MO ile biten kelimeler

Sonunda MO harfleri bulunan 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Fortissimo

8 Harfli Kelimeler

Lostromo

6 Harfli Kelimeler

Dinamo, Eskimo

5 Harfli Kelimeler

Sirmo

4 Harfli Kelimeler

Homo

Bazı MO ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fortissimo :

TDK:
zarf, müzik Bazı bölümler çok güçlü bir biçimde (çalınmak)

lostromo :
TDK:
isim, denizcilik Ticaret gemilerinde tayfaların başı
"Lostromo filikaya atlıyor, ayaklarımın altında tahtalar takılıyor." - Z. Selimoğlu

sirmo :
TDK:
isim, bitki bilimi Doğu Anadolu da yetişen bir tür yabani sarımsak (Allium atrovilaceum, Allium vineale)

Kelime Bulma Motoru