O ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 7 harfli 182 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Obabaşı, Obartma, Obelisk, Obruklu, Oburluk, Ocaklık, Odabaşı, Oda-y-a, Oduncul, Odunluk, Oflamak, Ofsetçi, Oğlancı, Oğulcuk, Oğullar, Oğulluk, Oğulsuz, Oğunmak, Ohlamak, Okazyon, Okçuluk, Okkalık, Oklamak, Oklayış, Okramak, Oksalat, Oksalik, Oksijen, Oksilit, Oksiyür, Okşamak, Okşanma, Okşantı, Okşatma, Okşayış, Okuldaş, Okumaya, Okuncak, Okunmak, Okutmak, Okutman, Okuyucu, Okyanus, Olanlar, Olasılı, Olasıya, Olaysız, Oldukça, Oldurma, Olgunca, Olijist, Olimpik, Olmadık, Olmamış, Olmasın, Olmayan, Olmazlı, Olmazsa, Olmuyor, Olukçuk, Oluklar, Olumsal, Olumsuz, Olunmak, Olurluk, Oluşmak, Oluşmuş, Omfazit, Omnibüs, Omnivor, Omuzdaş, Omuzluk, Onamama, Onanizm, Onanmak, Onarıcı, Onarımı, Onarmak, Onartma, Onaşmak, Onaysız, Onbirli, Ondalık, Ondurma, Ongunlu, Onlarca, Onmadık, Onmamak, Onmasız, Onulmak, Onulmaz, Onurluk, Onursal, Onursuz, Oparlör, Operacı, Operada, Opsiyon, Optikçi, Optimal, Optimum, Oransız, Ordinat, Ordonat, Orduevi, Ordugah, Ordunun, Ordusuz, Organik, Organze, Orjinal, Orkinos, Ormancı, Ormanda, Ornatım, Ornatma, Orojeni, Or­tada, Ortagüz, Ortakçı, Ortalık, Ortanca, Oruçsuz, Orundaş, Osmanlı, Osmiyum, Osurgan, Osurmak, Otalama, Otantik, Otarmak, Otlakçı, Otlamak, Otlanma, Otlatma, Otograf, Otoklav, Otokrat, Otokton, Otonomi, Otopark, Otorite, Otosist, Otostop, Ototrof, Oturmak, Oturmuş, Oturtma, Otuzluk, Ovdurma, Overlok, Ovulmak, Ovunmak, Ovuşmak, Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk, Ozanlar, Ozanlık

Bazı O ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


obartma : abartma
ocaklık : ocak, mutfak, baca
oğulcuk : rüşeym, embriyon, embriyo
oğullar : mahadim
okazyon : fırsat, kelepir
okuncak : légende
okunmak : okunulmak
okutman : türkçe, lektör
okuyucu : okur, kari, şarkı, şarkıcı, türkücü, hanende
olasılı : belkili, ihtimal, muhtemel, ihtimalî, ihtimalli
olmamış : olgunlaşmamış, ham, çağla, gayrivaki, kozalak, toruk
onanizm : mastürbasyon, istimna
onursuz : şerefsiz, haysiyetsiz, vakarsız
opsiyon : vapur, uçak
optimal : optimum
oransız : nispetsiz
orduevi : kara, deniz, mahfel
ordunun : bögür
orjinal : orijinal, özgün
ormancı : kaba, orman koruma memuru, silvikültör
orundaş : makam

Bazı O ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


odabaşı :

TDK:
1. isim Hanlarda çalışan uşakların başı
"Hana gelinceye kadar planını kurmuştu. Odabaşı ile hemen hesabını kesti." - Ö. Seyfettin
2. tarih Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay

okutmak :
TDK:
1. -i Okumasını, öğrenim görmesini sağlamak
"Babamın beni büyük kentte okutacak parası olmadığı için öğretmen olmuştum." - N. Meriç
2. nsz Okuma işini yaptırmak
"Kumandan paşaya bu akşam şiir okutmak istiyoruz." - F. R. Atay
3. nsz Ders vermek, bir konu üzerinde yetiştirmek
"Lisede İngilizce okutuyor."
4. Satarak elinden çıkarmak
"Bana iki sandık çay verdi. Bunları al okut, dedi." - S. F. Abasıyanık

onaysız :
TDK:
sıfat Onaylanmamış, tasdik edilmemiş

O ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Oğuzlar (Çorum)
Oğuzeli (Gaziantep)

Kelime Bulma Motoru