TE ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten 161 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Telefotografi, Telgrafçiçeği

12 Harfli Kelimeler

Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai

11 Harfli Kelimeler

Tekmeleyici, Temizleyici, Terminoloji, Teşrinisani

10 Harfli Kelimeler

Tekerlekçi, Tekerlekli, Teknokrasi, Telekinezi, Temizlikçi, Teratofobi, Termometri

9 Harfli Kelimeler

Tebeşirli, Tecrübeli, Tedarikli, Tehlikeli, Tekabetçi, Tekneleri, Teknoloji, Tekstilci, Telemetri, Teleoloji, Tenteneli, Tepelikli, Terbiyeci, Terbiyeli, Terbiyesi, Terelelli, Terementi, Terletici, Tersaneli, Testereli, Tesviyeci, Tevekkeli, Tezkereci, Tezkireci

8 Harfli Kelimeler

Tecimevi, Tecvitli, Tedbirli, Tedhişçi, Tedhişli, Tekbenci, Teklifli, Teknikçi, Tektenci, Teleksçi, Telepati, Telhisçi, Telsizci, Teltikli, Tembihli, Temkinli, Temsilci, Tenekeci, Tenkitçi, Tenkitli, Teokrasi, Tercihli, Terlikçi, Terliksi, Tertipçi, Tertipli, Tescilli, Tesisini, Tespihçi, Tespihli, Teşhirci, Teşvikçi, Tezhipçi, Tezpişti

7 Harfli Kelimeler

Teberli, Teberri, Tebisgi, Tecelli, Tecezzi, Tecimci, Tedafüi, Tedenni, Tedirgi, Teganni, Teğelti, Teharri, Tehirli, Tekelci, Tekerli, Tekneci, Telakki, Telkari, Temelli, Temenni, Temsili, Tenisçi, Tenkidi, Tenteli, Teogoni, Teoloji, Tepkici, Tepkili, Terakki, Terecci, Tereddi, Terkibi, Teselli, Tesirli, Testici, Teşetti, Tetikçi, Tevakki, Tevilli, Tevkici, Teyelli

6 Harfli Kelimeler

Tedavi, Teenni, Tefeci, Tefeli, Tekidi, Telaki, Temadi, Temeli, Tepeli, Tepesi, Terapi, Teravi, Terazi, Tereci, Tesisi, Tevabi, Tevali

5 Harfli Kelimeler

Teali, Teati, Tekçi, Tekli, Telli, Telsi, Tenşi, Teori, Tepki, Tepsi, Terfi, Terki, Terli, Tersi, Terzi, Tesri, Testi, Teşci, Teşri, Teşyi, Tevdi, Tevki, Tevsi, Tevzi, Tezli

4 Harfli Kelimeler

Tehi, Tepi

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


teati : müdâvele
tecelli : belirme, görünme, kader, alınyazısı, cilve
tecimci : tüccar
tedavi : iyileştirme, sağaltım, sağaltma, sağaltma:, deneme tahtası, otama, terapi
tedbirli : önlemli, müdebbir, evirgen, müddebir, sakınımlı, toktak, yeden, yeksek
tehi : boş
tehirli : geciktirilmiş, ertelenmiş, gecikmeli, rötarlı, atılı
tekabetçi : kompetitif
teklifli : resmî
tekmeleyici : bönger
tektenci : perakendeci
teleoloji : erek bilimi
telgrafçiçeği : birçeneklilerden, beyaz
temadi : sürme, uzama
tembihli : uyarılmış, hatırlatılmış
temelli : sürekli, kalıcı, devamlı, daimî, büsbütün, tamamen, asaleten
tenkitçi : eleştirici, eleştirmen, eleştirmeci, müntakid

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tefeli :

TDK:
sıfat Sık dokunmuş (bez)

terkibî :
TDK:
sıfat Tamlama ile ilgili

TE ile başlayan İ ile biten İlçe isimleri

Tefenni (Burdur)

Kelime Bulma Motoru