MO ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında MO harfleri bulunan ve İ ile biten 9 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Monografi, Morfoloji

8 Harfli Kelimeler

Monogami, Morötesi, Mozaikçi

7 Harfli Kelimeler

Modelci, Monarşi, Motelci, Motifli

Bazı MO ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


monarşi :

TDK:
isim, toplum bilimi Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik

monografi :
TDK:
isim Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme

morfoloji :
TDK:
1. isim, dil bilgisi Yapı bilgisi
2. Yapı bilimi

Kelime Bulma Motoru