O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


obartılmak : abartılmak
obligasyon : yükümlülük
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
oğlancılık : kulamparalık
oğuşturmak : ovuşturmak
oksitlenme : yükseltgenme
okuyuculuk : hanendelik
olağanüstü : fevkalâde, alışılmıştan, harikulâde, adınçığ, çılgın, dansık, dehşet, ertingü, etingü, harika, inanılmaz, mucize, tanla, tansığ, üstüne kuş kondurmak, üzlünçüğ
olgunlaşma : tekâmül, tekemmül
olmazlamak : veto etmek
olumsallık : imkân
ommatidyum : görme gözesi
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylanmış : tasdikli
onaylatmak : tasdik ettirmek
onurlanmak : şereflenmek, müşerref olmak, teşerrüf etmek
onursuzluk : şerefsizlik, haysiyetsizlik
operatörün : ameliyat
oportünizm : günoğluculuk
oranlamaya : tahminî
oransızlık : nispetsizlik
ordinaryüs : ord.
orjinallik : özgünlük
ornitoloji : kuş bilimi
ornitorenk : gagalı memeli
ortacıklar : temel tanecik
ortaklaşma : iştirak, müşareket
ortasından : yarmak
osmalicada : osmâniyye

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


okutturmak :

TDK:
-i, -e Okutma işini yaptırmak

olasıcılık :
TDK:
isim, felsefe Bilginin ancak olasılık değeri olduğunu, kesin doğrunun bilinemeyeceğini, bilginin yalnız olasılığa erişebileceğini ileri süren teoriye dayalı kuşkucu öğreti, probabilizm

olumsallık :
TDK:
isim Olumsal olma durumu

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Güç ve Güzellik-IV.Murat'ın Olağandışı Yaşamı - Yazar: Adnan Özyalçıner

Kelime Bulma Motoru