MO ile başlayan L ile biten kelimeler

Başında MO harfleri bulunan ve L ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Molekül, Monopol

6 Harfli Kelimeler

Monokl

5 Harfli Kelimeler

Mobil, Model, Modul, Modül, Moğol, Moral, Motel

Bazı MO ile başlayan L ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


modül :

TDK:
1. isim Bir uzay taşıtının yapısı içinde yer alan ve kendi başına hareket edebilen bağımsız bölüm
2. Parça
3. mimarlık Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi
4. fizik Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı

Moğol :
TDK:
özel, isim Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

moral :
TDK:
isim Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, maneviyat
"Morali bozuk bir insan."

MO ile başlayan L ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Moğol Komplosu - Yazar: Rafael Bernal
MonoKL Mono Kurgusuz Labirent Lacan Sayı: 6 - 7 - Yazar: Kolektif
57 Model Cehvrolet ya da Küçük Caz Şarkıları - Yazar: Engin Turgut

Kelime Bulma Motoru