TE ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten 161 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Telefotografi, Telgrafçiçeği

12 Harfli Kelimeler

Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai

11 Harfli Kelimeler

Tekmeleyici, Temizleyici, Terminoloji, Teşrinisani

10 Harfli Kelimeler

Tekerlekçi, Tekerlekli, Teknokrasi, Telekinezi, Temizlikçi, Teratofobi, Termometri

9 Harfli Kelimeler

Tebeşirli, Tecrübeli, Tedarikli, Tehlikeli, Tekabetçi, Tekneleri, Teknoloji, Tekstilci, Telemetri, Teleoloji, Tenteneli, Tepelikli, Terbiyeci, Terbiyeli, Terbiyesi, Terelelli, Terementi, Terletici, Tersaneli, Testereli, Tesviyeci, Tevekkeli, Tezkereci, Tezkireci

8 Harfli Kelimeler

Tecimevi, Tecvitli, Tedbirli, Tedhişçi, Tedhişli, Tekbenci, Teklifli, Teknikçi, Tektenci, Teleksçi, Telepati, Telhisçi, Telsizci, Teltikli, Tembihli, Temkinli, Temsilci, Tenekeci, Tenkitçi, Tenkitli, Teokrasi, Tercihli, Terlikçi, Terliksi, Tertipçi, Tertipli, Tescilli, Tesisini, Tespihçi, Tespihli, Teşhirci, Teşvikçi, Tezhipçi, Tezpişti

7 Harfli Kelimeler

Teberli, Teberri, Tebisgi, Tecelli, Tecezzi, Tecimci, Tedafüi, Tedenni, Tedirgi, Teganni, Teğelti, Teharri, Tehirli, Tekelci, Tekerli, Tekneci, Telakki, Telkari, Temelli, Temenni, Temsili, Tenisçi, Tenkidi, Tenteli, Teogoni, Teoloji, Tepkici, Tepkili, Terakki, Terecci, Tereddi, Terkibi, Teselli, Tesirli, Testici, Teşetti, Tetikçi, Tevakki, Tevilli, Tevkici, Teyelli

6 Harfli Kelimeler

Tedavi, Teenni, Tefeci, Tefeli, Tekidi, Telaki, Temadi, Temeli, Tepeli, Tepesi, Terapi, Teravi, Terazi, Tereci, Tesisi, Tevabi, Tevali

5 Harfli Kelimeler

Teali, Teati, Tekçi, Tekli, Telli, Telsi, Tenşi, Teori, Tepki, Tepsi, Terfi, Terki, Terli, Tersi, Terzi, Tesri, Testi, Teşci, Teşri, Teşyi, Tevdi, Tevki, Tevsi, Tevzi, Tezli

4 Harfli Kelimeler

Tehi, Tepi

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tebisgi : tespih
tecezzi : ayrılma, bölünme
tedhişçi : terörist, terorist, terörcü, yıldırıcı, yıldırmacı
tedhişli : korkulu
teharrî : aramak, araştırmak, incelemek, araştırılmak
tekerli : tekerlekli
tekidi : pekiştirmeli
teknokrasi : uygulayımcıerki
teknoloji : yordamlık, uygulayım bilimi, uygulayımbilim
tektenci : perakendeci
telâki : buluşma, kavuşma
telâkki : anlayış, görüş, sayma
telefotografi : fotoğraf, resim
teleoloji : erek bilimi
teltikli : hatalı, kusurlu
temadi : sürme, uzama
temelli : sürekli, kalıcı, devamlı, daimî, büsbütün, tamamen, asaleten
tenekeci : lehimleyen
tenkitçi : eleştirici, eleştirmen, eleştirmeci, müntakid
teokrasi : din erki, dincierki
tepesi : öfkelenmek, küngür, uç
tepi : içtepi

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


teravi :

TDK:
bakınız teravih

terki :
TDK:
1. isim Eyerin arka bölümü
"Avluda terkiden yere atladığında öfkeden kudurmuştu." - Y. Kemal
2. Binek hayvanının sağrısı

teslimiyetçi :
TDK:
sıfat Boyun eğme eğiliminde olan, kabullenmiş

TE ile başlayan İ ile biten İlçe isimleri

Tefenni (Burdur)

TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dinlenen Ben Rüya ve Terapi Dergisi Cilt 2 Sayı: 1 / 2015 - Yazar: Kolektif
Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı 5 Cilt Takım-Sayı 88,89,90,91,92 - Yazar: Kolektif
Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları - Yazar: Prof. Dr....
Aşk-ı Temsili - Yazar: Uygar Karakaya
Kalpten Kalbe Terapi Mektupları - Yazar: Vehbi Vakkasoğlu
Dinlenen Ben Rüya ve Terapi Dergisi Cilt 3 Sayı: 1 - Yazar: Kolektif
Dinlenen Ben Rüya ve Terapi Dergisi Cilt 2 Sayı: 2 / 2015 - Yazar: Kolektif
Osmanlı'nın Edebi Temsili Tarihsel Romanda Fatih - Yazar: Halim Kara

Kelime Bulma Motoru