TE ile biten kelimeler

Sonunda TE harfleri bulunan 193 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Elektronegativite

14 Harfli Kelimeler

Konvertibilite, Santimantalite

13 Harfli Kelimeler

Disponibilite, Enterkonnekte, Gazetecilikte, Radyoaktivite

12 Harfli Kelimeler

Dispersivite, İstatistikte, Prodüktivite, Simultanéité, Subjektivite, Sübjektivite, Yağlıgüreşte

11 Harfli Kelimeler

Abnormalite, Ciltçilikte, Çiftçilikte, Marjinalite, Objektivite, Orijinalite, Rantabilite, Rasyonalite, Sepicilikte, Spesiyalite, Ufakölçekte

10 Harfli Kelimeler

Anormalite, Askerlikte, Dezenfekte, Fizibilite, Hekimlikte, Iriölçekte, İllegalite, İriölçekte, Koersivite, Müzikalite, Popülarite, Solidarite, Solubilite, Sürrealite, Üniversite, Viyabilite

9 Harfli Kelimeler

Aktüalite, Anksiyete, Feodalite, Formalite, Frijidite, Gelecekte, Gelenekte, Giyinişte, Görünüşte, Hakikatte, Komandite, Mantalite, Merhamete, Özdecikte, Siyasette, Viskozite

8 Harfli Kelimeler

Aktivite, Antikite, Berceste, Birlikte, Fatalite, Geçmişte, Gerçekte, Güldeste, Hümanite, Kapasite, Likidite, Meslekte, Parakete, Peyveste, Piemonte, Plançete, Polarite, Pratikte, Prezante, Tonalite, Trampete, Variante, Zerrişte, Ziyarete

7 Harfli Kelimeler

Andante, Çekişte, Dekolte, Deruhte, Dibekte, Dölütte, Elbette, Eziyete, Fakülte, Falçete, Ferişte, Fırkate, Firkate, Firkete, Güneşte, Güreşte, Güverte, Güzeşte, Hayrete, İspirte, Kalçete, Kantite, Kemente, Kereste, Küpeşte, Majeste, Mevkute, Otorite, Realite, Rekolte, Servete, Sosyete, Şahrete, Şayeste, Şehvete, Şikeste, Tetikte, Vabeste, Vareste, Varyete, Yedekte

6 Harfli Kelimeler

Acente, Adapte, Aheste, Alüfte, Antite, Aşüfte, Ateşte, Ekarte, Eksite, Enişte, Erişte, Erkete, Gazete, Günöte, İskete, Kalite, Karate, Komite, Lenfte, Parite, Peçete, Reçete, Sabite, Sabote, Vizite, Yeröte

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Amete, Beste, Börte, Bülte, Ceste, Conte, Çifte, Deste, Dikte, Enöte, Fahte, Forte, Güfte, Kerte, Korte, Köfte, Külte, Liste, Nükte, Pelte, Porte, Sahte, Sekte, Sütte, Şilte, Tafte, Tente, Ünite, Üstte

4 Harfli Kelimeler

Büte, Çete, Erte, Gyte, İşte, Kete, Nite, Rate, Site, Sote, Süte, Üste

3 Harfli Kelimeler

Ate, Öte

2 Harfli Kelimeler

Te

Bazı TE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adapte : uyarlanmış, uyarlama
aktivite : canlılık, etkinlik
alüfte : oynak, alışmış, alışkın, ıffetsiz, iffetsiz
aşüfte : oynak, kokot
çiftçilikte : maraba
dekolte : kollarının, açık
dikte : yazdırma, yazdırım, yazım
elektronegativite : eksiçekerlik
fırkate : firkate
gazetecilikte : sayfalandırmak
giyinişte : züppe
güzeşte : geçmiş, geçen
gyte : lisansüstü
hayrete : dudak ısırtmak
hekimlikte : tuvalet ispirtosu
hümanite : insanlık
kerte : kerti, derece, radde, basamak, menzile, perese
komite : encümen, komisyon, yarkurul
korte : âşıktaşlık, flört
lenfte : gamaglobülin
liste : dizin, dizelge, cetvel
marjinalite : farklı, aykırı, marjinal
öte : mavera, çok, ağrı, festekiz, meta

Bazı TE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


güzeşte :

TDK:
sıfat Geçmiş, geçen
"Bahse girer misiniz? Beş dakika içinde en heyecanlı bir vaka icat etmeye muktedir olursam bu iki güzeşte aylıktan birini kasaya bırakır mısınız?" - R. N. Güntekin

köfte :
TDK:
isim Genellikle çekilmiş etten, bazen de tavuk, balık veya patatesten yapılan, türlü biçimlerde pişirilen yemek
"İçeriden de cızbız köfte kokusu geliyor." - N. F. Kısakürek

pelte :
TDK:
1. isim Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tatlı türü
2. Bu kıvamda olan madde
3. kimya Koloidal bir katı içine bir sıvının işlemesinden sonra, ya bu sıvıya daldırılan koloidin doğrudan doğruya şişmesiyle veya sıcakta hazırlanan oldukça konsantre çözeltinin soğultularak kıvamlaşmasıyla oluşan esnek madde
4. Denizanası
"Denizde canlanmış bir köpük gibi açılan kapanan peltenin hayatını gördükçe bu hayatlar nedir ve niçindir, demek ihtiyacını duyardım." - A. Ş. Hisar

TE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gölgede ve Güneşte Futbol - Yazar: Eduardo Galeano
Berceste Mısraı Yazan Komünist - Enver Gökçe - Yazar: Celil Denktaş
Gölgeler Güneşte Gezinir - Yazar: H. Tuğrul Atasoy
Berceste Mısraı Yazan Komünist - Enver Gökçe - Yazar: Celil Denktaş
Gölgeler Güneşte Gezinir - Yazar: H. Tuğrul Atasoy
Güneşte Gölgenin Yokoluşu - Yazar: Barbara Frischmuth
Bir Gecelik Gelin Berceste - Yazar: Türkan Önder Kılıç
Bir Deste Berceste - Yazar: Kerim Demirci
Bir Gecelik Gelin Berceste - Yazar: Türkan Önder Kılıç

TE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FECR - 1, 2, 3, 4, 5: Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?  .
AHZAP - 1: Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
HUD - 10: Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette «Kötülükler benden gitti» der. Çünkü o (bunu derken)  şımarıktır, kibirlidir.

Kelime Bulma Motoru