MO ile başlayan M ile biten kelimeler

Başında MO harfleri bulunan ve M ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Moratoryum

9 Harfli Kelimeler

Monarşizm, Monoteizm

8 Harfli Kelimeler

Momentum, Monadizm, Moralizm

7 Harfli Kelimeler

Monogam

6 Harfli Kelimeler

Monizm, Morfem

5 Harfli Kelimeler

Modem

Bazı MO ile başlayan M ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


momentum :

TDK:
1. isim, fizik Bir cismin hareket miktarı, kütlenin sürat ile çarpımı
2. Hız, hızlılık

monarşizm :
TDK:
isim, toplum bilimi Monarşi yanlılarının siyasi öğretisi, tek erkçilik

monizm :
TDK:
isim, felsefe Tekçilik

Kelime Bulma Motoru