O ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 5 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Abaşo, Aciyo, Amigo, Anglo, Anuko, Apiko, Baldo, Banço, Bando, Banko, Banyo, Bardo, Basso, Biblo, Bordo, Bravo, Çello, Çinko, Denyo, Disko, Falso, Fisto, Folyo, Frigo, Gabro, Getto, Grado, Guano, Gusto, Hırbo, Kablo, Kadro, Kakao, Kanto, Kargo, Kasko, Kongo, Korno, Kriko, Lango, Largo, Lento, Limbo, Makro, Mambo, Mango, Manto, Metro, Mikro, Morto, Nemfo, Palto, Porno, Porto, Punto, Radyo, Rambo, Rodeo, Rosto, Salto, Salvo, Sirmo, Sirto, Steno, Stilo, Şaryo, Şinto, Şişko, Tablo, Tango, Tempo, Tokyo, Trafo, Triko, Triyo, Turbo, Turno, Video, Voyvo, Zango

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abaşo : alt, alttaki, aşağı
aciyo : acyo
anglo : ingiliz
anuko : ano
bando : mızıka
biblo : süslük
çello : viyolonsel
disko : diskotek
grado : derece
hırbo : sersem
kadro : takım, yer
kakao : hint bademi, kek, plântasyon
kargo : yük, uçak
kriko : kaldırıcı
makro : yakınlaştırma
mikro : küçük, çapsız
morto : ölü
palto : erkek terzisi, iç cep, portmanto, vestiyer
rambo : dövüşçü
steno : stenograf, imyazım, stenografi
şinto : şintoizm
şişko : şişman, toplu, dolgun
tempo : vuruş, gidiş, ilerleyiş, tarz, ezgi
trafo : dönüştürücü, transformatör
triyo : üçlü
turbo : sağlayan
video : videoteyp
zango : mincane, sarı fındık, sarı yağlı

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


basso :

TDK:
1. isim, müzik En kalın erkek sesi
"Bir iri karga basso sesiyle avaz avaz öttü." - H. Taner
2. En kalın sesli orkestra çalgısı

palto :
TDK:
isim Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
"Evlenirken ikimize de birer palto yapılmıştı." - A. Ağaoğlu

radyo :
TDK:
1. isim Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
2. Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş
3. Bu istasyonun yayınlarını alan araç

O ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Hazro (Diyarbakır)
Varto (Muş)
Tillo (Siirt)

O ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mango Sokağı'ndaki Ev - Yazar: Sandra Cisneros
Şeytan Disko - Yazar: Yaprak Öz

Kelime Bulma Motoru