O ile biten 2 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 2 harfli 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

2 Harfli Kelimeler

Do, Go, Lo, Po, Yo

Bazı O ile biten 2 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


do :

TDK:
1. isim, müzik Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
2. Bu sesi gösteren nota işareti

yo :
TDK:
1. ünlem "Hayır" anlamında kullanılan bir söz
"Dün bize geldiniz mi? -Yo."
2. "Yapmam, istemem, kabul etmem" anlamında kullanılan bir itiraz sözü
3. "Sakın" anlamında kullanılan bir uyarma sözü
"Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi." - Y. K. Karaosmanoğlu

Kelime Bulma Motoru