MO ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında MO harfleri bulunan ve İ ile biten 9 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Monografi, Morfoloji

8 Harfli Kelimeler

Monogami, Morötesi, Mozaikçi

7 Harfli Kelimeler

Modelci, Monarşi, Motelci, Motifli

Bazı MO ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


monografi :

TDK:
isim Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme

motelci :
TDK:
isim Motel işleten kimse

motifli :
TDK:
sıfat Motifi olan
"Daha önce kahvaltıyı gül motifli, basma örtülü küçük masaya dizmişti." - H. Taner

Kelime Bulma Motoru