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Süpermarketçilik, Terbiyesizleşmek, Tiyatrolaştırmak, Toplumdışılanmak, Uygulanabilirlik, Varlığınıkorumak, Vergilendirilmek, Yabancılaştırmak, Yanıtlandırılmak, Yedialtmışbeşlik, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin eş anlamlıları


açlığınıgidermek : doyurmak
adamakıllıdövmek : eşek sudan gelinceye kadar dövmek
allahaısmarladık : alasmaladık, alasmarladık
ardınıbırakmamak : peşini bırakmamak
aristotelesçilik : gezimcilik, aristoculuk, peripatetizm
ateşbacayısarmak : alev saçağısarmak
beceriksizleşmek : uyuzlaşmak
canınıbağışlamak : aman vermek
caymasısağlanmak : caydırılmak
çalımlıdavranmak : çalımlanmak
evcilleştirilmek : ehlîleştirilmek
fiyatınıindirmek : düşürmek
görevlendirilmek : vazifelendirilmek
heyecanlandırmak : heyecana düşürmek, kanını kaynatmak, oynatmak, tehyiç etmek
homojenleştirmek : bağdaşıklaştırmak
hoşkarşılanmamak : çiğdüşmek
insanmerkezcilik : insaniçincilik, antroposantrizm
kanunlaştırılmak : yasalaştırılmak
karşılaştırılmak : kıyaslanmak
misafirperverlik : konukseverlik
muhtevasızlaşmak : kurulaşmak
ölümsüzleştirmek : bengilemek, ebedîleştirmek, ölmezleştirmek
örgütlendirilmek : teşkilâtlandırılmak
rutubetlendirmek : nemlendirmek
sanısıuyandırmak : gibisine getirmek
sayısınıazaltmak : eksiltmek
sömürgeleştirmek : kolonileştirmek
terbiyesizleşmek : edepsizleşmek
uygulanabilirlik : yapılabilirlik, fizibilite
yabancılaştırmak : uzaklaştırmak
yüreklendirilmek : cesaretlendirilmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ansiklopedicilik :

TDK:
isim Ansiklopedicinin yaptığı iş

basmakalıplaşmak :
TDK:
nsz Basmakalıp durumuna gelmek
"Zaten daha sonraki Hint tiyatrosu canlılığını bütün bütün kaybedecek ve basmakalıplaşacaktır." - C. Meriç

paralelleştirmek :
TDK:
-i Koşutlaştırmak

K ile biten 16 harfli İlçe isimleri

Ovacık / Karabük (Karabük)
Yenice / Karabük (Karabük)

Kelime Bulma Motoru