E ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 10 harfli 203 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Ebebulguru, Ebedileşme, Ebemkuşağı, Eblehleşme, Ebülyoskop, Edebikelam, Edebiyatça, Edebiyatçı, Edeplenmek, Edepsizlik, Edilgenlik, Edilginlik, Efendibaba, Efkarlanış, Efkarlanma, Efsunlamak, Egemenliği, Egosantrik, Eğiticilik, Eğitmenlik, Eğitsellik, Eğlencelik, Eğlencesiz, Eğlendiren, Eğlendiriş, Eğlendirme, Eğlenilmek, Eğretileme, Ehlileşmek, Ehlisünnet, Ehliyetsiz, Einstenyum, Eklemlemek, Eklemlenme, Eklemliler, Eklemlilik, Eklentiler, Ekleştirme, Ekmekağacı, Ekmekçilik, Ekonometri, Eksiklenme, Eksiksizce, Eksilmemek, Eksiltilme, Ekskavatör, Eksperyans, Ekspresyon, Ekstrensek, Ekşimtırak, Ekşitilmek, Ekzotermik, Eldivensiz, Elebaşılık, Elektrikçi, Elektrikli, Elektrofil, Elektrofon, Elektrojen, Elektrolit, Elektroliz, Elektronik, Elektrosaz, Elektroşok, Eleştirici, Eleştirili, Eleştirmek, Eleştirmen, Elipsoidal, Elmastıraş, Elverişsiz, Elvermemek, Embriyolog, Embriyonun, Emektarlık, Emirberlik, Emiştirmek, Emlakçilik, Emniyetsiz, Empermeabl, Emprezaryo, Emredilmek, Emreylemek, Emzirilmek, Enayileşme, Enciklemek, Endazeleme, Endeksleme, Endikasyon, Endotermik, Endüksiyon, Endüstride, Enerjiklik, Enezeleşme, Enfeksiyon, Enformatik, Engellemek, Engellenme, Engelleyen, Engelleyim, Engelleyiş, Enginleşme, Engizisyon, Enjeksiyon, Enlemesine, Enselenmek, Enstantane, Entipüften, Entomoloji, Envaiçeşit, Envaitürlü, Enversiyon, Epikurosçu, Erdemlilik, Ergenleşme, Erginlemek, Erginlenme, Erginleşme, Erinleşmek, Erişkinlik, Eriştirmek, Eriyebilen, Erkanıharp, Erkeklenme, Erkeklerde, Erkekleşme, Erkeksilik, Erkincilik, Erktekelci, Ermenistan, Eroincilik, Erseliklik, Ertelenmek, Ertelenmiş, Esaslanmak, Eseflenmek, Esenleşmek, Esericedit, Esindirmek, Esinlenmek, Esinlenmiş, Esirgenmek, Esirgeyici, Esirifiraş, Eskileşmek, Eskitilmek, Esmerleşme, Esnekleşme, Espressivo, Esrarcılık, Esrarengiz, Esterleşme, Estetisyen, Estirilmek, Eşekkulağı, Eşekleşmek, Eşitlenmek, Eşitleşmek, Eşitsizlik, Eşleştirme, Eşöğecikli, Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik, Evcilleşme, Evdemonizm, Evhamlanma, Evinlenmek, Evladüıyal, Evleklemek, Evlendirme, Evlenirken, Evlenmemiş, Evrendeğer, Evrendoğum, Evrimcilik, Eyerlenmek, Eylemcilik, Eylemsiler, Eytişimsel, Eyyamcılık, Ezbercilik, Ezberlemek, Ezberlenme, Ezberletme, Ezberleyiş, Ezercesine, Ezgilenmek, Ezilmesine, Ezilmişlik

Bazı E ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebemkuşağı : ebekuşağı, gökkuşağı
edebikelâm : örtmece
efsunlamak : büyülemek
egemenliği : eline düşmek
egosantrik : benözekçil, beniçinci
eğlendiren : eğlenceli, eğlendirici, oyalayıcı
eklentiler : müştemilât
ekmekağacı : dutgillerden
ekspresyon : deyim
ekzotermik : ısıveren
elektrikli : ırgat, lokomotif
elektrolit : kıvılkesilgen
eleştirili : tenkidî
eleştirmek : ıcığını cıcığını çıkarmak, kritik etmek, söylenmek, tenkit etmek, yermek
embriyonun : dölüt
enciklemek : eniklemek
endotermik : ısıalan
endüksiyon : indükleme, tüme varım, tümevarım
enfeksiyon : yayılması, bulaşım, bulaşma
enstantane : çabucak, enstantane fotoğraf
envaitürlü : envaiçeşitli, envaiçeşit
erdemlilik : faziletlilik
ergenleşme : büluğ, erinleşme
erinleşmek : baliğ olmak, baliğolmak, bulûğa ermek
erktekelci : totaliter
esenleşmek : vedalaşmak, selâmlaşmak, veda etmek
esinlenmek : ilham almak, mülhem olmak
esirgeyici : koruyan, koruyucu

Bazı E ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


edilginlik :

TDK:
isim Edilgin olma durumu

eklemlemek :
TDK:
1. -i Eklemle birleştirmek
2. Bağdaştırmak

elmastıraş :
TDK:
1. sıfat (elma stıraş) Üzeri elmas gibi yontulmuş (iyi tür cam, billur)
"Elmastıraş sürahi."
2. isim Ucu elmaslı, kalem biçiminde cam keskisi, elmas

E ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tanrı'nın Egemenliği İçinizdedir - Yazar: Lev...
Gözyaşlarını Asla Eldivensiz Silme 1. Aşk - Yazar: Jonas Gardell
Tutanak - Aptallığın Egemenliği - Yazılar Söyleşiler 5 - Yazar: Nihat Behram
Genç Edebiyatçı Arkadaşlara Bazı Tavsiyeler - Yazar: Charles Baudelaire
Nedret Gürcan'a Edebiyatçı Mektupları - Yazar: Kolektif
Bir Edebiyatçı Olarak Seyyid Kutub 2 - Yazar: Seyyid Kutub

Kelime Bulma Motoru