O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


oburcasına : oburca
odunlaşmak : kabalaşmak
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
oğuşturmak : ovuşturmak
oksitlemek : yükseltgemek
okunabilen : akıcı
okuyuculuk : hanendelik
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olasıcılık : probabilizm
olgunlaşma : tekâmül, tekemmül
olmazlamak : veto etmek
olumsuzluk : nefiy, koşaç, menfilik, nefi
oluşturmak : düzmek, etmek, kurmak, meydana getirmek, peyda etmek, terkip etmek, tesis etmek, teşkil etmek, tevlit etmek, türetmek, üretmek, vermek, yapmak
onarılamaz : gayrikabilitelâfi
onaylanmış : tasdikli
onaylatmak : tasdik ettirmek
onurlanmak : şereflenmek, müşerref olmak, teşerrüf etmek
oportünist : günoğlu, fırsatçı
oranlamaya : tahminî
ordinaryüs : ord.
ornitoloji : kuş bilimi
ornitorenk : gagalı memeli
osmalicada : osmâniyye
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otoerotizm : özün erosluk
otomobilde : karoser, paçalık
otoriterli : otoriter

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ornitorenk :

TDK:
isim, hayvan bilimi Gagalı memeli

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Güç ve Güzellik-IV.Murat'ın Olağandışı Yaşamı - Yazar: Adnan Özyalçıner

Kelime Bulma Motoru