O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


oburcasına : oburca
odunlaşmak : kabalaşmak
oğuşturmak : ovuşturmak
oksidasyon : yükseltgenme
oksitlemek : yükseltgemek
oksitlenme : yükseltgenme
okunabilen : akıcı
okutmanlar : öğretim yardımcıları
okutmanlık : lektörlük
okuyuculuk : hanendelik
olağandışı : gayritabii, anormal, gayri tabii, maceralı
olağanüstü : fevkalâde, alışılmıştan, harikulâde, adınçığ, çılgın, dansık, dehşet, ertingü, etingü, harika, inanılmaz, mucize, tanla, tansığ, üstüne kuş kondurmak, üzlünçüğ
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olasıcılık : probabilizm
olgunlaşma : tekâmül, tekemmül
onarılamaz : gayrikabilitelâfi
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylanmış : tasdikli
oportünist : günoğlu, fırsatçı
oportünizm : günoğluculuk
oranlamaya : tahminî
ordinaryüs : ord.
orjinallik : özgünlük
ornitorenk : gagalı memeli
ortacıklar : temel tanecik
ortaklaşma : iştirak, müşareket
ortasından : yarmak
osmalicada : osmâniyye

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


orkestracı :

TDK:
isim Orkestrada görevli kimse
"Eczacı, bankacı olup da geceleri orkestracı kesilen derme çatma orkestramız..." - H. Taner

ozonlaşmak :
TDK:
nsz, kimya Ozon durumuna gelmek

ozonometre :
TDK:
isim, kimya Ozonölçer

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Madenci Kasabasının Öyküsü 2 - Olgunlaşma - Yazar: Lewis Jones
Tengizek Destanı'nın Okunabilen Kısmı - Yazar: Deniz Dengiz...
Şıklığın Resmi Tarihi, Olgunlaşma Enstitüleri - Yazar: Yümniye Ekbulut

Kelime Bulma Motoru