MO ile başlayan A ile biten kelimeler

Başında MO harfleri bulunan ve A ile biten 24 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Modalaştırma, Monotonlaşma

10 Harfli Kelimeler

Montajlama, Mortadella, Moruklaşma

9 Harfli Kelimeler

Mobilyada, Modalaşma, Montajına

8 Harfli Kelimeler

Modistra, Moldovya, Morartma, Morlaşma, Mortlama

7 Harfli Kelimeler

Mobilya, Moğolca, Moldova, Morarma

6 Harfli Kelimeler

Morina, Morula, Mostra

5 Harfli Kelimeler

Molla

4 Harfli Kelimeler

Moda, Moka, Mola

Bazı MO ile başlayan A ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


moda :

TDK:
1. isim Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik
2. Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük
"Moda sandığımız birçok şeylerin hayatın kendi bünyesinden geldiği anlaşılır." - A. H. Tanpınar
3. sıfat Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan
"Moda şapka."

Moğolca :
TDK:
1. özel, isim Moğol dili
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan

moka :
TDK:
1. isim Çok kokulu bir tür kahve
2. Bu kahveden yapılan içecek

MO ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Molla Muhammed Zıvıngi - Yazar: Abdulhadi Timurtaş
Divan Molla Aşki - Yazar: Ahmet Atilla...
Bir Mola - Yazar: Bülent Turan
Kısa Bir Mola - Yazar: Sedat Saraçoğlu

Kelime Bulma Motoru