O ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 11 harfli 52 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Objektiflik, Objektivist, Objektivite, Objektivizm, Observasyon, Oftalmoloji, Oftalmoskop, Oksijenleme, Oksitlenmek, Okuyabilmek, Olabilirlik, Olağanlaşma, Olgunlaşmak, Olgunlaşmış, Olumsuzlama, Oluşturulan, Oluşturulma, Oluşumculuk, Onarımcılık, Onaylamamak, Onaylamayan, Onaylanması, Onomatopeik, Operatörlük, Oramirallik, Oranlayarak, Orantılamak, Orantılanma, Organizatör, Organlaşmak, Orijinalite, Orijinallik, Orkestrasız, Ormanlaşmak, Ortaklaşacı, Ortaklaşmak, Ortalayarak, Ortaöğretim, Ortodoksluk, Oryantalist, Oryantalizm, Oryantasyon, Oryantiring, Otobüsçülük, Otojestiyon, Otomatiklik, Otomatikman, Otomobiller, Oturaklılık, Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

Bazı O ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


objektiflik : nesnellik, afakîlik, objektivite
objektivist : nesnelci
objektivite : nesnellik, objektiflik
objektivizm : nesnelcilik
observasyon : gözlem
oftalmoloji : göz bilimi
oksitlenmek : yükseltgenmek
okuyabilmek : yazıyı çıkarmak, yazıyı sökmek
olabilirlik : olasılık, ihtimal
olgunlaşmak : ballanmak, evin bağlamak, feyzalmak, gelişmek, işlemek, kıvamlanmak, kızarmak, olmak, tat kazanmak, tatlanmak, tekâmül etmek, tekemmül etmek, yetmek
olumsuzlama : değil
oluşturulan : antropojen
onarımcılık : tamircilik
onaylamamak : beğenmemek
onaylamayan : olumsuz
onaylanması : tevdi
onomatopeik : yansımalı
operatörlük : işletmenlik
oranlayarak : kıyasen
organizatör : düzenleyici
orijinalite : özgünlük
orijinallik : özgünlük
ortaklaşacı : kolektivist
ortalayarak : ortalamasına
oryantalist : şarkiyatçı, müsteşrik, doğu bilimci
oryantalizm : doğu bilimi, şarkiyat
oryantasyon : yönlendirme
oryantiring : yönbul
otomobiller : muhammin
oturaklılık : ağırbaşlılık

Bazı O ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


objektivite :

TDK:
isim, felsefe Nesnellik
"Objektiviteyi yitirince belgesel piyes yazmanın âlemi yoktu." - H. Taner

organlaşmak :
TDK:
nsz Canlılarda organlar oluşmak

O ile başlayan 11 harfli İlçe isimleri

Ordu Merkez (Ordu)

Kelime Bulma Motoru